Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kursusaften for nyvalgte skolebestyrelser 21.november 2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kursusaften for nyvalgte skolebestyrelser 21.november 2012."— Præsentationens transcript:

1 Kursusaften for nyvalgte skolebestyrelser 21.november 2012

2 Aftenens program Velkomst v/ Ole Vind - formand for B og U Lovstof v/Lone Pollmann Inklusion v/ Niels Kolind Forældresamarbejde v/ Niels Kolind IT-strategi v/Per Lunding Eventuelt – Peter Hüttel Tak for i aften – klokken 21.30

3 Kursus for nyvalgte skolebestyrelser FORMÅL: At introducere til samarbejdet mellem bestyrelse og skole, så flest mulige får mest muligt udbytte og glæde af arbejdet.

4 Skolebestyrelsens arena SKOLE- BESTYRELSE SKOLEN FORÆLDRE BAGLANDET K OMMUNAL- BESTYRELSE

5 Mål og rammer for skolens virksomhed Styringsdokumenter Folkeskoleloven Lov om kommunernes styrelse Det kommunale budget Børnepolitikken Vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen Kvalitetsrapport/handlingsplan skoleplan Skolebestyrelsens årsberetning Elevplan

6 Baggrund Borgerligt ombud Fungerer i møder Lukkede møder Tavshedspligt Dagsorden Referat Udtræden af skolebestyrelsen

7 Skolebestyrelsens forretningsorden Mødeindkaldelse Dagsorden Beslutninger Referat Ret til enkeltmedlemmers tilføjelser til referatet Indkaldelse af suppleanter Mødefrekvens Formandens rolle

8 8 Hvad SKAL skolebestyrelsen ? AFGIVE BERETNING INDKALDE skolens forældre mindst én gang årligt for at drøfte skolens virksomhed BESVARE henvendelser fra kommunalbestyrelsen FØRE TILSYN med skolens virksomhed (undtagen personale- og elevsager) UDARBEJDE forslag om læseplaner og beskrivelser FASTSÆTTE principper på en række områder FASTSÆTTE ordensregler og værdiregelsæt

9 9 Hvad SKAL skolebestyrelsen ? GODKENDE inden for de økonomiske rammer skolens budget GODKENDE undervisningsmidler UDTALELSE i forbindelse med ansættelse af ledere og lærere

10 Hvad er et princip? I folkeskolelovsammenhæng er et princip en grundtanke, der rummer en forestilling om, i hvilken retning skolens virksomhed skal bevæge sig. Princippet skal være formuleret så konkret, at der ikke er tvivl om hensigten, og at arbejdet i skolen uden større problemer kan indrettes efter det.

11 Skolebestyrelsen SKAL fastsætte principper for: Undervisningens organisering, herunder elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin, skoledagens længde, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser. Samarbejdet mellem skole og hjem Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen Arbejdets fordeling blandt lærerne Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik mv. Skolefritidsordningens virksomhed

12 Og hvad skal de så ikke? Skolebestyrelsen fører ikke tilsyn med Elever Personale

13 Hvem samarbejder skolebestyrelsen med? Kommunalbestyrelsen Skolens forældre Skolens ledelse Pædagogisk Råd Elevråd Daginstitutioner Ungdomsskolen Musikskolen De andre skolebestyrelser i kommunen Andre relevante interessenter

14 Hvordan får skolebestyrelsen indflydelse? Udtaler sig om kommunens styrelsesvedtægt på folkeskoleområdet Godkender skolens budget og beder om at få forelagt skolens regnskab Fastsætter principper for skolens virksomhed Udøver tilsyn med skolens virksomhed fx gennem drøftelse af principperne i praksis Afgivelse af høringssvar

15 Arbejdsform i skolebestyrelsen Hvordan bruger vi vores møder på en måde, så vi bidrager til skolens udvikling?


Download ppt "Kursusaften for nyvalgte skolebestyrelser 21.november 2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google