Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Chris ToppingSunday, 29 March 2015 1 Department of Wildlife Ecology & Biodiversity, National Environmental Research Institute, Denmark Effekter ved ophør.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Chris ToppingSunday, 29 March 2015 1 Department of Wildlife Ecology & Biodiversity, National Environmental Research Institute, Denmark Effekter ved ophør."— Præsentationens transcript:

1 Chris ToppingSunday, 29 March 2015 1 Department of Wildlife Ecology & Biodiversity, National Environmental Research Institute, Denmark Effekter ved ophør af pesticidsprøjtninger: en ALMaSS - modelsimulering Chris Topping, Jane Uhd Jepsen & Peter Odderskær

2 Chris ToppingSunday, 29 March 2015 2 Department of Wildlife Ecology & Biodiversity, National Environmental Research Institute, Denmark ALMaSS (Animal, Landscape and Man Simulation System ) Landskabs Model Dyre Modeller

3 Chris ToppingSunday, 29 March 2015 3 Department of Wildlife Ecology & Biodiversity, National Environmental Research Institute, Denmark Hvad er anderledes ved ALMaSS? Populations model tilgang: N t+1 =N t RM ALMaSS adskiller sig ved at relatere ‘R’ & ‘M’ til det miljø og de omgivelser dyrene befinder sig i snarere end til en generel populations statistik.

4 Chris ToppingSunday, 29 March 2015 4 Department of Wildlife Ecology & Biodiversity, National Environmental Research Institute, Denmark Landskabs Information  Detaljeret kort, inc. ex. vejrabatter, markskel & læhegn  Marker er knyttet til bedrifter og bedrifter til bedriftstyper  Sæconmæssig og daglig variation i traffik belastning på alle veje  Jordtyper, terrænforskelle mm. for alle arealer i området  Underopdeling af skovarealer ved hjælp af satellit baserede teknikker  Vejrdata

5 Chris ToppingSunday, 29 March 2015 5 Department of Wildlife Ecology & Biodiversity, National Environmental Research Institute, Denmark Eft. pløjning Gylle Kvæg bedriftPlante bedrift Fastgødning NPKNH3PK Så Start Vårbyg dyrkningsplan Tiltag der leder frem til såning NPK Kvæg bedrift Harvning Forårs pløjning Alle tiltag kan have tilknyttet bestemte: tidsperioder sandsynligheder indbyrdes afhængigheder jord- og vejrmæssige betingelser

6 Chris ToppingSunday, 29 March 2015 6 Department of Wildlife Ecology & Biodiversity, National Environmental Research Institute, Denmark Resultaterne kan bruges til at generere: Individual-baseret information - fx. udviklingsrater Rumligt relatet information - fx. hvor dyrene lever, yngler eller fouragerer Populations information - sum af individer til brug for populations beskrivelse Model kørsler

7 Chris ToppingSunday, 29 March 2015 7 Department of Wildlife Ecology & Biodiversity, National Environmental Research Institute, Denmark FørEfter Scenarier vil normalt sammenligne to situationer: Udvikling af ALMaSS Scenarier

8 Chris ToppingSunday, 29 March 2015 8 Department of Wildlife Ecology & Biodiversity, National Environmental Research Institute, Denmark Rådyr Markmus Sanglærke Edderkop Løbebille (Capreolus capreolus) (Microtus agrestis) (Alauda arvensis) (Oedothorax fuscus) (Bembidion lampros). I j = + 100 %  I j = + 51 - 100 % I j = + 11 - 50 % I j = +/- 0 - 10 % I j = - 11 - 50 % I j = - 51 - 100 % I j = - 100%  Plus- minus anvendelse af pesticider 1: Populations størrelse +16% +22% -45% +237% +93% Ændring i populations størrelse relativt til Basis

9 Chris ToppingSunday, 29 March 2015 9 Department of Wildlife Ecology & Biodiversity, National Environmental Research Institute, Denmark Rådyr Markmus (Capreolus capreolus) ( Microtus agrestis) Plus- minus anvendelse af pesticider 1: Populations størrelse +16% +22% Ændring i populations størrelse relativt til Basis

10 Chris ToppingSunday, 29 March 2015 10 Department of Wildlife Ecology & Biodiversity, National Environmental Research Institute, Denmark Rød linje = ingen Pesticid Sort linje = Basis Ripley’s K(r) statistik transformeret til L(r). L(r)=0 ved tilfældig fordeling, +ve for aggregeret og -ve for jævn fordeling. Plus- minus anvendelse af pesticider 2: Populations spredning Rådyr Markmus EdderkopLøbebilleSanglærke

11 Chris ToppingSunday, 29 March 2015 11 Department of Wildlife Ecology & Biodiversity, National Environmental Research Institute, Denmark Plus- minus anvendelse af pesticider 3: Opsumering af resultater - Bemærk at sanglærkebestanden falder, med dens føde (biller og edderkopper) stiger. Forklarigen er at ændret dyrkningspraksis under minus-pesticid scenariet påvirker sanglærke populationen kraftigt.

12 Chris ToppingSunday, 29 March 2015 12 Department of Wildlife Ecology & Biodiversity, National Environmental Research Institute, Denmark Konklusioner  Forskellige dyr reagerer forskelligt  Overordnet er resultaterne af en fjernelse af alle pesticider positive, hvis vi betragter alle arter under èt, selvom sanglærken påvirkes negativt. Dette er dog forårsaget af andre forhold end pesticiderne  Toxiske effekter bør derfor balanceres mod andre scenarie effekter –> realisme er vigtig selvom det er vanskeligt at opnå. *As defined by Bartell et al (2003). Human and Ecological Risk Assessment 9


Download ppt "Chris ToppingSunday, 29 March 2015 1 Department of Wildlife Ecology & Biodiversity, National Environmental Research Institute, Denmark Effekter ved ophør."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google