Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Specialemuligheder på

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Specialemuligheder på"— Præsentationens transcript:

1 Specialemuligheder på
Institut for Farmaci og Analytisk Kemi September 2005 Specialekontaktpersoner: Birger Brodin & Bente Gammelgaard og Specialeorientering 2005 Bente Gammelgaard

2 Institut for Farmaci og Analytisk Kemi
Bygning 13 (nordblokken), 3, 4, 5 , 6 og 7 etage Byging 10 (sydblokken), 4 etage 10 grupper pt. ~100 specialestuderende (2004) Specialeorientering 2005 Bente Gammelgaard

3 Instituttets forskningsgrupper
Lægemiddelteknik Farmaceutisk kemi Tungtopløselige lægemiddelstoffer Biomakromolekyler Molekylær Biofarmaci Lægemiddelmetabolisme Farmaceutisk Fysisk Kemi Toksikologi og Miljøkemi Metalioner i biologiske systemer Speciering i biologiske prøver Specialeorientering 2005 Bente Gammelgaard

4 Forskning indenfor Farmaci
”Farmaci er læren om lægemidler. Fagområdet omfatter læren om lægemidlernes formulering, fremstilling og kvalitetssikring” (Almen Farmaci, Henning Gjelstrup Kristensen) Specialeorientering 2005 Bente Gammelgaard

5 Lægemiddelteknik/ Partikeldesign
Procestekniske aspekter af fremstilling af forskellige typer af formuleringer. Gruppen arbejder særligt med fremstilling af partikulære systemer : Pelletering i intensivblandere og fluidiseringsanlæg, mikro-indkapsling ved hjælp af spraytørring og komprimering af tabletter. Torben Schæfer; Lektor Jørn Møller-Sonnergaard; Lektor Lars Hovgaard; Lektor Jakob Kristensen; Adjunkt Specialeorientering 2005 Bente Gammelgaard

6 Farmaceutisk Kemi, Reaktionskinetik
Farmaceutisk kemi omhandler de kemiske og fysisk-kemiske aspekter, der har betydning for lægemidlers og lægemiddelstoffers stabilitet og biofarmaceutiske egenskaber. Gruppen arbejder mere specifikt med; Manipulation af lægemiddelstoffers opløselighed gennem design af prodrugs/saltdannelse Faglærere Claus Selch Larsen, professor Susan Weng Larsen, adjunkt Brian Thoning Pedersen, PhD studerende Specialeorientering 2005 Bente Gammelgaard

7 Tungtopløselige lægemiddelstoffer/GISOL
GISOL-gruppens mål er at udvikle in vitro-metoder, der kan simulere miljøet i tarmkanalen, med henblik på at studere hvorledes tungtopløselige lægemiddelstoffer rent faktisk opløses in vivo. Faglærere Anette Müllertz, Lektor Jette Jacobsen, Lektor Betty L. Petersen, Adjunkt Specialeorientering 2005 Bente Gammelgaard

8 Biomakromolekyler Biomakromolekyler - herunder peptider og proteiner udgør en stor andel af nye lægemiddelstoffer. Biomakromolekyler en stor udfordring formuleringsmæssigt, idet der ofte er tale om labile molekyler der har vanskeligt ved at passere biologiske barrierer. Gruppen arbejder med formulering og stabilitet af peptider, proteiner og siRNA Faglærere Sven Frøkjær, Professor Eva Horn Møller, Adjunkt Camilla Foged, Forskningsadjunkt Hanne Mørck Nielsen, Lektor Marco Van de Weert, Forskningsadjunkt Specialeorientering 2005 Bente Gammelgaard

9 Molekylær Biofarmaci Tyndtarmen indeholder transportproteiner der medierer optag af næringsstoffer fra føden ind i blodbanen. Gruppen arbejder med drug-delivery af prodrugs og peptidomimetika der optages via peptidtransportører. Arbejdet spænder fra stabilitetsstudier og transportstudier i cellekulturmodeller, til molekylærbiologi og ADME-studier Faglærere; Bente Steffansen, Lektor Carsten Uhd Nielsen, Lektor Birger Brodin, Lektor Specialeorientering 2005 Bente Gammelgaard

10 Forskning inden for Analytisk Kemi – Identifikation og kvantisering i forbindelse med ADME / Toksikologi Farmaceutisk Fysisk Kemi Lægemiddelstoffers (og andre stoffers) interaktioner Grænseflader og stoffer i opløsning Biomakromolekyler Absorption og fordeling Biotilgængelighed Metabolisme Lægemiddelstoffers (og andre stoffers) omdannelse I den humane organisme I dyremodeller I miljøet I in-vitro modeller Toksikologi Lægemiddelstoffers (og andre stoffers) effekt Anvendelse af biologiske assays: Brystcancer-celler Bakterier Mikroalger, krebsdyr Specialeorientering 2005 Bente Gammelgaard

11 Farmaceutisk og Fysisk Kemi Lægemiddelstoffers absorption, distribution og fysisk-kemiske egenskaber
Modelsystemer Lægemiddelstoffers absorption Diffusion over cellemembranen Lægemiddelstof Liposomer ? Fordeling til en oliefase Specialeorientering 2005 Bente Gammelgaard

12 Farmaceutisk og Fysisk Kemi
Vejledere: Jesper Østergaard Adjunkt Anne Engelbrecht Thomsen Adjunkt Henrik Jensen Adjunkt Specialeorientering 2005 Bente Gammelgaard

13 Lægemiddelmetabolisme Reaktive Lægemiddelmetabolitter
(fase I og II) LM Udskillelse LM LM Overfølsomhed Dysfunktion af enzym/DNA Dysfunkton af transporter Specialeorientering 2005 Bente Gammelgaard

14 Lægemiddelmetabolisme - ”Effektiv dataanalytisk kemi”
Specialeorientering 2005 Bente Gammelgaard

15 Lægemiddelmetabolisme
Vejledere: Christian Skonberg Adjunkt Steen Honoré Hansen Professor Claus Cornett Lektor Andre projekter: Kan man fremstille heroin ud fra menneskehjerner ? Specialeorientering 2005 Bente Gammelgaard

16 Toksikologi og miljøkemi
Er blandinger af antibiotika værre end forekomst af hvert stof alene? Miljøvurdering af antidepressive lægemiddelstoffer Cellebaseret testning af stoffers hormonelle virkning Bakterier Alger Specialeorientering 2005 Bente Gammelgaard

17 Toksikologi og miljøkemi
Vejledere: Lægemiddelstoffer i miljøet (BHS, FI, KAK) Miljøproblemer i forbindelse med anvendelse af antibiotika i dambrug (FI) Lægemiddeltoksikologi (BHS, FK) Hormoner i miljøet (BHS, FI, KAK) Hormonforstyrrende stoffer (BHS, FI, KAK, FK) Modellering og systemanalyse (SNN) Kristine Andersen Krogh Adjunkt (KAK) Franziska Kramer Birkved Adjunkt (FK) Bent Halling-Sørensen Professor (BHS) Flemming Ingerslev Lektor (FI) Søren Nors Nielsen Lektor (SNN) Specialeorientering 2005 Bente Gammelgaard

18 Metalioner i biologiske systemer
Biomineralisering - dannelse af benstruktur, knogler, etc. Demineralisering og osteoporose Kobber- og jernholdige komplekser med svovlholdige peptider Metalioners funktion og betydning i medicin Metalion metabolisme. Essentielle og/eller toxiske metallers optagelse og udskillelse Metalloenzymer og oxygenomsætning i biologiske sytstemer Molekylært oxygen og dannelse af frie radikaler Toxiske metalioner og deres biologiske virkning Zinkholdige enzymer. Struktur og funktion Vejleder: Ole Farver Professor Specialeorientering 2005 Bente Gammelgaard

19 Speciering i biologiske prøver
Human metabolisme af selen Selen er – måske- cancerforebyggende i høje koncentrationer Daglig indtagelse (DK): 50 µg/dag Cancer studier: µg/dag Skal befolkningen have mere selen ? Hvad sker der med overskud af selen i kroppen ? Hvordan absorberes, fordeles, metaboliseres og udskilles selen ? Omdannelse i lever ? Omdannelse i mave-tarm ? Specialeorientering 2005 Bente Gammelgaard

20 Speciering i biologisk materiale
Vejledere: Lars Bendahl Adjunkt Bente Gammelgaard Lektor Stefan Stürup Lektor Andre projekter: Metabolisk profilering ved anvendelse af ICP-MS – et alternativ til radiokemisk detektion. Specialeorientering 2005 Bente Gammelgaard

21 Jeg vil lave speciale på institut for Farmaci og Analytisk Kemi, hvad gør jeg ?
Gå op i U9, få et specialekatalog og snak med de forskellige forskningsgrupper Læs forskningsgruppernes hjemmesider igennem Kontakt en faglærer direkte og diskuter specialemuligheder Hvis du ikke føler at du har overblik over forskningsaktiviteterne og gerne vil have yderligere information; kontakt specialevejlederne Specialeorientering 2005 Bente Gammelgaard

22 Jeg vil lave speciale i industri/ udlandet, med vejleder på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi
Se på hjemmesiden hvilke områder, der ser interessante ud og spørg faglærere om de kan formidle kontakt til industri eller udenlandsk institution. Mange af grupperne har traditioner for eksternt samarbejde. Kan du ikke finde noget interessant på denne måde, kan du evt. selv kontakte et firma eller en udenlandsk forskningsgruppe, og høre om projektmuligheder. Kontakt os derefter med henblik på at få tilknyttet en intern vejleder. Specialeorientering 2005 Bente Gammelgaard

23 Brug hjemmesiden ! Specialekatalog 2005 Specialeorientering 2005
Bente Gammelgaard

24 Vi ses i U9 ! Specialeorientering 2005 Bente Gammelgaard


Download ppt "Specialemuligheder på"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google