Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Side 1 Comenius Individuel elevudveksling. Side 2 Program 1.Generelle oplysninger om Comenius individuel elevudveksling 2.Kontaktlærer- mentorordningen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Side 1 Comenius Individuel elevudveksling. Side 2 Program 1.Generelle oplysninger om Comenius individuel elevudveksling 2.Kontaktlærer- mentorordningen."— Præsentationens transcript:

1 Side 1 Comenius Individuel elevudveksling

2 Side 2 Program 1.Generelle oplysninger om Comenius individuel elevudveksling 2.Kontaktlærer- mentorordningen 3.Tips til deltagende elever 4.Ansøgningsproceduren for eleverne 5.Det at være værtsfamilie 6.Læringsaftalen 7.Dokumenter som skal indhentes Håndtering af nødsituationer Forsikringsguide

3 Side 3 Generelle oplysninger

4 Side 4 Formål Formålet med udvekslingen er at give eleverne mulighed for at udvikle og styrke deres faglige, sproglige og personlige kompetencer gennem et længerevarende uddannelsesophold. Samtidig vil de involverede skoler få mulighed for at styrke deres samarbejde og øge deres viden om uddannelsesforløb i samarbejdslandene.

5 Side 5 Elevudveksling mellem Smidstrup- Skærup Skole og Giotto Ulivi

6 Side 6 Hvem, hvad og hvor elevudveksling? Projektet finansieres af midler fra EU´s Comenius projekter 2 elever fra Danmark (nuværende 8. kl.) – 2 elever fra Italien Man søger om at blive udvekslingselev. Eleverne bor hos hinandens familier Eleverne følger undervisningen på udvekslingsskolen + læringsplan Udvekslingen finder sted fra september til november (3 måneder) – genbesøg jan - marts De to italienske elever er 15 år. Udvekslingseleverne tilknyttes en kontaktlærer

7 Side 7 Kontaktlærer/mentor

8 Side 8 Sikrer eleven det bedst mulige udvekslingsophold Udarbejder en læringsaftale Plan for håndtering af nødsituationer Adfærdskodeks Arrangerer rejsen til og fra værtslandet Forbereder eleven på udvekslingen Fungerer som bindeled mellem afsenderskolen, værtsskolen, eleven og dennes forældre/værger Er i løbende kontakt med mentoren på værtsskolen Hjælper eleven med at integrere sig i de nye omgivelser Indhenter alle relevante oplysninger som behandles fortroligt.

9 Side 9 Tips til deltagende elever

10 Side 10 Har modet og lysten til at være 3 mdr. i Italien Have en åben personlighed - har lysten og modet til at lære nye venner at kende Have selvtillid Har gode faglige kundskaber – følge dobbelt skolegang Indstillet på at forberede sig på opholdet Indstillet på at gennemføre svære perioder med støtte fra værtsfamilien og kontaktlæreren. Respektere lokale skikke og sædvaner Underskrive læringsaftalen Lave en afsluttende rapport til Comenius

11 Side 11

12 Side 12

13 Side 13

14 Side 14 Ansøgningsproceduren for eleverne

15 Side 15 Der skal udfyldes et ansøgningsskema som senest afleveres mandag den 3. maj Mandag den 10. maj offentliggøres navnene på de to udvekslingselever Der skal laves en beskrivelse af dig selv En beskrivelse af de ting du bedst kan lide at lave, når du har fri. En beskrivelse af dine faglige kundskaber Dine fremtidsplaner Din motivation for at blive udvekslingselev Forældrebeskrivelse af jeres unge mennesker

16 Side 16 Efter udvælgelsen skal der udfyldes en del dokumenter

17 Side 17 Det at være værtsfamilie

18 Side 18 For at ens barn kan deltage i udvekslingen skal man selv have en italiensk udvekslingselev boende. (jan. – marts) Kontrol af familiens straffeattest Kost og logi Sørge for transportmiddel til skole Opsyn med eleven i forældrenes sted Lette elevens overgang til de nye omgivelser Introducere eleven for fritidsaktiviteter + lokalsamfundet. Kontakt til afsender familien Sætte sig ind i planen for nødsituationer Orienterer mentor/værtsskolen hvis der opstår problemer

19 Side 19 De to italienske udvekslingselever

20 Side 20 Læringsaftalen

21 Side 21

22 Side 22 Hvilke fag følger eleven for værtsskolen Hvilke opgaver fra DK arbejder eleven med på værtsskolen.

23 Side 23 Dokumenter som skal indhentes

24 Side 24 Plan for håndtering af nødsituationer Adfærdskodeks Læringsaftale Forsikringsguide – det blå kort Charter for værtsfamilien Indsendes af eleven: Ansøgningsskema til eleven Helbredserklæring - sundhedsattest Samtykkeerklæring for forældre/værger http://www.giottoulivi.it/


Download ppt "Side 1 Comenius Individuel elevudveksling. Side 2 Program 1.Generelle oplysninger om Comenius individuel elevudveksling 2.Kontaktlærer- mentorordningen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google