Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tek-Nat BU - EE - E031 3. Mm 2: Modellering Indhold: Forelæsning 3: Om modeller og modellering Gruppeopgave 2: Modeller i jeres projektarbejde Forelæsning.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tek-Nat BU - EE - E031 3. Mm 2: Modellering Indhold: Forelæsning 3: Om modeller og modellering Gruppeopgave 2: Modeller i jeres projektarbejde Forelæsning."— Præsentationens transcript:

1 Tek-Nat BU - EE - E031 3. Mm 2: Modellering Indhold: Forelæsning 3: Om modeller og modellering Gruppeopgave 2: Modeller i jeres projektarbejde Forelæsning 4: Et modelleringseksempel

2 Tek-Nat BU - EE - E032 Forelæsning 3: Om modeller og modellering

3 Tek-Nat BU - EE - E033 HVAD er en model? En model er en afbildning af et system Modellen afbilder systemet med en vis nøjagtighed indenfor et vist gyldighedsområde Modellen er ikke virkeligheden !!

4 Tek-Nat BU - EE - E034 … men HVAD er så et ’system’ ???? Et system er en afgrænset del af virkeligheden. System Afbilding Omverden System -input System -output Omverdens -model System -model Model- input Model- output Systemet vekselvirker med omverden via in- og output. Systemet afbildes i en systemmodel - omverden i en omverdensmodel

5 Tek-Nat BU - EE - E035 Et par systemeksempler System 1: Hus + have Omverden systemafgrænsning System 2: Brændeovnen

6 Tek-Nat BU - EE - E036 Modeltyper Modeller kan klassificeres efter forskellige principper: Repræs. modeller Repræs. modeller Papir bundne Datamat bundne Datamat bundne Verbale Skema- tiske Skema- tiske Databaser Andre Grafiske Andre Begrebs modeller Begrebs modeller Teoretiske Ikke- teoretsike Ikke- teoretsike Erfarings videnskabelige Erfarings videnskabelige Formal videnskabelige Formal videnskabelige Formaliserede Uformelle Fysiske modeller Fysiske modeller Generelle Specielle Analoge Modellovs baserede Modellovs baserede Hybrid- anlæg Hybrid- anlæg Datamater Analog- regnere Analog- regnere Geometrisk skalerede Geometrisk skalerede Funktionelt skalerede Funktionelt skalerede Simulering

7 Tek-Nat BU - EE - E037 Modellers formål og anvendelse To formål: At tilvejebringe viden At formidle viden Anvendelse: Overblik Forklaring Forudsigelse Problemløsning

8 Tek-Nat BU - EE - E038 Modellering En metode med 5 faser: 1.Afgrænse systemet fra omverden 2.Udvælge væsentlige elementer 3.Udvælge relationer mellem elementer 4.Afbilde de udvalgte elementer med de udvalgte relationer i modellen 5.Teste om modellen tjener formålet

9 Tek-Nat BU - EE - E039 Modelleringssekvens Teknisk analyse foregår ofte som en modelleringssekvens: Begrebsmodel Teoretisk model (og evt. fysisk model) Matematisk model Den matematiske model anvendes til forudsigende beregning

10 Tek-Nat BU - EE - E0310 Teknisk analyse med modelleringssekvens Problem erkendes Matematisk model opstilles Matematisk analyse foretages Konklusion formuleres Ikke-teoretisk model opstilles Teoretisk model opstilles Verifikation af svar foretages Svar på spørgsmål/ hypotese formuleres Spørgsmål/hypo- tese formuleres

11 Tek-Nat BU - EE - E0311 Fejlkilder i modellering 3 typer af fejlkilder: Antagelser = (mere eller mindre kvalificeret) gæt Tilnærmelse = en bevidst indført unøjagtighed Idealisering = afbildning af systemelementer på teoribegreber

12 Tek-Nat BU - EE - E0312 Gruppeopgave 2: Modeller i projektet Diskutér hvordan jeres projekt relaterer sig til semestrets tema: ”Virkelighed og modeller” Identificér én eller flere modeller i jeres projekt og overvej (for hver model) følgende: Formål med modellen Type af model Modellens gyldighedsområde Modellens nøjagtighed De antagelser, tilnærmelser og idealiseringer I har gjort i forbindelse med modelleringen To grupper fremlægger deres resultater kl. 15:00

13 Tek-Nat BU - EE - E0313 Fremlæggelse af gruppeopgave 1.Gr. Bxxx 2.Gr. Bxxx

14 Tek-Nat BU - EE - E0314 … og nu et modelleringseksempel indenfor elektronik

15 Tek-Nat BU - EE - E0315 Virkeligheden Spørgsmålet lyder: Hvad vil der ske på udgangen, hvis vi på indgangen sætter et elektrisk signal? Eller mao. Hvilke relationer gælder mellem indgangs- og udgangssignal?

16 Tek-Nat BU - EE - E0316 En ikke-teoretisk model To modstande + en transistor Input signal v in Output signal v out Spændings- forsyning V CC

17 Tek-Nat BU - EE - E0317 En teoretisk model – et kredsløbsdiagram

18 Tek-Nat BU - EE - E0318 En matematisk model En matematisk ligning, som forbinder input og output spænding

19 Tek-Nat BU - EE - E0319..det var alt for i dag!


Download ppt "Tek-Nat BU - EE - E031 3. Mm 2: Modellering Indhold: Forelæsning 3: Om modeller og modellering Gruppeopgave 2: Modeller i jeres projektarbejde Forelæsning."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google