Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.regionmidtjylland.dk Beskyttelse af grundvandsressourcen mod punktkilder - Status, prioritering og samarbejdsmuligheder GrundvandERFAmidt, 31. maj.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.regionmidtjylland.dk Beskyttelse af grundvandsressourcen mod punktkilder - Status, prioritering og samarbejdsmuligheder GrundvandERFAmidt, 31. maj."— Præsentationens transcript:

1 www.regionmidtjylland.dk Beskyttelse af grundvandsressourcen mod punktkilder - Status, prioritering og samarbejdsmuligheder GrundvandERFAmidt, 31. maj 2012

2 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk Status efter systematisk V1  Der er mere end 4.000 kortlagte lokaliteter inden for indsatsområderne  Mere end 3.000 ligger i OSD/IVO - heraf er ca. 2.200 potentielt forurenet og ca. 900 konstateret forurenet

3 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk V1 Kortlægning Videregående undersøgelse Indhentning af historisk materiale Indledende undersøgelse V2 Kortlægning Oprensning Drift og monitering Stigende omkostninger pr. lokalitet 3.000 – 10.000 kr. 100.000 – 300.000 kr. 500.000 - 2.000.000 kr. 50.000 – 100.000 kr.

4 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk Status - forventet restopgave  Ca. 2.500 indledende grundvandsundersøgelser  Ca. 600 videregående grundvandsundersøgelser  Ca. 150 afværgeprojekter  Ca. 50 afværgeprojekter med drift

5 5 ▪ www.regionmidtjylland.dk Status - tidshorisont  Baseret på nuværende bevilling og intern ressourcefordeling Indledende grundvandsundersøgelser – ca. 30 år (inklusive nye V1 kortlægninger) Videregående og afværge, grundvand – yderligere 10-20 år

6 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk Overordnet prioritering  Politisk: Grundvand og areal prioriteres lige højt  Administrativt: Fordelingen giver det optimale flow Indledende >> Videregående >> Afværge

7 7 ▪ www.regionmidtjylland.dk Prioritering af lokaliteter  Automatiseret rangering via GIS-P V1 lokaliteter efter brancher/aktiviteter V2 lokaliteter efter påvist stof  Manuel rangering efter bl.a.: Beliggenhed ift. indvindingsboringer Stofkoncentration og -mobilitet Mængde potentielt forurenet grundvand  Særlige ønsker fra myndigheder og vandværker

8 8 ▪ www.regionmidtjylland.dk Indsatsplanområder  Regionen følger indsatsplanlægningen – vi leverer så vidt muligt: Indledende undersøgelse og risikovurdering af potentielt grundvandstruende V1 lokaliteter i indsatsplanområdet Plan for videregående indsats på kritiske V2 lokaliteter i indsatsplanområdet

9 9 ▪ www.regionmidtjylland.dk Samarbejdsmuligheder Sammenhængende myndighedsindsats Udveksling og fælles vurdering af data - geologi, grundvandskemi, nuværende og fremtidig vandindvinding mv. Opstilling af konceptuelle modeller - en samlet indsats ud fra et samlet trusselsbillede Fælles tilrettelæggelse af undersøgelser - mulige synergieffekter udnyttes

10 10 ▪ www.regionmidtjylland.dk Samarbejdsmuligheder Samarbejde om dynamiske indsatsplaner Strategiske boringer – overvågningsboringer med udvidede analysepakker Løbende dialog om vigtig ny viden - opdatering af modeller og tilpasning af indsats Vedligeholdelse af NSTs kortlægningsmodeller - Optimalt for risikovurdering og vigtigt for indsatsplanens interessenter


Download ppt "Www.regionmidtjylland.dk Beskyttelse af grundvandsressourcen mod punktkilder - Status, prioritering og samarbejdsmuligheder GrundvandERFAmidt, 31. maj."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google