Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nye projekter - Slagtekyllinger Undersøgelse af Salmonella Enteritidis og Salmonella Typhimurium i slagtekyllingehuse Rengørings- og desinfektionsprojekter.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nye projekter - Slagtekyllinger Undersøgelse af Salmonella Enteritidis og Salmonella Typhimurium i slagtekyllingehuse Rengørings- og desinfektionsprojekter."— Præsentationens transcript:

1

2 Nye projekter - Slagtekyllinger Undersøgelse af Salmonella Enteritidis og Salmonella Typhimurium i slagtekyllingehuse Rengørings- og desinfektionsprojekter under Salmonella- handlingsplanen for Fjerkræ Delprojekt I: Udvikling af mikrobiologiske monitorerings- modeller i slagtekyllingestalde: Vurdering af rengørings- og desinfektionsprocedurers betydning for persistens af Salmonella. Delprojekt II: Varmedesinfektion som saneringsmetode ved Salmonella-infektioner i fjerkræstalde. Evalueringsdag for projekt ”Staldrengøring” Hotel Hilltop, Skive, Lørdag d. 3. marts 2001

3 Baggrund for undersøgelse af salmonellainficerede slagtekyllingehuse Forældredyrsbesætning I: Salmonella Enteritidis, fagtype 8 (SE8) Forældredyrsbesætning II: Salmonella Typhimurium, fagtype 66 (ST66) Rugeri 47 bedrifter med tilsammen 89 huse smittet med en eller begge salmonellatyper

4 Parametre for husstatus Udgangspunktet er sokkeprøver, som tages fra hvert hold slagtekyllinger, når disse er ca. 3 uger gamle Fra hvert slagtekyllingehold tages 5 par sokker, som sættes udenpå støvlerne når landmanden/medhjælper går gennem slagtekyllingehuset. Findes der Salmonella i mindst ét par sokker, er slagtekyllingeholdet salmonellapositivt. Problemhuse har haft SE8 og/eller ST66 i mindst to rotationer af slagtekyllingehold. Problemfri huse har kun haft SE8 og/eller ST66 i ét rotationer af slagtekyllingehold.

5 Eksternt rengøringsfirma og husstatus

6 Vandtemperatur og husstatus

7 Sæbe ved vask og husstatus

8 Desinfektionsformer og husstatus

9 Delprojekt I: Udvikling af mikrobiologiske monitoreringsmodeller i slagtekyllingestalde: Vurdering af rengørings- og desinfektionsprocedurers betydning for persistens af Salmonella. n Laboratorieforsøg Faktorer: Materialer (beton, plastik, metal). Salmonellatyper: 4 forskellige. Rengøringsprocedurer (koldt/varmt vand, med/uden sæbe). Desinfektionsmidler: Glutaraldehyder, formalin, oxyderende midler. Med og uden kalk. Indikatorbakterier: Clostridium perfringens, Enterokokker, E. coli.. Resistens mod desinfektionsmidler n Staldforsøg I 5 slagtekyllingebesætninger, som hver har 2 ens huse, gennemføres forskellige rengørings- og desinfektionsprocedurer i løbet af et år og indikatorbakterier måles i forhold til disse procedurer.

10 Varmedesinfektion: Teoretiske betragtninger De samme faktorer som hæmmer effekten af en kemisk desinfektion, hæmmer effekten af varme, herunder blandt andet: Udtørring Organisk materiale (skidt, snavs, støv…..) Bakterier i ”dvale” Varmens fordel i forhold til kemisk desinfektion er således, at den bedre kan nå alle staldens kringelkroge. Varme er derfor et supplement til eller erstatning for kemisk desinfektion, men IKKE en erstatning for en forudgående grundig rengøring!

11 Laboratorieforsøg med opvarmning af salmonellabakterier Overordnet: De værst tænkelige forhold i en stald efterlignes. Forsøg med opvarmning: Kontrolprøver: Gødning/foder, 3 salmonellatyper, udtørring før opvarmning (ja/nej). Ingen efterfølgende opvarmning.

12 Feltforsøg med opvarmning af salmonellabakterier Udføres efter laboratorieforsøg, hvor resultater er fremskaffet under kontrollerede forhold 6 burstalde og 2 stalde med gulvopdræt (alle salmonellainficerede) opvarmes. Forud for opvarmningen findes kritiske kontrolpunkter (rengøring - temperatur) Salmonellaprøver udtages før og efter opvarmning. Såfremt opvarmning af stalde viser sig effektivt til at eliminere en persisterende salmonellainfektion, vil en certificeringsordning blive lavet. *********************************SLUT**********************************


Download ppt "Nye projekter - Slagtekyllinger Undersøgelse af Salmonella Enteritidis og Salmonella Typhimurium i slagtekyllingehuse Rengørings- og desinfektionsprojekter."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google