Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Seminar 6 – Arbejdsmiljøledelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Seminar 6 – Arbejdsmiljøledelse"— Præsentationens transcript:

1 Seminar 6 – Arbejdsmiljøledelse
INDLEDENDE STATUS PROJEKTPLAN Etablering af ledelsessystem KORTLÆGNING GENNEMFØRELSE VURDERING PLANLÆGNING REDEGØRELSE

2 Seminar 6 – Arbejdsmiljøledelse
Virksomhed med arbejdsmiljøcertifikat Alle virksomheder Arbejdsmiljøcertifikatet fornyes hvert 3. år Virksomheder uden arbejdsmiljøcertifikat Screening Virksomheder med godt arbejdsmiljø Virksomheder med dårligt arbejdsmiljø Opfølgning Gennemgribende tilsyn + Rådgivning efter behov

3 Seminar 6 – Arbejdsmiljøledelse
Systematisk indsats for at skabe og vedligeholde et godt arbejdsmiljø System med skriftlige procedurer (udformes, vedligeholdes og kontrolleres) Indførelse af fremgangsmåder til kontrol af at det planlagte sker i praksis, og om det er godt nok.

4 Seminar 6 – Arbejdsmiljøledelse
Formål: At sikre overholdelse af lovbestemte krav At planlægge og prioritere forbedringer i arbejdsmiljøet på en fornuftig måde At lede arbejdsmiljøet på en effektiv, økonomisk og konsekvent måde At skabe tillid til indsatsen på det arbejdsmiljømæssige område Tak fordi I er mødt op til denne ekstra ordinære generalforsamling. Jeg vil hermed benytte lejligheden til give forsamlingen et overblik over nogle af de væsentlige ændringer der vil ske på arbejdsmiljøområdet som konsekvens af den nye BST-bekendtgørelse. Den nye BST-bekendtgørelse er nu så langt i processen, at den kun afventer en politisk stillingtagen til de spørgsmål, som der undervejs i forløbet er opstået uenigheder om. Efter planen skal bekendtgørelsen udsendes til 1. september 2001. Der er i øjeblikket et åbent spørgsmål om amternes forpligtelse til at udbyde BST på sygehusene i EU licitation. Det er en beslutning der ligger i amterne. Det kan muligvis betyde, at sygehusenes tilslutning pr. oktober 2001 ikke kan fastholdes. De øvrige brancher vil løbende blive tilsluttet fra det fastlagte tidspunkt. Hvilke virksomheder der hører ind under de enkelte brancher vil fremgå af bilag 1 i den nye bekendtgørelse.

5 Seminar 6 – Arbejdsmiljøledelse
Opbygning og indhold: Arbejdsmiljøpolitik Kortlægning - handlingsplan Risikovurdering og ulykkesforebyggelse Organisation Uddannelse og instruktion

6 Seminar 6 – Arbejdsmiljøledelse
Opbygning og indhold (fortsat): Drift og overvågning af arbejdsmiljøet Lovpligtige krav Intern audit og evaluering Fremmede virksomheder Kommunikation - information

7 Seminar 6 – Arbejdsmiljøledelse
Arbejdsmiljøpolitik OHSAS – Krav: Overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet Er relevant Forpligtelse til overholdelse af lovgivningen og fortsat forbedring af arbejdsmiljøet Skal være skriftlig og tilgængelig for interesserede parter

8 Seminar 6 – Arbejdsmiljøledelse
Kortlægning – handlingsplan Der skal udarbejdes en procedure for kortlægning af arbejdsmiljøforhold + arbejdsmiljøproblemer. Forholdene prioriteres og der udarbejdes en handlingsplan. APV er central i dette arbejde

9 Seminar 6 – Arbejdsmiljøledelse
Risikovurdering og ulykkesforebyggelse Man skal identificere risici (risikovurdering) med henblik på at forebygge og håndtere ulykker og tilløb til ulykker Risikovurdering vil i et vist omfang være opfyldt af APV Risikovurdering skal gennemføres for alt arbejde også hvis det udføres af leverandører

10 Seminar 6 – Arbejdsmiljøledelse
Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Beskrivelse af organisering af arbejdsmiljøarbejdet Sikkerhedsorganisationen Opgaver, ansvar og beføjelser vedrørende arbejdsmiljøarbejdet er fastlagt og beskrevet.

11 Seminar 6 – Arbejdsmiljøledelse
Uddannelse og træning Sikre ”uddannelse og træning” af medarbejdere således at de kan udføre deres arbejde sikkert. Fokus: Nyansatte Nye jobfunktioner Unge Skriftlig instruks for visse arbejdsprocesser

12 Seminar 6 – Arbejdsmiljøledelse
Lovgivning Ajourføring med eksisterende og nye krav i arbejdsmiljølovgivningen Arbejdet med overholdelse af lovgivningen skal være integreret i arbejdsmiljøledelses-systemet

13 Seminar 6 – Arbejdsmiljøledelse
Intern audit Systematisk gennemgang der sikrer: Kontrol af, om arbejdsmiljøledelsessystemet er udformet og fungerer tilfredsstillende Kontrol af, om arbejdsmiljøpolitikken bliver efterlevet og handlingsplanerne gennemført Ledelsens evaluering af behovet for ændringer i politik, mål, handlingsplaner, organisering m.v.

14 Seminar 6 – Arbejdsmiljøledelse
Dokumentation Arbejdsmiljøarbejdet registreres og dokumenteres: uddannelse, interne audits, relevante mødereferater, Ledelsens evalueringer, status for arbejdet med handlingsplanerne. Data gemmes, hvor det er relevant Håndbog (skriftlige procedurer) Arkivsystem

15 Seminar 6 – Arbejdsmiljøledelse
Drift og vedligeholdelse: Opfølgning Møder Audits Uddannelse og træning Information og dialog Brug eksempelvis Outlook til at ”indkalde” til aktiviteter.

16 Seminar 6 – Arbejdsmiljøledelse
Drift og vedligehold af system: Indarbejdelse og opfølgning på handlingsplaner - mål Gennemgang af observationer, afvigelser og korrigerende handlinger Gennemgang af driftsuheld – sikre forebyggelse af ulykker Auditrapporter herunder sikkerhedsrunderinger Registrering af hændelser – sikre forebyggelse af ulykker Sikre opfølgning på henvendelser - kommunikation intern og eksternt Sikre opfølgning på uddannelse og træning

17 Seminar 6 – Arbejdsmiljøledelse
Kommunikation Sikkerhedsmøder APV Sikkerhedsrunderinger Arbejdsmiljøregnskab Statistik, resultat mm. Brifing/krav til leverandører Opslagstavle - plakater Elektronisk Nyhedsbrev

18 Seminar 6 – Arbejdsmiljøledelse
Hvad skal der undersøges ved en audit? Medarbejdernes kendskab til: Miljø- og arbejdsmiljøpolitik, målsætninger Væsentlige miljø- og arbejdsmiljø påvirkninger, risikovurdering Miljø- og arbejdsmiljømål, handlingsplaner og forbedringsprojekter Relevante procedurer og instruktioner Beredskabsplaner Målinger og overvågning Egen rolle i systemet


Download ppt "Seminar 6 – Arbejdsmiljøledelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google