Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Rekvirent Landinspektøren Indsamler data Opmåling, beregning Høring hos berørte myndigheder Godkendelse i kommunen Godkendelse og regi- strering hos KMS.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Rekvirent Landinspektøren Indsamler data Opmåling, beregning Høring hos berørte myndigheder Godkendelse i kommunen Godkendelse og regi- strering hos KMS."— Præsentationens transcript:

1 Rekvirent Landinspektøren Indsamler data Opmåling, beregning Høring hos berørte myndigheder Godkendelse i kommunen Godkendelse og regi- strering hos KMS Servitutter fordeles ESR Topo.k. Tingbog Adr. Matr. Plandat. BBR Arealb. Organisering Teknologi Standardisering Økonomi ”Den matrikulære proces”

2

3 PLF – LIMA-koncept Intelligent elektronisk system, der giver de berørte parter i den matrikulære proces mulighed for at følge sagsforløbet og via en web-baseret løsning at tilføre sagen de nødvendige bemærkninger og godkendelser Forudsætninger: adgang/gennemstilling til de ejendomsrelaterede datasamlinger udvikling af diverse værktøjer til håndtering af data, dokumenter mv. konceptudvikling/rationalisering af sagsgangen dialog med de involverede parter i den matrikulære proces...

4 Ting bogen OIS Matrik- len Andre KMS: - matr. sagsbe- handling/god- kendelse Landinspektør: - udarbejdelse af matr. dok. Kommune: - Sagsbehandling DommerkontorJordbrugskom.AmtØvrige Kortfor- syning KMS Kort- forsyning Amt Kort- forsyning Miljømin. Kort- forsyning “andre” Sagsmappe Sags- data- base Webserver (PLF-server) MIA Dok. system MIA “Plug-in” til håndtering af elektr. dok. “LIMA – LandInspektørens Matrikulære Administrationssystem”

5

6 Dokument- samling MIA Datakilde Sagsstyring ”Datakasse” XML ”træstruktur” dokumenter/ erklæringer (eksempelsamling) Data- base Eksterne datasamlinger ”Views” - standard XML Diverse applikationer Brugerinterface

7 Udviklingsarbejde ”LIMA” – faseopdeling i regi af PLF Fase 1: Afdækning af databehovet samt sikre adgang hertil Beskrive snitflader mellem de ”værktøjer” der benyttes hos den praktiserende landinspektør Afdækning af dataflow i relation til opgaveløsningerne Fokus: nytteværdi for den praktiserende landinspektør (intern nytteværdi) Fase 2: Implementering af LIMA (koncept for kommunikation med ”omverdenen”) Prototypeudvikling Højt ambitionsniveau – men – hurtig implementering!

8 DOC-db Eksterne data PLF-skal OIS-opslag Tingbogsappl. Kortopsl./portal Datakassen Journalprogram MIA MIA-db Sag-db KMS Dokument system LIMA - intern visning LIMA - ekstern visning via Internettet Status - udviklingsarbejdet - august 2003

9 ”LokalLIMA”

10 Kortsigtede mål - 1 år Implementering af MIA i praksis Implementering af LIMA – fase 1 – til internt brug i landinspektørforretningerne Etablering af en XML-struktur for ”datakassen” Sikre digital adgang til de landsdækkende digitale ejendomsrelaterede datasamlinger Påbegynde standardisering af snitfalder, udveksling af data mv. i forhold til ”omverdenen” – jf. fase 2 i LIMA-konceptet

11 Mål indenfor en 5 års periode Afklaring af samfundets behov for basisdata på ejendomdataområdet, herunder en vurdring af samspillet mellem matriklen og de øvrige ejendomsrelaterede datasamlinger – tingbogen, ESR m.fl. Valg af koncept og teknologisk platform ved en evt. etablering af et matrikulært informationsssystem samt fastlæggelse af standarder for elektronisk udveksling af data. Fokus rettes mod udveksling af ”datafelter” – der understøttes af nye standarder på området – fremfor traditionelle ”blanketter”

12 Mål på længere sigt – 15 år Omlægning til nyt ejendoms- og bygningsregister vil være underlagt nye nationale og internationale standarder Ansvar- og kompetencefordelingen mellem parter i ejendomsdannelsesprocessen vil være forandret Ejendoms- og bygningsdata benyttes integreret med andre georelaterede data Den praktiserende landinspektør har udvidet arbejdsområde i forhold til registrering, strukturering og vedligeholdelse af ejendoms- og bygningsdata.


Download ppt "Rekvirent Landinspektøren Indsamler data Opmåling, beregning Høring hos berørte myndigheder Godkendelse i kommunen Godkendelse og regi- strering hos KMS."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google