Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nyt om virus Y i kartofler

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nyt om virus Y i kartofler"— Præsentationens transcript:

1 Nyt om virus Y i kartofler
Hanne Grethe Kirk LKF Vandel

2 Hvordan har virus Y ændret sig i de sidste 50 år?
Hvad betyder ændringerne for avlen?

3 Typebestemmelse, gamle isolater
PVYO Mosaik på tobak Specifik ELISAtest type O Kraftige symptomer på kartofler PVYN (fra 1950) Nekrotiske (døde) pletter på tobak Specifik ELISAtest type N Milde symptomer på kartofler

4 Nye typer af Y PVYNTN PVYNW (Wilga)
Begge typer er rekombinationer (”krydsninger”) mellem PVYO og PVYN RNA virus N O NTN W

5 Typebestemmelse, nye isolater
PVYNW (efter 1990) Nekrotiske pletter på tobak Specifik ELISAtest type O Nekrotiske ringe på knolde PVYNTN (efter 1980) Nekrotiske pletter på tobak Specifik ELISAtest type N Nekrotiske ringe på knolde

6 Opbygning af virus DNA - eller RNA – streng, der koder for 3-10 proteiner, bl.a. kappeproteinet Kappe, der bestemmer den ydre struktur, herunder reaktionen i ELISAtest

7 Kappeprotein, antiserum N eller O
Nekroser på tobak N O NTN W Der er begyndt at optræde helt nye og mere komplicerede rekombinationer

8 Tjekkiet Udvikling i PVY-typer
Samme tendens ses i NL, D, PL, UK. N er næsten helt erstattet af NTN

9 Betydning af de nye typer
Både NTN og Wilga bliver i bladlusens snabel i længere tid Flere planter kan smittes pr lus Risikotal bør revurderes

10 Vintertest NAK, som foretager vintertesten, bruger polyclonale antistoffer, som ikke skelner mellem de forskellige typer af virusY Effektiviteten af vintertesten er altså uændret

11 Betydning af virusplanter i marken
Planter med virus tiltrækker bladlus Bladrulleinficerede planter er mere tiltrækkende end Y-inficerede Planter med dobbeltinfektion er mest tiltrækkende Få virusplanter er nok til at smitte en hel mark

12 Global opvarmning Større virussmitte
Ferskenbladlus flyver 16 dage tidligere når gennemsnitstemperaturen for januar og februar stiger 1 grad Kartoflerne lægges også tidligere men ikke så meget tidligere Totalt antal lus fanget har været konstant de sidste 40 år trods tidligere start. Samtidig opformering af parasitter og predatorer. I NL fanges væsentlig færre lus, men virusproblemet er stigende Større virussmitte

13 Skimmelsprøjtning Bladluspopulationen holdes nede af parasitiske svampe, der er følsomme for skimmelmidler Kassation for virus i Minnesota: 1993: 5,5% - skimmel bekæmpet kurativt med Ridomil 1998: 57% - skimmel bekæmpet forebyggende med en blanding af andre svampemidler

14 Konklusioner Større virustryk Større skader ELISAtest stadig effektiv
NTN og W mere smitsomme Ferskenlus kommer tidligere Større skader Knoldsymptomer ELISAtest stadig effektiv


Download ppt "Nyt om virus Y i kartofler"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google