Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Analyse af noveller.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Analyse af noveller."— Præsentationens transcript:

1 Analyse af noveller

2 Typiske novelletræk Kort fortælling – ligner virkelighed
Overskueligt persongalleri Enstrenget handling Beskriver et problem Kan ofte begynde i medias res Kan ofte have en åben slutning Resume

3 Personbeskrivelse Hovedpersoner (ikke altid dem, man hører mest om)
Bipersoner (nogle gange meget vigtige) Tid, sted og miljø

4 Personkarakteristik - definitioner
”En ydre personkarakteristik er, når en person beskrives entydigt og direkte i teksten og uden, at vi skal gætte os til noget." ”En indre personkarakteristik er, når en persons karak-teregenskaber i teksten beskrives ud fra vedkommendes handlinger og ud fra det, som personen siger, tænker og føler. Vi skal – med andre ord – slutte os til, hvordan perso-nen er."

5 Personkarakteristik Ydre personkarakteristik:
(oplyses direkte i teksten) Udseende, alder, job og køn Adfærd - opførsel Egenskaber Holdninger Vedkommendes relationer Andres syn på vedkommende

6 Personkarakteristik Indre personkarakteristik: Reelle holdninger
(forhold, vi må slutte os til) Reelle holdninger Værdier og ideer (se bl.a. på social arv og fortid) Personlighed og psyke Væremåde og bevæggrunde Gode og dårlige sider Selvopfattelse Forandringer

7 Komposition - opbygning
Dele – kapitler – afsnit Kronologi – flash back – Tidslinje Spændingskurve Harmoni – disharmoni – harmoni Gentagelser – variation i tempo?

8 Sproglige iagttagelser
Let – normal – vanskelig? (høj – normal - lav stil) Slang – dialekt? (tilhørsforhold – områdebestemt) Billedsprog – flere typer: Metafor (udtryk, som beskriver noget med ord, der ellers bruges om noget andet, fx i udtryk- kene ”et hjerte af sten” og ”kulden bider”) Symbolik (ud over det konkrete betyder ordet også noget andet – rose= kærlighed) Besjæling (ting får menneskelige egenskaber - fx i ”Skoven sov længe”)

9 Fortællertyper Jeg-fortæller (åbenlys fortæller)
3. persons fortæller (han/hun) Alvidende fortæller (forfatterkommentarer)

10 Tema og budskab Tema: Hvad handler teksten om? (en tekst har ofte flere temaer) Modsætninger (ond/god – had/kærlighed) Budskab: Forfatterens hensigt/holdning (provokere, oplyse, fjerne fordomme etc.) Hvad vil forfatteren have os til at tænke over?

11 Vurdering og perspektivering
Godt eller dårligt komponeret? Godt eller dårligt skrevet? Væsentligt problem eller ej? Hvem eller hvad er, iflg. teksten, skyld i problemet? Gives der eller antydes løsning? Er problemet aktuelt i dag? Hvad gør man for at løse det? Hvilke løsningsforslag har du?


Download ppt "Analyse af noveller."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google