Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Videnskabsteori og metode pkp september 2006

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Videnskabsteori og metode pkp september 2006"— Præsentationens transcript:

1 Videnskabsteori og metode pkp september 2006
Musik, musikvidenskab, videnskabsteori

2 Musik, musikvidenskab, videnskabsteori

3 Musik, musikvidenskab, videnskabsteori

4

5 Musik, musikvidenskab, videnskabsteori
Historikerens viden om fortiden er nødvendigvis indirekte; der er kun kilderne, altså hvad fortiden har efterladt Den er ligeledes nødvendigvis ufuldstændig, kilderne dækker aldrig alt, og man kan heller ikke være sikker på at kende alle kilder, selv om man bestræber sig på det Historikeren vil altid skulle tolke eller i hvert fald strukturere fortidens begivenheder; de har ingen ”form” i sig selv Der indgår værdier i behandlingen af historien, både fordi den handler om værdier og fordi historikeren selv har nogle værdier Kjørup s.146

6 Musik, musikvidenskab, videnskabsteori
POSITIVISME HERMENEUTIK

7 Musik, musikvidenskab, videnskabsteori
INDUKTION DEDUKTION

8 Musik, musikvidenskab, videnskabsteori

9 Musik, musikvidenskab, videnskabsteori
NOMOTETISK IDIOGRAFISK

10 Musik, musikvidenskab, videnskabsteori
HERMENEUTISK CIRKEL TEKSTELEMENT TEKST FORFATTERSKAB LIVSPROJEKT EPOKE

11 Musik, musikvidenskab, videnskabsteori
(1) man går frem og tilbage mellem den forståelseshorisont, man har i mødet med teksten og selve tekstens helhedsmening. TEKSTENS HELHEDSMENING TOLKERENS FORSTÅELSESHORISONT (2) man går frem og tilbage mellem spørgsmål som man stiller til teksten og de svar teksten giver på disse spørgsmål. SPØRGSMÅL TIL TEKSTEN TEKSTENS SVAR PÅ DISSE SPØRGSMÅL

12 Musik, musikvidenskab, videnskabsteori
Tre former for handlen eller praksis (Habermas: Erkenntnis und Interesse 1968): Arbejde, dvs. bearbejdning af det naturgivne for at fremstille produkter til tilfredsstillelse af menneskelige behov Interaktion eller samhandlen, dvs. den handlen hvor man samtalende eller kommunikerende kommer til gensidig forståelse og indforståethed eller enighed Kritik eller samfundsforandrende praksis

13 Musik, musikvidenskab, videnskabsteori
Den erkendelsestype som tjener arbejdet (1) finder man i naturvidenskaberne, de empirisk-analytiske videnskaber, som indsamler information, og som er ledet af en teknisk eller beherskende erkendelsesinteresse. Den erkendelsestype som er underordnet interaktionen (2) finder man i de historisk-fortolkende videnskaber, hvis mål er tolkning eller forståelse og enighed og som er ledet af en forstående erkendelsesinteresse. Den erkendelse, der tjener den kritiske praksis (3). findes i de systematiske samfundsvidenskaber, som er ledet af en frigørende erkendelsesinteresse, dvs. de KAN være ledet af en sådan, BURDE være det, men er ofte ledet af en beherskende interesse.

14 Musik, musikvidenskab, videnskabsteori
Maurice Mandelbaum Man & Reason (1971): (Collin & Køppe 173) Historisme defineres som ”den opfattelse, at en adækvat forståelse og værdsættelse af ethvert fænomen forudsætter, at man klarlægger fænomenets plads og rolle i den udviklingsproces, som det er en del af.”

15 Musik, musikvidenskab, videnskabsteori
TO GRUNDOPFATTELSER AF HISTORIE SYSTEM: betoner det ensartede og regelrette i kultur- og samfundsudviklingen og betragter historien som et system, hvis udviklingslove man skal forsøge at afdække. Man ser de historiske processer som i alt væsentlig lovbundne processer. INDIVIDUELL(E) PROCES(SER): betragter det særegne i de forskellige kulturer og samfund, og ser det som opgaven at fremstille det individuelle og egenartede i de forskellige historiske udviklingsforløb. Man ser de historiske processer som på afgørende punkter bestemt af menneskers værdier og valg.

16

17 Musik, musikvidenskab, videnskabsteori
HISTORICISME POSITIVISTISK HISTORISME <- KRITISERES AF DILTHEY (system, lovmæssigheder, NOMOTETISK) Fjord Jensen Poppers historicism HISTORISME GADAMERS HISTORISME (levende fremstilling af individuellepersoner og institutioner i deres konkrete og specifikke historiske sammenhæng) (ikke nomotetisk men IDIOGRAFISK) (fremhæver fortolkning) Overlapper dermed HERMENEUTIK

18 Musik, musikvidenskab, videnskabsteori
LÆSEØVELSE Teksterne: Forord og Beethoven-omtaler Kilderne: Musikhistoriske fremstillinger, der bruges/har været brugt i universitetsundervisning

19 Musik, musikvidenskab, videnskabsteori
Eksplicit / Implicit Deskriptiv /Tolkende Induktion / Deduktion Positivisme / Hermeneutik Ideologikritik Stofafgrænsning, formidlingsstrategi etc. Hvilke(n) historie(r) ? STIL-, PERSONAL-, SOCIAL-, STRUKTUR-, KULTUR- osv. –historie


Download ppt "Videnskabsteori og metode pkp september 2006"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google