Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning FORSKNING I FREMTIDEN MED VMPIII SOM CASE Bidrag til paneldiskussion ved Plantekongres.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning FORSKNING I FREMTIDEN MED VMPIII SOM CASE Bidrag til paneldiskussion ved Plantekongres."— Præsentationens transcript:

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning FORSKNING I FREMTIDEN MED VMPIII SOM CASE Bidrag til paneldiskussion ved Plantekongres 2005 Søren A. Mikkelsen

2 Nogle udfordringer Fortsat stor (animalsk) produktion i Danmark –i balance og harmoni med natur, miljø og naboer VMPIII specifikt: –halvering af fosforoverskud –13% reduktion af N-udvaskning –begrænsning af lugtgener Vandrammedirektivet Produktionsdokumentation og sporbarhed i hele kæden Landdistriktsudvikling Klimaændringer

3 Allerede iværksatte projekter, VMPIII-aktstykke Fem projekter: Forbedret udnyttelse af fosfor i foder Fosfortab til overfladevand-risikoområder Ammoniakemission og – spredning Udvikling af gylleteknologikoncepter Lugt fra husdyrproduktion Aktører: DJF, DMU, GEUS og erhvervet Sigter specifikt på VMPIII-målopfyldelse

4 Forskningsprogram Forbedret udnyttelse af næringsstoffer i foder med særlig fokus på fosfor Næringsstoffer i jord- og vandmiljø Udledning og spredning af lugt Bedre udnyttelse af næringsstoffer og kontrollerbare næringsstofkredsløb ved håndtering af gylle Systemanalyser og økonomi-vurderinger Program i udbud med følgende temaer:

5 Betragtninger- yderligere behov Øget procesforståelse for øget præcision Opdyrkning af positive bidrag: –CO 2 -binding/klimaændringer –bioenergi –udnyttelse af samfundets affaldsstoffer Teknologiudvikling og innovation: – gylle- og biomasseteknologi –”IT i alting” Helhedsorientering –kæde- og systembetragtninger –tværfaglighed incl. ”bløde” kompetencer Regions- og stedspecifik tilgang Forsknings- og vidensformidling


Download ppt "Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning FORSKNING I FREMTIDEN MED VMPIII SOM CASE Bidrag til paneldiskussion ved Plantekongres."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google