Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til åbning af Planteproduktion 2004 Aktuelle udfordringer for dansk planteproduktion. Er der plads til den i det åbne land? v/ fødevareminister.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til åbning af Planteproduktion 2004 Aktuelle udfordringer for dansk planteproduktion. Er der plads til den i det åbne land? v/ fødevareminister."— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til åbning af Planteproduktion 2004 Aktuelle udfordringer for dansk planteproduktion. Er der plads til den i det åbne land? v/ fødevareminister Mariann Fischer Boel Dansk landbrug og dansk planteproduktion i et udvidet Europa v/Landbrugsraadets præsident, gdr. Peter Gæmelke

2 Landsplanteavlsmødet 2004 Beretning fra Landsudvalget for Planteavl v/udvalgets formand, gdr. Henrik Høegh Essensen af årets forsøgsresultater v/chefkonsulent Carl Åge Pedersen, Landscentret | Planteavl

3 Beretning fra Landsudvalget for Planteavl Udvalgets formand gdr. Henrik Høegh Holeby Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Planteproduktion 2004

4 Middeltemperatur

5

6

7 Samlet høstudbytte excl. frø m.v. 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 1997199819992000200120022003 Millioner afgrødeenheder Andet Græs mm Korn

8 Prisudvikling for vinterhvede (kr./ 100 kg) Registreret Forventet

9 Driftsresultat heltidsbrug, planteavl (1000 kr.) Registreret Forventet Skøn

10 Driftsresultat heltidsbrug, planteavl (1000 kr.) Sandsynligt tab på pga. tvungen undergødskning

11 Markedsoversigt for hvede og foderkorn (verden) 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 98/9999/0000/0101/0202/0303/04 Mill. tons Produktion Forbrug Slutlager Slutlager 2003/04 = 16 pct. af et års forbrug = 58 dages forbrug.

12 EU-reformen Stort set samme samlede støtte som i dag Men nogen omfordeling mellem bedrifterne Krav om ”god landbrugs- og miljømæssig stand” Modulation (fradrag) fra 2005

13 Vandmiljøplaner Vandmiljøplan II er opfyldt Landbruget har overopfyldt sin del. Derfor: ”Plads til” at forsyne afgrøderne bedre med kvælstof.

14 Fra rapporten om generelle virkemidler. (side 105) Der skal endvidere gøres opmærksom på, at der er forskellige forhold, som der ikke er taget højde for, herunder dyrevelfærd, langtidsudbyttekurven og proteinindholdet i afgrøder

15 1998 2003 (Landsudvalget for Svin) Protein-indholdet i foder-hvede (pct.)

16 -100 0 100 200 300 400 500 600 JB 7 Sv. JB 6 Sv. JB 1 Pl. Tab, kr pr. ha Behovsforudsigelse Udb.korr. Protein 10 pct. reduktion Tab ved undergødskning

17 Krav til Vandmiljøplan III Bedre mulighed for at tilfredsstille afgrødernes behov for kvælstof Ingen forhastede beslutninger på fosforområdet. Overskuddet falder allerede Reduktion af fosfortab fra vandløbsbrinker og særligt udsatte arealer Målrettet regional/lokal indsats skal afvente implementeringen af Vandrammedirektivet

18 Rådgivning Helhedsrådgivning Uvildighed stadigvæk ”hellig”

19 Dyrkningssystemer for vinterhvede (Landsforsøg 2002) Behandlingsindeks SystemKg N/haSvampemidlerVækstregulering DK D S UK 165 211 190 230 0,75 1,40 1,05 2,53 0,00 3,01 0,00 1,75

20 Rådgivning Helhedsrådgivning Uvildighed stadigvæk ”hellig” DQC

21 Certificeringsordninger  Code of practice (Danish Crown)  Arlagården  Maltbyg  Brødkorn  Rapsolie  Kartofler til pulver  Dansk I.P.

22 Certificeringssystemets potentielle dataflow Internet Internet BEDRIFTSLØSNING Dansk Markdatabase Malteri Mølleri Auditor

23 Rådgivning Helhedsrådgivning Uvildighed stadigvæk ”hellig” DQC Organisering af forsøgsarbejdet

24

25 Herning Kongrescenter 11. og 12. Januar 2005


Download ppt "Velkommen til åbning af Planteproduktion 2004 Aktuelle udfordringer for dansk planteproduktion. Er der plads til den i det åbne land? v/ fødevareminister."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google