Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi Nye tilskudsregler for økologisk jordbrug.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi Nye tilskudsregler for økologisk jordbrug."— Præsentationens transcript:

1

2 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi Nye tilskudsregler for økologisk jordbrug

3 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi Nye tilskudsmuligheder for økologer og konventionelle Miljøbetinget tilskud (MB-tilskud) Omlægningstilskud (OM-tilskud) MVJ-ordninger til SFL-arealer Muligheder for at konvertere/omdanne fra det eksisterende økologitilskud

4 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi MB-tilskud Tilskudssats 870,- kr pr. ha. pr. år Femårige tilsagn på markniveau Ansøgningsperiode – forventet 1.feb. – 1.maj med mulighed for at søge til nye arealer frem til 1.sep. Tilsagnsår fra 1.sept. – 31.aug.

5 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi MB-tilskud (fortsat) Tilsagnet kan udvides med max. 10% i tre år eller 2 ha Tilskuddet skal betales tilbage for arealer der fragår – undtagelser ved force majeure Krav om miljøvenlig drift, men ikke økologisk autorisation Muligheder for producentskifte

6 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi Krav til MB-tilskud Max. 140 kg total N per ha. i gns. på bedriftens harmoniareal Eller max. 75% af afgrødens N-norm Kun plantebeskyttelsesmidler, som er godkendt til økologisk produktion

7 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi Tilskudsberettigede arealer Arealer i omdrift Arealer med non-food, juletræer, pyntegrønt Udtagne arealer med non-food produktion under ha-støtteordningen Arealer med frugt og bærproduktion Vedvarende græsarealer Forpagtede arealer fra amt/kommune/ vandværk med aftaler om sprøjtefri dyrkning

8 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi Arealer der ikke kan få tilskud Arealer der ikke dyrkes Udtagne arealer under ha-støtteordningen herunder arealer med foderbælgplanter og brak Arealer med visse MVJ-aftaler Skov, hedearealer og lign. §3 og fredede arealer der i forvejen ikke må sprøjtes

9 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi Tilskud til omlægning til økologisk produktion (OM-tilskud) Tilskudssats 1. og 2. år 1150 kr. pr. ha. 3., 4. og 5. År 100 kr. pr. ha. Femårigt tilsagn med økologiforpligtigelse Ikke til producenter med mælkekvote

10 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi Muligheder for at omdanne/ konvertere et økologi-tilsagn Alle øko-tilsagn kan gøres færdige, hvis de ikke ændres Hvis der søges tilskud til nye arealer, skal hele bedriften skifte til MB-tilsagn Øko-tilsagn fra 1999 eller tidligere kan omdannes til en ny femårig periode Øko-tilsagn fra 2000 eller senere kan konverteres til et MB-tilsagn uden forlængelse af tilsagnsperioden

11 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi Overgangsregler 2003 Økologer kan søge om MB- og OM-tilsagn fra 1. nov. – 31. dec. 2003 Første tilsagnsår bliver kun på 8 mdr. Tilsagnsperioden bliver kortere. Den slutter 31. aug. samme år som det eksisterende øko- tilsagn ville udløbe 31. dec. Bedrifter, der kun søger MB-tilskud, skal være autoriseret økologisk hos PD den 1. jan.2004. Derefter kan autorisationen frit opsiges

12 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi Eksempel 1: konvertering af bedrift med mælkekvote Tilsagn forlænget i 2002 pga. nye arealer Ansøgning om MB-tilskud til nye arealer fra 2004 Efter konvertering MB-tilsagn(1) der udøber 31. aug. 2006 MB-tilsagn(2) der udløber 31. aug. 2008 Økologisk autorisation kan opsiges fra 2. jan. 2004

13 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi Eksempel 2: konvertering af bedrift uden mælkekvote Tilsagn forlænget i 2002 pga. nye arealer Ansøgning om MB- og OM-tilskud til nye arealer fra 2004 Efter konvertering MB-tilsagn(1) der udløber 31. aug. 2006 MB-tilsagn(2) der udløber 31. aug. 2008 OM-tilsagn(1) der udløber 31. aug. 2006 OM-tilsagn(2) der udløber 31. aug. 2008 Forpligtet til økologisk drift til 1. sep. 2006 for arealer i tilsagn(1) og til 1. sep.2008 for arealer i tilsagn(2)

14 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi Øko-tilsagnet udløber 31.12.2003 bedriften kan fortsætte som: 1.Økologisk – med nyt MB-tilsagn Økologisk autorisation kan frit opsiges fra 2. jan. 2004 2.Økologisk – uden tilskud Økologisk autorisation opsiges f.eks. når det økologiske grovfoder slipper op 3.Konventionel – uden tilskud 4.Konventionel – med MB-tilsagn Hvis bedriften ikke er autoriseret den 1.jan. Kan der søges MB- og MVJ-tilskud i næste ansøgningsrunde (feb.- april 2004)

15 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi MB-tilskud kan kombineres med andre MVJ-ordninger på arealer i SFL-områder Økologer får fuld adgang til alle MVJ-ordninger Tilskuddet kan være højere end MB-tilskud Særlige krav til udnyttelse Tæller ikke med i harmoniareal, hvis arealet ikke må gødes Ordningerne administreres forskelligt i amterne Ansøgningsperiode evt. feb. - april 2004

16 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi Forventede kombinationsmulig- heder på mark- og bedriftsniveau B=bedriftsniveau M=markniveau ØkologitilskudOM-tilskudMB-tilskud Økologitilskud OM-tilskud Nej MB-tilskud NejM B N-nedsættelse* BM BM(+600 kr) B Efterafgrøder* M B Miljøgræs BM(-udtagn.) BB Ekstensive randzoner* BM BB Vådområder BM(-udtagn.) BB


Download ppt "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi Nye tilskudsregler for økologisk jordbrug."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google