Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fællesfagligt emne: Fra Osmannerriget til det moderne Tyrkiet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fællesfagligt emne: Fra Osmannerriget til det moderne Tyrkiet"— Præsentationens transcript:

1 Fællesfagligt emne: Fra Osmannerriget til det moderne Tyrkiet
Historieopgaven 1.t og 1.r 2011 Fællesfagligt emne: Fra Osmannerriget til det moderne Tyrkiet

2 Processen bliver skudt i gang i førstkommende historietime Formålet:
Vi har fornøjelsen af at kunne invitere til opgaveskrivning i historie de næste par uger. Processen bliver skudt i gang i førstkommende historietime Formålet: a) introduktion til opgaveskrivning som forberedelse til næste års SSO/Stor Skriftlig Opgave. b) arbejde med og fordybe sig i historiske problemstillinger

3 Planlægning: Betragt øvelsen som et tilbud, du skal på de planlagte skrivedage: Skrivedag 1. april fra kl Skrivedag 7. april kl Afleveres 12. april kl (i print)

4 Hvad får du? Du får en opgaveformulering
Du får materiale, der skal inddrages Begge dele finder du på Lectio under dokumenter

5 Hvad skal du? Du skal selv finde en tekst, et billede, en statistik el. anden form for relevant materiale (se opgaveformuleringen) Du skal præstere et skriftligt produkt på 5-8 sider (1½linjeafstand)(Opgaven skrives individuelt!!) Værre er det ikke!

6 Opgaveformulering: Udarbejdet ud fra det fællesfaglige område
Det gennemgåede stof Det udleverede materiale

7 Spiller kurderproblematikken en rolle i forbindelse med Tyrkiets optagelse i EU og i så fald hvordan? Giv en kort redegørelse for Tyrkiets historiske forhold i perioden , herunder også forholdet til Europa. Undersøg nærmere kurderproblematikkens udgangspunkt og analyser kurderproblemets rolle i forbindelse med Tyrkiets eventuelle optagelse i EU.(Inddrag vedlagte tekster) Diskutér hvilke andre holdninger til Tyrkiets eventuelle optagelse i EU, som har været berørt af de senere års udvikling i og omkring Tyrkiet.(Inddragelse af selvfunden tekst)

8 Hvordan kommer du i gang med opgaven?
Læs teksterne godt igennem og diskuter dem i en lille gruppe med henblik på at finde: Genre Afsender Modtager Budskab Argumenter for budskabet/dokumentation

9 Udarbejd en disposition:
f. eks. således: 1. Indledning 2. Osmannerrigets historie 3. Atatürks Tyrkiet 4. Forholdet til Europa 5. Sevrestraktaten 6. De udleverede tekster 7. Diskussion og egen tekst 8. Konklusion 9. Litteraturliste 10. evt. bilag

10 Opgavens bedømmelse vil tage udgangspunkt i følgende:
Sagligt og forståeligt sprog Anvendelse af faglig terminologi fra gerne alle 3 fag (historie, religion og samfundsfag) Dokumentation – hvordan bidrager materialet til besvarelsen af opgaveformuleringen!

11 Formalia til historieopgave og SSO:
Forside: navn, skole, år, emne, lærer Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. 0: Osmannerriget 2.1: Osmannerrigets forhold til Europa 3.0: Atatürk osv, osv, osv, Sidetal Overskrifter (som vist ovenfor) Litteraturliste: Fenger- Grøndahl, Malene: Tyrkiet en del af Europa. Informations forlag 2007 Jeppesen, Lene m.fl.: Mellem øst og vest. Munksgaard 1998.

12 Opgaven skal have noter:
Formalia fortsat. Dokumentation, når det omhandler, hvor har jeg min viden fra og det angiver jeg i mine noter: Opgaven skal have noter: (rent praktisk ved at gå ind i referencer og opret fodnoter) som viser hvorfra ens oplysninger kommer generelt f.eks.: Mellem øst og vest s. 63 2. som forklarer ord/begreber som er anvendt i opgaven f.eks.: kemalisme 3. efter årstal, tal f.eks.: kurdere dræbt i perioden 1920 til 2011

13 Fortsat: 4. efter citat f.eks.: ”Osmannerne kaldte ikke sig selv tyrkere” 5. efter påstande eller problematiske udtalelser f.eks.: kurderne hader tyrkerne 6. efter personer, navne, folk, partier m.m f.eks.: Suleyman I, AKP,

14 Vejledning: Du får løbende vejledning under arbejdet med historieopgaven. Du får opgaven tilbage inden sidste undervisningsdag rettet og kommenteret! Jeres altid hengivne historielærer!


Download ppt "Fællesfagligt emne: Fra Osmannerriget til det moderne Tyrkiet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google