Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Næringsstofoverskud, effektiviteten i produktionen og tab af næringsstof- fer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Næringsstofoverskud, effektiviteten i produktionen og tab af næringsstof- fer."— Præsentationens transcript:

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Næringsstofoverskud, effektiviteten i produktionen og tab af næringsstof- fer i forskellige bedriftstyper Princip Grønt regnskab afstemning mark og stald med bedrift referenceværdier fra typebrug Ib Sillebak KristensenNr. 1

2 Ib Sillebak KristensenNr. 2

3 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Bedriftsbalancen Grundlæggende egenskaber Bedriftsbalancen er en sikker ramme –Dokumenterbar (bilag på fleste poster) –Udtrykker bedriftens miljøbelastning i sammenhæng –Delbetragtninger (f.eks. mark modellering) bør summere til bedriftsbalance ”Fagligheden tilbage til fagmanden” (=landmand) Ib Sillebak KristensenNr. 3

4 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Karakteristik af repræsentative brugstyper, 2002 Antal årskøer pr. bedrift Dyreenheder pr. bedrift Landbrugsareal, ha pr. bedrift Belægningsgrad, DE/ha Kornudbytte, hkg/ha Gns. udbytte, AE/ha Mælkeleverance, kg mælk/årsko Foderforbrug, AE/DE Ib Sillebak KristensenNr. 4 Konv. 72 113 78 1,5 52 54 7373 49 Øko. 89 136 116 1,2 40 39 6855 45 Svin 0 140 91 1,5 60 55 22 grise/årsso 46 Plante 2 19 94 0,2 63 60 48 Mælk

5 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Tabel 1. Bedrifts N-balance, specialiserede danske landbrug 2002 Brugstype, FØI 2002 DE ha -1 Input Handelsgødning Organisk gødning, import Indkøbt foder og halm Fiksering & nedbør Total Input Output Mælk Kød Salgsafgrøder Organisk gødning, eksport Total Output Bedriftsbalance Ib Sillebak KristensenNr. 5 1,45 66 3 98 45 212 37 9 8 0 54 158 1,20 0 8 53 94 155 26 5 2 0 33 122 1,50 62 0 173 19 254 0 88 34 10 132 122 0,20 100 15 9 21 145 1 10 66 0 77 68 Mælk, konv.Mælk, øko.SvinPlante Kg N ha -1 år -1

6 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Studielandbrug 1997-2002 Ib Sillebak KristensenNr. 6

7 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning N-overskud på malkekvægbrug over 15 år, kg N/ha/år 0 50 100 150 200 250 1990199519992003 Konventionel Økologisk

8 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Tabel 2. Mark N-balance 2002 Brugstype Input Husdyrgødning fra lager Husdyrgødning under afgr. Handelsgødning Fiksering & nedbør Total input Output Konserveret foder Kernefoder Afgræsset Salgsafgrøder Halm Total output Markbalance N-effektivitet mark, % Ib Sillebak KristensenNr. 8 131 28 66 45 269 -67 -21 -38 -5 -132 138 49% 99 27 0 94 220 -65 -11 -37 0 -2 -115 105 52% 102 1 62 19 184 -75 -7 -8 -91 92 50% 29 2 100 21 152 -3 -71 -2 -7 -6 -88 64 58% Mælk, konv.Mælk, øko.SvinPlante Kg N ha -1

9 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Markeffektivitet på kvæg og svinebrug 1997-2002 Konv kvæg: R 2 = 0,29 Svin: R 2 = 0,42 25 35 45 55 65 75 85 95 0100200300 Husdyrgødning til mark, kg N/ha N-output per N-input, % Konv. kvægSvin/planteØko. kvæg

10 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Tabel 3. Besætningens N-balance 2002 Brugstype Input Kernefoder Tilskudsfoder Konserveret foder Afgræsset Total input Output Mælk Kød Total output Besætningsbalance N-effektivitet besætning, % Ib Sillebak KristensenNr. 10 20 52 46 26 153 -26 -6 -32 121 21 20 25 55 31 139 -22 -4 -27 113 19 70 74 0 156 0 -56 100 36 55 65 13 12 159 -5 -48 -53 106 33 Mælk, konv.Mælk, økoSvinPlante Kg N DE -1

11 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Besætnings effektivitet, studielandbrug 1997 – 2002 Ib Sillebak KristensenNr. 5

12

13 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Tabel 4. Tabsposter 2002 Bedriftsbalance Amm. tab i stald og lager Denitrifikation fra fast gødning Markbalance Amm. tab: Udbringning Under afgræsning Fra afgrøder Denitrifikation, mark Ændring i jordpulje-N Rest = udvaskning Ib Sillebak KristensenNr. 13 Mælk, konv. 158 16 3 139 13 2 4 16 31 73 Mælk, øko. 122 12 3 107 7 2 17 34 45 Svin 122 28 2 92 12 0 5 14 1 60 Plante 68 4 0 64 5 0 5 12 43

14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Konklusion Der er udviklet en enkel metode til opstilling af N-balancer på danske landbrugstyper Analysen stemmer med målte data, og underliggende mark- og staldbalancer kan bruges til tolkning af bedriftsbalance For afstemte bedriftstyper kan N- omsætning og -tab tolkes og forbedringsmuligheder iværksættes

15 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning -Afstem mark og besætning imod bedrift -Sammenlign overskud og effektivitet med samme driftsform og belægningsgrad Ikke målbare flow - Beregn N-fix. og amm. tab efter samme princip. - Estimer N-udvaskning som ”rest”.


Download ppt "Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Næringsstofoverskud, effektiviteten i produktionen og tab af næringsstof- fer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google