Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

 Jan Pries-Heje Slide no.: 1Introduktion til IT-platforme og organisation Introduktion til IT-platforme og Organisation Efteråret 2003 Underviserne: Rune.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: " Jan Pries-Heje Slide no.: 1Introduktion til IT-platforme og organisation Introduktion til IT-platforme og Organisation Efteråret 2003 Underviserne: Rune."— Præsentationens transcript:

1  Jan Pries-Heje Slide no.: 1Introduktion til IT-platforme og organisation Introduktion til IT-platforme og Organisation Efteråret 2003 Underviserne: Rune Møller Jensen og Nikolaj Hansen Kursusansvarlig: Jan Pries-Heje Formål og mål for faget Plan og kalender Den første egentlige lektion

2  Jan Pries-Heje Slide no.: 2Introduktion til IT-platforme og organisation Efter denne introduktion skal du: Have overblik over faget IT-platforme og Organisation: – Indhold, – Undervisningsform, og – Eksamen

3  Jan Pries-Heje Slide no.: 3Introduktion til IT-platforme og organisation Jan Pries-Heje – Hvem er det? Ph.D. i 1992 fra Handelshøjskolen i København – “Metoder og værktøjer til systemudvikling” Lektor på IT-højskolen fra 1. august 2001. SWU-linieleder. Associate Professor in Information Systems, Georgia State University, Atlanta, USA, juni 2000-juli 2001. Før det lektor på Handelshøjskolen i København. Projektleder for en række IT-projekter: SMILE, Multimedie- laboratorium, Software Procesforbedring (1997-99), QSD@IS, Softwareprocesser og –viden (2003-05), Talent@IT (2003-05) Konsulent 1997-2000 i IT-kvalitet og software procesforbedring Certificeret ISO 9000 auditor og BOOTSTRAP assessor Forsker i systemudvikling og IT-ledelse: projekter, organisation, og forandringer der virker.

4  Jan Pries-Heje Slide no.: 4Introduktion til IT-platforme og organisation Rune Møller Jensen – Hvem er det? Baggrund Ansættelse på IT-Universitetet Forskning Privat Nikolaj Hansen – Hvem er det? Baggrund Ansættelse på IT-Universitetet Forskning Privat

5  Jan Pries-Heje Slide no.: 5Introduktion til IT-platforme og organisation Kursets formål Formålet med dette kursus er at give dig paratviden om og grundlæggende forståelse af en række af IT-verdenens centrale begreber, så du kan begå dig mellem IT-folk.

6  Jan Pries-Heje Slide no.: 6Introduktion til IT-platforme og organisation Kursets fokus Kurset er bygget op således, at vi igennem hele forløbet stiger i abstraktionsniveau: Vi indleder med at studere computerens inderste kredsløb, ser på, hvordan kredsløb og andre komponenter sættes sammen til en computer, hvordan basisprogrammellet får maskinen til at virke og hvordan applikationerne kan være til nytte for computerens ejer, det være sig enkelt-personer, erhvervs-virksomheder eller andre typer af organisationer. Så tager vi fat på hvad en organisation er for en størrelse, samt hvordan f.eks. projektledelse og systemudvikling kan foregå i en organisation Endelig ser vi på samfundsmæssige, herunder etiske og juridiske aspekter ved anvendelsen af IT.

7  Jan Pries-Heje Slide no.: 7Introduktion til IT-platforme og organisation Mål for faget 1/3 Når faget afsluttes skal du kunne: 1.snakke fagligt med IT-folk 2.forklare en computers opbygning og virkemåde, herunder binære tal og logisk algebra 3.forstå hvad netværk er, herunde kunne forklare visse kapacitetsforhold 4.forstå hvad operativsystemer er, herunder kunne bruge Windows NT og Linux til almindelig filhåndtering og andre dagligdags opgaver på en PC

8  Jan Pries-Heje Slide no.: 8Introduktion til IT-platforme og organisation Mål for faget 2/3 bruge grundlæggende HTML, CSS og javascript til fremstilling af simple websider forstå begrebet "data" samt kende til strukturering af datamængder ved hjælp af databaser og XML- teknologierne forklare udviklingsprocessen af IT-systemer og dens problemer i et overordnet perspektiv gengive nogle grundlæggende måder, hvorpå man kan opfatte en organisation som fx en virksomhed kunne forklare og anvende tre grundlæggende forskellige perspektiver til at beskrive en organisation

9  Jan Pries-Heje Slide no.: 9Introduktion til IT-platforme og organisation Mål for faget 3/3 forklare formålet med IT i organisationer kunne analyse det bagvedliggende perspektiv på organisationer i f.eks. en systemudviklingsmetode eller en projektledelsesteknik se anvendelsen af IT ud fra en samfundsmæssig synsvinkel

10  Jan Pries-Heje Slide no.: 10Introduktion til IT-platforme og organisation Kursusform Mange emner - bredde frem for dybde Forelæsning om et nyt emne hver uge. Øvelser i ugen efter Baseret på dialog og selvstændigt arbejde med stoffet

11  Jan Pries-Heje Slide no.: 11Introduktion til IT-platforme og organisation Litteratur Indtil efterårsferien udgives der noter samt udvalgte artikler på hjemmesiden Til efterårsferien skal I bruge: Mejlby, P. og K.U. Nielsen, M. Schultz (1999). Introduktion til organisationsteori. Samfundslitteratur

12  Jan Pries-Heje Slide no.: 12Introduktion til IT-platforme og organisation Eksamen Mundtlig eksamen afholdes 19. - 21. januar 2004 - max. 30 min. pr. eksamination incl. votering og administration Mundtlig eksamen er individuel Der udarbejdes 3-5 spørgsmål pr. lektion. Eksaminationen starter med at du trækker et spørgsmål som du så svarer på eller løser mens du ”tænker højt” Der eksamineres i evnen til konkret problemløsning med anvendelse af begreber, modeller og teori fra eksamenspensum og lektioner - mindre i at kunne gengive eksamenspensum

13  Jan Pries-Heje Slide no.: 13Introduktion til IT-platforme og organisation Praktiske forhold Mandage 9.00 - 12.00 samt 13.00 - 15.30 Formiddage: Forelæsning og studenterdiskussioner Eftermiddage: Arbejde med øvelser/cases Kursets hjemmeside: http://www.itu.dk/courses/ITPL/E2003/index.html

14  Jan Pries-Heje Slide no.: 14Introduktion til IT-platforme og organisation Gensidig præsentation (1-2 min.) Hvem er du? Hvorfor på IT-højskolen? Hvorfor dette kursus? Baggrund hvad angår IT-platforme og Organisation?

15  Jan Pries-Heje Slide no.: 15Introduktion til IT-platforme og organisation Og så til dagens faglige indhold


Download ppt " Jan Pries-Heje Slide no.: 1Introduktion til IT-platforme og organisation Introduktion til IT-platforme og Organisation Efteråret 2003 Underviserne: Rune."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google