Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fremtidens folkeskole i et ledelsesperspektiv Forum 10.03.10 Anders-Peter Østergaard Børne- og ungedirektør Lolland Kommune

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fremtidens folkeskole i et ledelsesperspektiv Forum 10.03.10 Anders-Peter Østergaard Børne- og ungedirektør Lolland Kommune"— Præsentationens transcript:

1 Fremtidens folkeskole i et ledelsesperspektiv Forum 10.03.10 Anders-Peter Østergaard Børne- og ungedirektør Lolland Kommune apoe@lolland.dk

2 Vi skal opnå at uddanne børn til at nå deres ypperste i et innovativt og mere globaliseret samfund ved …at de tilegner sig solide faglige, relationelle og innovative samt eksistentielle og etiske kompetencer, og ved …at skabe stærke uddannelsesmæssige fællesskaber, som modvirker eksklusion og polarisering og skaber grundlag for en levende demokratisk kultur.

3 Elementer på vejen til realisering Styringsmæssigt fokus: Uddannelsesparathed (95%) Der etableres en systematisk strategi for opfølgning på uddannelses­parathed som indikator og ledetråd for politik og styring på skoleområdet. Styringsmæssig sammenhæng: Rød tråd i reguleringen Sammenhæng, koordinering og synergi i regulering af statslige initiativer inden for dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser Kvalitetsfællesskaber mellem stat og kommuner, hvor parterne i fællesskab udvikler rammebetingelser og redskaber, der fremmer udviklingen af fremtidens læringsmiljøer, inklusion, lærerkompetencer, nærdemokrati, overgange og ledelsespraksis. Viden-trekanter – omsætning af forskning til praksis Kommunerne, profissionshøjskoler og forskningsinstitutioner.

4 Ledelse (1) I de enkelte medarbejderteam er der brug for den nære pædagogiske ledelse og coaching På skoleniveau er der brug for den strategiske udvikling af rammer og læringsmiljøer i dialog med elever, forældre og kommunale samarbejdspartnere (dagtilbud, klubber, PPR, andre skoler etc.). På kommuneniveau er der brug for tydelige strategier for udviklingen af skolerne og deres rammebetingelser og for en facilitering af kompetenceudvikling og forpligtende videndeling. - Skolelederne udgør et strategisk meget vigtigt ledelsesforum, som bør indgå i kvalificeringen af politiske beslutningsoplæg og være med til at forme forpligtende rammer for et fælles skolevæsen.

5 Ledelse (2) 1. Vi kan ikke opløse kompleksitet – vi skal dele den mellem skole- og forvaltningsniveau - Vi skal sikre klare og dynamiske aftaler om hvor og hvad vi deler 2. Ledelse med detailindsigt og interesse for kerneydelsen men ikke detailstyring 3. Vi skal sikre helheder og sammenhænge horisontalt og vertikalt på alle niveauer i forpligtende fællesskaber og inddrage forældre, frivillige organisation i disse i et naturligt samspil 4. Vi skal eksperimenter, dokumenterer og formidle resultater.


Download ppt "Fremtidens folkeskole i et ledelsesperspektiv Forum 10.03.10 Anders-Peter Østergaard Børne- og ungedirektør Lolland Kommune"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google