Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Grønt Teknologisk Fremsyn om Miljøvenligt Landbrug DJF FØI FØJO TM-Innovation.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Grønt Teknologisk Fremsyn om Miljøvenligt Landbrug DJF FØI FØJO TM-Innovation."— Præsentationens transcript:

1 Grønt Teknologisk Fremsyn om Miljøvenligt Landbrug DJF FØI FØJO TM-Innovation

2 Teknologi udsigt

3 Fremtiden findes ikke! Vi skaber den sammen - imodsætning til vejret Viden Interesser Omverdenen

4 Fremsyn Kan ikke baseres på tal og modeller ”Det er dialoger om og analyser af de langsigtede udviklings-perspektiver for videnskaben, teknologien, økonomien og samfundet med henblik på at identificere teknologier, der potentielt får økonomisk og/eller samfundsmæssig betydning” (Teknologirådet, 1999)

5 Dialogen mellem aktørerne og eksperterne Problem orienteret: Hvilke miljøproblemer trænger sig på? Teknologiske muligheder: Hvilke “teknologiske” muligheder tror vi på? Hvordan får vi dem i spil?

6 Opstart og indledende skrivebords studier Notat om resultaterne af internationale fremsyn på landbrugsområdet og kort lægning af fremtidige teknologier (matrix) Kortlægning af aktører Styringsgruppen sammensætter aktørpanel (conominering) 1. Udforskende workshop:- Konfirmere system/teknologi matrix - Brainstorm over fremtidige teknologier (koblinger, drivkræfter, barr.) - Prioritering 2. Fokuserende workshop:- Prioritere drivkræfter og teknologier og definere mål for roadmaps - Skitserer mulige teknologiske roadmaps 3. Konkluderende workshop:- Konfirmering af roadmaps - Konklusioner og anbefalinger på baggrund af roadmaps Afsluttende konference Afrapportering herunder formulering af konklusioner og anbefalinger Indkalde og arrangere afsluttende konference Systematisere drivkræfter og teknologier, faglige udredninger Færdiggørelse og grafisk præsentation af roadmaps, faglige udredn. Hoved bidrag fra: Arbejdsgruppen AktørpanelAlleStyringsgruppe Formidlings fase Formidling af fremsynsrapporten via medierne Dynamiske og iterative fase Opgave 1 2 3 4 5 6 7 8 Forankring

7 To vinkler på debatten To systemer der udfordrer hinanden Landbrug orienteret mod industri : Intensiv kommerciel virksomhed, hvor teknologier først og fremmest anvendes med henblik på afkast, effektiv produktion og effektive miljøløsninger Landbrug orienteret mod økologi: Teknologierne vurderes i forhold til tre centrale principper: Forsigtighedsprincippet Recirkuleringsprincippet Nærhedsprincippet

8 Landbrugets roller i samfundet Produktion Landskabelige værdier Miljø Landbrugets tredobbelte bundlinje

9 De miljømæssige udfordringer Produktion Landskabelige værdier Miljø Jordens frugtbarhed Lugt Landskab og natur Drivhusgasser Næringsstoftab Pesticider

10 Katalog over potentielle teknologier Produktion Landskabelige værdier Miljø Jordens frugtbarhed Lugt Landskab og natur Drivhusgasser Næringsstoftab Pesticider Præcisionsjordbrug og automatisering Informations- og kommunikationsteknologi Plantegenteknologi Husdyrgødningsteknologi Dyrknings- og jordbearbejdningsteknologi Biomasseteknologi Staldteknologi Husdyrgødningsteknologi Plantegenteknologi Dyrknings- og jordbearbejdnings teknologi Informations- og kommunikationsteknologi Præcisionsjordbrug og automatisering Plantegenteknologi Dyrknings- og jordbearbejdningsteknologi Præcisionsjordbrug og automatisering Husdyrgødningsteknologi Biomasseteknologi Plantegenteknologi Husdyrgødningsteknologi + Staldteknologi Dyrknings- og jordbearbejdningsteknologi Præcisionsjordbrug og automatisering

11 Perspektiver for Plantegenteknologi nye landbrugsprodukter med høj markedsværdi, baseret på planter der udnytter jordens og klimaets ressourcer optimalt reducere tabet af næringsstoffer ved bedre foderudnyttelse i husdyrene modstandsdygtige afgrøder, som kan medvirke til øget biologisk mangfoldighed i marken Markørforædling i landbrug orienteret mod økologi? Politisk stillingtagen?

12 Potentielle teknologier Produktion Landskabelige værdier Miljø Jordens frugtbarhed Lugt Landskab og natur Drivhusgasser Næringsstoftab Pesticider Præcisionsjordbrug og automatisering Informations- og kommunikationsteknologi Plantegenteknologi Husdyrgødningsteknologi Dyrknings- og jordbearbejdningsteknologi Biomasseteknologi Staldteknologi Husdyrgødningsteknologi Plantegenteknologi Dyrknings- og jordbearbejdnings teknologi Informations- og kommunikationstek. Præcisionsjordbrug og automatisering Plantegenteknologi Dyrknings- og jordbearbejdningsteknologi Præcisionsjordbrug og automatisering Husdyrgødningsteknologi Biomasseteknologi Plantegenteknologi Husdyrgødningsteknologi + Staldteknologi Dyrknings- og jordbearbejdningsteknologi Præcisionsjordbrug og automatisering

13 Perspektiver for IKT beslutningsstøtteværktøjer og managementprogrammer informationen om dyr og planters opvækst som dokumentation for sunde og sikre fødevarer sikre videnbaseret fødevareproduktion i fremtiden Forbrugernes krav til kvalitet, fødevaresikkerhed og miljøvenlig produktion skal kommunikeres ned gennem fødevareproduktionens mange led.

14 Potentielle teknologier Produktion Landskabelige værdier Miljø Jordens frugtbarhed Lugt Landskab og natur Drivhusgasser Næringsstoftab Pesticider Præcisionsjordbrug og automatisering Informations- og kommunikationsteknologi Plantegenteknologi Husdyrgødningsteknologi Dyrknings- og jordbearbejdningsteknologi Biomasseteknologi Staldteknologi Husdyrgødnings teknologi Plantegenteknologi Dyrknings- og jordbearbejdnings teknologi Informations- og kommunikationsteknologi Præcisionsjordbrug og automatisering Plantegenteknologi Dyrknings- og jordbearbejdningsteknologi Præcisionsjordbrug og automatisering Husdyrgødnings teknologi Biomasseteknologi Plantegenteknologi Husdyrgødningsteknologi Staldteknologi Dyrknings- og jordbearbejdningsteknologi Præcisionsjordbrug og automatisering

15 Perspektiver for Husdyrgødningsteknologi forbedre næringsstofhusholdningen og udnytte af ressourcerne i husdyrgødningen mindske næringsstofbelastningen af miljøet reducere lugtgener fra husdyrgødningslagre og ved udbringning (afgasning-biogas) Integration med energiproduktion er oplagt

16 Potentielle teknologier Produktion Landskabelige værdier Miljø Jordens frugtbarhed Lugt Landskab og natur Drivhusgasser Næringsstoftab Pesticider Præcisionsjordbrug og automatisering Informations- og kommunikationsteknologi Plantegenteknologi Husdyrgødningsteknologi Dyrknings- og jordbearbejdningsteknologi Biomasseteknologi Staldteknologi Husdyrgødningsteknologi Plantegenteknologi Dyrknings- og jordbearbejdnings teknologi Informations- og kommunikationsteknologi Præcisionsjordbrug og automatisering Plantegenteknologi Dyrknings- og jordbearbejdningsteknologi Præcisionsjordbrug og automatisering Husdyrgødningsteknologi Biomasseteknologi Plantegenteknologi Husdyrgødningsteknologi + Staldteknologi Dyrknings- og jordbearbejdningsteknologi Præcisionsjordbrug og automatisering

17 Perspektiver for Biomasseteknologi samproduktion af energi og nye produkter landbruget kan blive nettoproducent af CO2- neutral energi lav-input energiafgrøder på marginale arealer mindske behovet for fossile brændstoffer Et komplekst system af teknologier og produkter, der tilsammen kan forøge værditilvæksten af landbrugets produkter

18 Potentielle teknologier Produktion Landskabelige værdier Miljø Jordens frugtbarhed Lugt Landskab og natur Drivhusgasser Næringsstoftab Pesticider Præcisionsjordbrug og automatisering Informations- og kommunikationsteknologi Plantegenteknologi Husdyrgødningsteknologi Dyrknings- og jordbearbejdnings- teknologi Biomasseteknologi Staldteknologi Husdyrgødningsteknologi Plantegenteknologi Dyrknings- og jordbearbejdnings teknologi Informations- og kommunikationsteknologi Præcisionsjordbrug og automatisering Plantegenteknologi Dyrknings- og jordbearbejdningsteknologi Præcisionsjordbrug og automatisering Husdyrgødningsteknologi Biomasseteknologi Plantegenteknologi Husdyrgødningsteknologi + Staldteknologi Dyrknings- og jordbearbejdningsteknologi Præcisionsjordbrug og automatisering

19 Perspektiver for Dyrknings-og jordbearbejdningsteknologi reduceret jordbearbejdning bedre sædskifter og lukke huller i næringstofkredsløbet med efterafgrøder integrering af dyrkningsprincipper og udnyttelse af viden – ”godt landmandskab” Der kræves en stor forskningsindsats for at få mere viden om agroøkosystemernes funktion og dynamik. Flere principper fra økologisk landbrug kan overføres til industriorienteret landbrug

20 Potentielle teknologier Produktion Landskabelige værdier Miljø Jordens frugtbarhed Lugt Landskab og natur Drivhusgasser Næringsstoftab Pesticider Præcisionsjordbrug og automatisering Informations- og kommunikationsteknologi Plantegenteknologi Husdyrgødningsteknologi Dyrknings- og jordbearbejdningsteknologi Biomasseteknologi Staldteknologi Husdyrgødningsteknologi Plantegenteknologi Dyrknings- og jordbearbejdnings teknologi Informations- og kommunikationsteknologi Præcisionsjordbrug og automatisering Plantegenteknologi Dyrknings- og jordbearbejdningsteknologi Præcisionsjordbrug og automatisering Husdyrgødningsteknologi Biomasseteknologi Plantegenteknologi Husdyrgødningsteknologi + Staldteknologi Dyrknings- og jordbearbejdningsteknologi Præcisionsjordbrug og automatisering

21 Perspektiver for Præcisionsjordbrug og automatisering besparelser i arbejdskraft, bedre driftsledelse og mere ensartet afgrødekvalitet reducere forbruget og tabet af gødning og pesticider Gevinsten ved præcisionsjordbrug kan kun opnås gennem en optimering af hele produktionssystemet. Stort behov for at udvikle software.

22 Potentielle teknologier Produktion Landskabelige værdier Miljø Jordens frugtbarhed Lugt Landskab og natur Drivhusgasser Næringsstoftab Pesticider Præcisionsjordbrug og automatisering Informations- og kommunikationsteknologi Plantegenteknologi Husdyrgødningsteknologi Dyrknings- og jordbearbejdningsteknologi Biomasseteknologi Staldteknologi Husdyrgødningsteknologi Plantegenteknologi Dyrknings- og jordbearbejdnings teknologi Informations- og kommunikationsteknologi Præcisionsjordbrug og automatisering Plantegenteknologi Dyrknings- og jordbearbejdningsteknologi Præcisionsjordbrug og automatisering Husdyrgødningsteknologi Biomasseteknologi Plantegenteknologi Husdyrgødningsteknologi + Staldteknologi Dyrknings- og jordbearbejdningsteknologi Præcisionsjordbrug og automatisering

23 Perspektiver for Staldteknologi bedre arbejdsmiljø og dyrevelfærd i staldene minimere tabet af næringsstoffer og emissionen af gasser fra stalde og gødningslagre reducere lugtgener fra husdyrproduktion Behov for at udvikle helt nye staldtyper af nye materialer og en vifte af teknologier

24 Der kræves mere end miljøvenlig teknologer

25 Roadmaps for overblik

26 En anden type overblik


Download ppt "Grønt Teknologisk Fremsyn om Miljøvenligt Landbrug DJF FØI FØJO TM-Innovation."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google