Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

8. februar 2012 TATIONpRÆSEN Det Strategiske Museum - ET KOLLEKTIVT FORSKNINGSPROJEKT CENTER FOR MUSEOLOGI OG CENTER FOR VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "8. februar 2012 TATIONpRÆSEN Det Strategiske Museum - ET KOLLEKTIVT FORSKNINGSPROJEKT CENTER FOR MUSEOLOGI OG CENTER FOR VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION."— Præsentationens transcript:

1 8. februar 2012 TATIONpRÆSEN Det Strategiske Museum - ET KOLLEKTIVT FORSKNINGSPROJEKT CENTER FOR MUSEOLOGI OG CENTER FOR VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

2 DET STRATEGISKE MUSEUM Center for Museologi ›Center ved Faculty of Arts, Aarhus Universitet med flere faginteressenter, bl.a. klassisk arkæologi, etnografi, kunsthistorie, æstetik og kultur, historie og sprogfag ›Aktiviteter siden 2001: ›Master i museumsstudier ›Museologiske studier ›Kurser ›Myndighedsopgaver ›Følgeforskning ›AU-forskningsgruppe ›Det Strategiske Museum

3 DET STRATEGISKE MUSEUM Center for Virksomhedskommunikation ›Forskningscenter oprettet i 2001, som i dag er placeret ved School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet ›32 forskere fra 6 forskellige lande (pr. 1. februar 2012) ›Forskningsområder: ›Corporate branding ›Forandrings- og krisekommunikation ›Corporate Social Responsibility ›Miljø- og klimakommunikation ›Strategiske ledelsessamtaler (rekruttering, MUS, afskedigelser mv.) ›Brand communities og brugerdreven innovation ›Innovationsnetværk (RTI) ›Det Strategiske Museum ›Fem uddannelser inden for virksomhedskommunikation

4 DET STRATEGISKE MUSEUM (For)historie ›Master i museumsstudier 2005 (samarbejde omkring 3. semester i museal virksomhedslære) ›SKIM-projektet 2007-2008 – finansieret af AUFF (370.000 DKK) ›M. Bysted-Sandberg og A. K. Kjeldsen: Strategisk kommunikation i den danske museumsverden (2008) ›Det Strategiske Museum 2009-2012 – finansieret af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (2, 4 mio. DKK) ›Samfinansieret ph.d.-stipendium 2011-2014 – finansieret af FI (FMKJ), KUAS (Århus Bymuseum) og AU ›På vej mod nye tværvidenskabelige forskningsprojekter….

5 DET STRATEGISKE MUSEUM Det Strategiske Museum ›En tværvidenskabelig undersøgelse af danske museers strategiske kommunikation med særligt henblik på positionering, sponsering samt intern kommunikation og ledelseskultur ›Et kollektivt forskningsprojekt mellem Center for Museologi og Center for Virksomhedskommunikation på Aarhus Universitet ›4 delprojekter: ›Nytænkning af danske museers kommunikation – Hvordan danske museer kan styrke deres position og faglige praksis via strategisk kommunikation (Anna Karina Kjeldsen) ›Sponsorerne og deres indflydelse på museerne og deres aktiviteter (Ane Hejlskov Larsen og Vinnie Nørskov) ›Intern kommunikation og ledelseskultur hos store danske museer (Finn Frandsen og Winni Johansen) ›Og så er der jo Gertrud….

6 DET STRATEGISKE MUSEUM Sponsorerne og deres indflydelse på museerne og deres aktiviteter ›Forskningsspørgsmål: ›Hvorvidt og hvordan har danske virksomheder haft indflydelse på museernes virke? ›Hvilke konsekvenser har denne indflydelse haft på museernes selvforståelse og kommunikation? ›Del (1): ›Case studium af et statsanerkendt kunstmuseum og et kulturhistorisk museum: Hvordan har forskellige typer af økonomiske tilskud haft indflydelse på museernes virke? ›Del (2): ›Survey baseret på telefoninterviews med lederen på 30-40 statslige museer om forståelse af begrebet sponsering

7 DET STRATEGISKE MUSEUM Intern kommunikation og ledelseskultur hos store danske museer ›Det Danske Museumsledelses Barometer (DMB): ›Inspiration: Det Danske Ledelsesbarometer (2000, 2002, 2005, 2008, 2011) ›Formål: en undersøgelse af museumsledere og museumsledelse i Danmark. Hvem er de? Hvad laver de? Hvad har de fokus på? Og hvori består deres største udfordringer i dag og i fremtiden? ›Elektronisk spørgeskema ›Data om museumslederen, data om museet, museets aktuelle situation, museumslederen, museumsledelse, samfundsopfattelse og de største udfordringer ›Respondenter: alle ansatte med ledelsesfunktion på alle statslige og statsstøttede museer i Danmark ›Case studier af intern kommunikation (herunder forandringskommunikation)


Download ppt "8. februar 2012 TATIONpRÆSEN Det Strategiske Museum - ET KOLLEKTIVT FORSKNINGSPROJEKT CENTER FOR MUSEOLOGI OG CENTER FOR VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google