Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ungdomsuddannelse til alle Konference d. 18. april 2007 Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør, Næstved Kommune og formand for Børne- og Kulturchefforeningen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ungdomsuddannelse til alle Konference d. 18. april 2007 Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør, Næstved Kommune og formand for Børne- og Kulturchefforeningen."— Præsentationens transcript:

1 Ungdomsuddannelse til alle Konference d. 18. april 2007 Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør, Næstved Kommune og formand for Børne- og Kulturchefforeningen

2 Hvorfor skal vi samarbejde?  Fordi 17% forlader folkeskolen uden en acceptabel kompetence  Fordi ca. 20% ikke får en kompetencegivende ungdomsuddannelse  Fordi en stor gruppe af de unge er tosprogede  Fordi langt den overvejende del af de unge uden uddannelse kommer fra socialt svage familier  Fordi uddannelse er vejen til beskæftigelse og et liv med indhold og perspektiv  Fordi der er for mange unge på passiv forsørgelse  Fordi der er stigende problemer med etniske unge  Fordi vi har en enestående chance lige nu med historisk lav ledighed  Det globale perspektiv

3 Udfordringer for uddannelsessystemet som helhed  Uddannelse, dannelse og opdragelse  En uddannelse du bliver glad for  En uddannelse du bliver stolt af  En uddannelse du kan leve af  Fokus på faglighed, fleksibilitet, kulturel kompetence og ”det hele menneske”

4 Unge og frafald – hvorfor?  Fordi de har savnet faglige udfordringer  Fordi de har savnet respons og været usikre på, om de er gode nok  Fordi de ikke har følt sig menneskeligt respekteret og ligeberettiget  Fordi de har savnet synlighed og indflydelse  Fordi de møder erhvervsuddannelser, der er for boglige

5 Tværgående samarbejde Arbejds- markedsområdet Uddannelses-Det sociale områdetområde Ungdomsuddannelse til alle

6 Uddannelsesråd - organisering af tværgående samarbejde Et uddannelsesråd kan bestå af repræsentanter fra:  Kommune (arbejdsmarked, uddannelse/skole, udvikling mv.)  Ungdomsuddannelsesinstitutioner  Videregående uddannelsessteder  Erhvervsliv  Ungdommens uddannelsesvejledning Fælles ansvar og en god samarbejdskultur er afgørende

7 Ungdomsuddannelse til alle – en udfordring, der kræver samarbejde Sammenhængende vejledningsindsats  Vejledningen på alle niveauer skal styrkes Overgang til ungdomsuddannelse  Brobygning - ”praktik” på en ungdomsuddannelse - Uddannelsesplaner Ved truende frafald  Opsøgende vejledning  ”Udviklingssamtale” (rundbordssamtale)  Grundig overledning efter stafet-princippet

8 Udfordringer for kommunerne  Kommunerne skal have et klart ejerskab for, at de unge får en ungdomsuddannelse  Vurdere folkeskolens tilbud i forhold til målgruppen - særligt 10. klasse, specialklasser og erhvervsklasser  Konstatere at der er behov for forskellige metoder i forhold til ”de opgivende”, ”de praktiske”, ”de vedholdende” og ”de flakkende”  Have særlig opmærksomhed på de 2 - sprogede og de ”sent udviklede”  Skabe tilbud præget af megen tydelighed, ”praksis- teori-tænkning” og systematik

9 Udfordringer for kommunerne - fortsat  Styrke samspillet med produktionsskolerne, der skal arbejde med obligatorisk brobygning til erhvervs- uddannelserne  Erhvervsuddannelser til fagligt svage og stærke elever  EGU skal anvendes mere  Styrke samspillet med ”sweeperne” i uddannelsessystemet VUC, daghøjskole, sprogcenter, kommunikationscentre  Udvikle flere praktikpladser på EGU-, PGU- og SOSU- området  Skab jobåbninger på service-, social- og det pædagogiske område  UU skal fokusere mere på de 20% individuelle forløb

10 Initiativer  Mentorordninger  Udvikle 10. klasse – brobygning  Nye metoder og rammer – også mere præcise og tydelige  Årlig kommunal redegørelse for arbejdet med frafald, gennemførelse og fravær på ungdomsuddannelsesområdet  Bredere rekruttering af UU - vejledere  Efteruddannelse af lærere og vejledere

11 Tiltag i Næstved Kommune  Ungestrategi og handleplan (katalog med anbefalinger til en forbedret indsats)  Godt lokalt samspil mellem kommune, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv gennem Næstved Uddannelsesråd  Ungenetværk, der arbejder på tværs af uddannelses-, arbejdsmarkeds- og socialområdet i kommunen. Ungenetværket har også samarbejdsaftaler med enkelte uddannelsesinstitutioner  Psykologaftale mellem Næstved Kommune og Ungdomsuddannelsesinstitutioner  Integrationsnetværk, mhp. vidensopsamling og erfarings- udveksling i et tværfagligt samarbejde  Samarbejdsaftale mellem Næstved Produktionskole og EUC  3-årigt HF-forløb for unge med særlige behov – på ideplan

12


Download ppt "Ungdomsuddannelse til alle Konference d. 18. april 2007 Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør, Næstved Kommune og formand for Børne- og Kulturchefforeningen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google