Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Majs i foder til svin Danske erfaringer med danskdyrket majs

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Majs i foder til svin Danske erfaringer med danskdyrket majs"— Præsentationens transcript:

1 Majs i foder til svin Danske erfaringer med danskdyrket majs
Temadag om kernemajs Koldkærgård d. 26/3-08 v. Else Vils Dansk Svineproduktion, Skejby

2 Disposition Majs i foder til svin
Majs som fodermiddel Begrænsninger i brug af majs Foreløbige erfaringer med foderkvalitet og risici ved forskellige lagringsmetoder: Ensilering Gastæt opbevaring Fermentering af formalet kernemajs Konklusion

3 Majs i foder - energi I tørstof Hvede Majs FEsv pr. kg 135 143
Indgår som erstatning for hvede Lavt fiberindhold Højt fedt – og stivelsesindhold I tørstof Hvede Majs FEsv pr. kg 135 143 Stivelse, pct. 65 69 Fedt, pct 2,7 4,5 Træstof, pct. 3,2 2,3

4 Tørstofpct. og FEsv analyseret. Erfaringsindsamling, Dk 2007
FEsv pr 100 kg FEsv pr 100 kg ts. Tabelværdi 87,5 125 143 Tørret 1 86,9 122 140 Crimpet, ensileret 9 56,7 80 141

5 Obs. vandpct.: FEsv pr 100 kg 120 80

6 Majs i foder - protein Lidt lavere indhold af protein end hvede
Lidt dårligere aminosyresammensætning Hvede Majs Pct. råprotein i ts. 11,5 9,6 Ford. Lysin /FEsv 2,0 1,5 Ford. Cys.+Meth. /FEsv 2,9 2,5 Ford. Treonin /FEsv 1,9

7 Majs i foder - fosfor Samme P-indhold, som hvede
Meget lav fordøjelighed af P Hvede Majs P, g pr kg ts. 3,3 3,2 FK, pct. 50 20 Ford. P pr FEsv 1,2 0,45 FK, pct v. 100 pct. fytase 59 48 Ford. P pr. FEsv v. 100 pct. fytase tilsat 1,4 1,0

8 Grænser for brug af majs
Vejledende max. grænser: Søer 50 pct. Smågrise 70 pct. Slagtesvin 40 pct. Jodtalsprodukt i tørstof 54 i majs (Jodtal 120) 28 i hvede (Jodtal 105) Spækkvalitet Nye undersøgelser pågår

9 Majs i foder til svin - opsamling
Rig på energi mere værd end hvede Lidt mindre protein og aminosyrer end hvede marginal økonomisk betydning, hvis der suppleres altid foderoptimering Lav fordøjelighed af fosfor anvend fytase + evt. sikkerhedsmargin lille ÷ på økonomi og miljø. Højt jodtalsprodukt Begrænset iblandingsprocent

10 Krav til lagring og håndtering
God foderkvalitet /konservering Fri for skimmelsvampe og toksiner Beskyttet mod gnavere og fugle Minimalt tab Tørstoftab, håndteringstab God formaling Billig/nem håndtering Anvendelsesmuligheder af majsen Tørfoder, vådfoder, salg Våde høstår Dokumentation Teknik og kvalitet

11 God crimpning og ensilering: valsen skal være helt klemt sammen

12 Ensileret kernemajs, kvalitet sammenlignet med majsensilage
Foreløbig Ensileret med syre Majs-ensilage Antal, prøver 5 Tørstof, pct. 55-61 30-34 pH 4,3-4,8 3,8-4 Eddikesyre, pct. i t.s. 0,03-0,06 0,7-1,5 Mælkesyre, pct. i t.s. 0,03-0,8 4-6 Propionsyre, pct. i t.s. 0,2-1,4 0,1-0,3 Smørsyre Kernemajs ensileret med syre havde meget lavt indhold af eddikesyre og mælkesyre. God holdbarhed i forbindelse med udtagning skyldtes højt tørstofindhold og tilsat propionsyre / benzoesyre.

13 Dosering af ensileret kernemajs
Påslag Fuldfoderblander Fortank (vejning?)

14 Kvalitetsanalyser: Gastæt opbevaret kernemajs 07/08, SiloHaake, D
pH 4,1 Mælkesyrebakterier og gær Ret højt indhold af mælkesyre Moderat indhold af eddikesyre og ethanol Ingen enterobakterier Ingen skimmelsvampe Ingen clostridium perfringens Generelt: God kvalitet Automatisk udtag Kun egnet til vådfodring Kan ikke anvendes i våde høstår (>40 pct. vand ?)

15 Kvalitetsanalyser: Fermenteret, formalet kernemajs, 50 pct
Kvalitetsanalyser: Fermenteret, formalet kernemajs, 50 pct. tørstof, Lipp, Bayern pH 4,2 Mange mælkesyrebakterier Ingen gær Højt indhold af mælkesyre Højt indhold af eddikesyre Højt indhold af ethanol Ingen enterobakterier Ingen skimmelsvampe Ingen clostridium perfringens Generelt: Automatisk udtag Kun egnet til vådfodring Kan anvendes i våde høstår Risiko for tab af tørstof og aminosyrer

16 Konklusion: Foderkvalitet og risici ved forskellige lagringsmetoder
Tørring Ensile-ring Gastæt Fermen-tering Dokumentation + (÷) Tørfoder ÷ Vådfoder Automatisk udtag Gnavere, fugle Risiko for tab af tørstof Toksin-risiko Våde høstår

17 Konklusion Kernemajs er et velegnet, energirigt fodermiddel, der erstatter hvede, når: Opmærksomhed på fosfor og miljø Kendt niveau af fusariumtoksiner – analysér for dem Våd konservering kræver vådfodringsanlæg Der tages hånd om konserveringsprocessen: viden, interesse og rettidig omhu


Download ppt "Majs i foder til svin Danske erfaringer med danskdyrket majs"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google