Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

De seks bedste billeder fra gruppen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "De seks bedste billeder fra gruppen"— Præsentationens transcript:

1 De seks bedste billeder fra gruppen

2

3 De seks bedste billeder fra gruppen

4

5 De seks bedste billeder fra gruppen

6

7 Citater fra folkeskoleloven
Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

8 Materialer eller aktiviteter
Undervisning i relevant uderum Historie gennem tegneserie Fit-light (QR- løb)

9 En god lærer i dag, samt dennes udfordringer:
Faglig stærk God relationskompetence Omstillingsparat Kan se kritisk på relevante/ikke relevante mål Kreativ og samarbejdsvillig Fleksibel, refleksiv og dynamisk Autentisk og turde bringe sig selv ind i jobbet

10 Hvornår er samarbejde en god ide?
- Børns trivsel uden for skolen. - Læreren: Elevens faglige kunnen og engagement, kan give en ide om elevens generelle trivsel. - Pædagogen: Elevens sociale trivsel og kunnen i skolegården såvel som i timerne. - Mobning. - Læreren kan som klasseleder, hjælpe til at skabe den rette kultur i klassen, hvor mobning ikke er tilladt. - Pædagogen kan fokuserer mere på den enkelte elevs opførsel eller trivsel. - Inklusion. - Læreren kan gennem planlægningen af undervisningen, differentiere undervisningen således, at alle elever kan deltage. - Pædagogen kan hjælpe med, at udfører lærerens undervisning, ved at støtte elevens gennemførelse af de valgte opgaver eller lign.

11 Søndermarkskolen. Hvordan tænker skolelederen lærerprofessionen?
“Som professionelle skal vi stille spørgsmålene – og lade borgerne selv komme med svarene. Det er jo deres liv – det er dem, der skal gå med bolden” - Mogens Falk Mogens Falk tænker lærerprofessionen, som meget mere end bare en underviser. Skolen er en del af lokal samfundet, alle har et forhold til skolen. Læreren skal kunne se mennesket i en helhed og hjælpe mennesker med at mestre deres eget liv. Skolen skal være et kulturhus, skolen skal kunne bruges af borgerne, til sundhed og it formål.

12

13 Hvad er bevægelse? Vi tænker bevægelse som alt, hvor eleven får mulighed for at komme op af sædet og benytte kroppen, samt sanserne. Vi ønsker dog stadig, at stræbe efter en mere aktiv form for bevægelse i undervisningen. Dog ikke nødvendigvis hver gang. Vi ønsker så vidt muligt, at inkorporere denne bevægelse, som et sjovt tiltag i undervisningen.

14

15 Brain Breaks Eksempel 1: Klap og skift ved vokal Fremgangsmåde:
Eleverne finder sammen to og to. Den ene klapper horisontalt, den anden vertikalt. Læreren siger bogstaver højt – både konsonanter og vokaler. Når der nævnes en vokal skal eleverne skifte klapperetning. Variation: Man kan lave øvelsen i matematik, hvor eleverne skal skifte klapperetning ved f.eks. lige tal.

16


Download ppt "De seks bedste billeder fra gruppen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google