Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Frivillighed i Danmark Resultater fra en befolkningsundersøgelse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Frivillighed i Danmark Resultater fra en befolkningsundersøgelse."— Præsentationens transcript:

1 Frivillighed i Danmark Resultater fra en befolkningsundersøgelse

2 Definition af den frivillige sektor Består af organisationer (foreninger, selvejende institutioner,fonde) Som er private/ikke-offentlige Som er non-profit Som er selvbestemmende Med frivillig deltagelse

3 Sektorens status Store politiske forventninger til alternative løsninger Satsen på partnerskaber med det offentlige og det private Men ikke respekt for organisationernes uafhængighed Er stærkt afhængig af det offentlige Presses af markedsgørelsen

4 Sektorens økonomiske betydning? Formue Omsætning Lønnet beskæftigelse Ulønnet indsats

5 Den frivillige indsats Ulønnet arbejde for andre end den nærmeste familie i en organisatorisk sammenhæng 35 pct. af den 16-85 årige befolkning inden for det seneste år Ca. 15 timer inden for den seneste måned Stigende andel Samme tidsforbrug

6 Hvor lægges det frivillige arbejde OmrådeMænd pct.Kvinder pct.Totalt pct. Fritid (kultur og idræt) 211518 Social og sundhed, 476 Politisk645 Undervisning og udd. 343 Bolig og lokalsamf. 846 Andet t)555 Antal150216323134

7 Arbejdsopgaverne M pct.K pct.Alle pct. Udvalg ol.211618 Administr. Praktisk 252224 Info Kampagne 131112 Uddan.13810 Social kontaktpers 121 Andre kontaktpers 13911 Rådgivning ol434 Skaffe midler988

8 Hvem er aktive 1? Om aldersgrupperne De 30-49 årige de mest aktive, men de unge (16-29 år) følger pænt med. De yngre er relativt aktive på fritidsområdet, de ældre på det sociale område. De unge har det gns. højeste tidsforbrug på 20 timer, hvor de 30-49 årige har 15 timer.

9 Hvem er de aktive 2 Arbejdsmarkedet Generelt er aktiviteten lavest blandt dem uden for arbejdsmarkedet (27 pct. vs. 40 pct.). På arbejdsmarkedet er den lavest blandt de ufaglærte (27 pct.) og højest blandt de selvstændige og funktionærerne (ca. 40 pct.)., som relativt ofte er aktive på fritidsområdet. Blandt dem uden for er efterlønnerne relativt aktive (34 pct.), og pensionister relativt lidt aktive. Efterlønnerer relativt ofte aktive på det sociale område. Der er en tendens til at de udenfor arbejdsmarkedet lægger lidt mere tid i arbejdet.

10 Hvem er de aktive 3? Statsborgerskab/fødeland Relativ lav aktivitet mht frivilligt arbejde blandt ikke-vestlige statsborgere (10 pct.) og blandt personer med et ikke- vestligt fødeland (20 pct.)

11 Hvad ”fremmer” deltagelsen Stiger med alder, indtil man bliver ca. 40 år Mænd laver oftere frivilligt arbejde end kvinder Stiger med uddannelse Arbejder over 40 timer ugentligt. Boet mere end 5 år i samme kommune. Bopæl i provinsen i modsætning til hovedstadsområdet. Hyppig kirkegang. Meget interesseret i politik Tillid til frivillige organisationer Frivillige i familien Dansk eller vestligt statsborgerskab.

12 Arbejdets rammer Pct. af befolkningen Frivillig organisation/forening 69 Selvejende institution18 Det offentlige17 Privat virksomhed5 Andet6

13 Anledninger Pct. af de frivillige Blev valgt/opfordret56 Egen interesse/pårørendes situation 53 Medlemskab17 Måtte gøre noget18 Ønske om socialt fællesskab 12 Job/uddannelse6 Tid til overs5 Medier3 Andet4

14 opsamling De ressourcestærke er også her de mest aktive, de findes især på kultur, idræt, fritid. De sidder i bestyrelserne, er gået ind i arbejdet fordi de er blevet opfordret – men de har et tidsproblem. De ressourcesvage er i ringere grad aktive. De findes især på det sociale område, og udfører i højere grad praktisk arbejde. De er sjældnere blevet opfordret – de bruger mere tid.


Download ppt "Frivillighed i Danmark Resultater fra en befolkningsundersøgelse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google