Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tema 2 Præsentation af kommunen og dens tilbud Udgivet af Socialstyrelsen februar 2014.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tema 2 Præsentation af kommunen og dens tilbud Udgivet af Socialstyrelsen februar 2014."— Præsentationens transcript:

1 Tema 2 Præsentation af kommunen og dens tilbud Udgivet af Socialstyrelsen februar 2014.

2 Formål med temaet Viden om kommunens børnepolitik Viden om kommunens organisering og opgavefordeling i forhold til børn med funktionsnedsættelser og deres familier Viden om rådgivning og tilbud i jeres kommune

3 Overordnet politik på børneområdet Her præsenteres målsætningerne for kommunens børnepolitik samt at samt at den samlede børnepolitik også omfatter børn med funktionsnedsættelser eller sygdom …”Visionen for X-kommunes børnepolitik er, at ´alle børn i kommunen skal have et godt børneliv”

4 Kommunens organisering Kopier eventuelt et diagram over kommunens forvaltninger og afdelinger Tag et særligt kig ind i relevante afdelinger Orientering om : –H vor man skal søge hvad – Hvilke områder, der er snitfladedrøftelser –H vilke områder, der er gråzoner –H vilke aftaler, der er om koordinering, så der sikres en helhedsorienteret sagsbehandling og indsats

5 Børn og unge med særlige behov Kommunen har tilrettelagt arbejdet sådan, at: – Børn og unge med social eller andre vanskeligheder behandles i XX afdeling – Børn og unge med handicap og kronisk sygdom behandles i XX afdeling ELLER – Alle børn og unge behandles i XX afdeling, og der er indenfor afdelingen foretaget en opdeling mellem børn 0 – 13 år, unge 14 – 18 år og børn og unge med handicap Hjælpemiddelafdeling … Hjemmepleje … Optræning …

6 Kommunens rådgivningstilbud K ommunen skal sørge for, at enhver har mulighed for at få gratis rådgivning. F ormålet med rådgivningen er at forebygge sociale problemer og at hjælpe borgeren over øjeblikkelige vanskeligheder. P å længere sigt er formålet at sætte borgeren i stand til at løse opståede problemer ved egen hjælp. R ådgivningen kan gives særskilt eller i forbindelse med anden hjælp efter denne eller anden lovgivning R ådgivningen skal kunne gives som et anonymt og åbent tilbud.

7 Særligt for børn og unge under 18 år Kommunen kan tilbyde: Åben evt. anonym rådgivning – i vores kommune er det beliggende xxx Konsulentbistand til familien, når det anses for at være af væsentlig betydning for et barns eller en ungs særlige behov for støtte Specialrådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier Familievejledning inden 3 måneder efter, kommunen har fået kendskab til, at barnet under 18 år har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

8 H vilke faggrupper er ansat (psykologer, talepædagoger, eventuelt ergoterapeuter, fysioterapeuter) M edvirker til udredning og undersøgelse af børn og unge i alderen 0 – 18 år I ndstiller til støtte i dagtilbud og skole H ar samtaler med børn og unge efter konkret vurdering H ar forældre- eller familiesamtaler efter konkret vurdering Rådgiver lærere, pædagoger og andre fagpersoner Pædagogisk psykologisk rådgivning PPR

9 Her kan henvises til kommunens hjemmeside og evt. andre informationsmaterialer målrettet forældre Mere viden


Download ppt "Tema 2 Præsentation af kommunen og dens tilbud Udgivet af Socialstyrelsen februar 2014."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google