Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Evidensbaseret behandling af epicondylitis lateralis i almen praksis

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Evidensbaseret behandling af epicondylitis lateralis i almen praksis"— Præsentationens transcript:

1 Evidensbaseret behandling af epicondylitis lateralis i almen praksis
Peter Raun Louise Paludan

2 Lateral epikondylitis
Hyppig tilstand ( 4-7/1000 pt/år) Associeret med overbelastning af ekstensorer ved gentagende anstrengende aktiviteter. Degenerative forandringer Klinisk diagnose Anerkendt som arbejdsbetinget lidelse

3 Hvad gør vi i almen praksis og hvorfor?
Over 40 forskellige behandlingsmuligheder

4 Metode: Litteraturstudie PubMed
Artikler vedr. afventende strategi, fysioterapi, lokal corticosteroidinjektion 6 relevante artikler

5 Resultater. Ved korttids follow-up (4-8 uger) markant effekt af lokal corticosteroidinjektion Ved langtids follow-up (52 uger) lige god effekt af fysioterapi og afventende strategi. Lokal corticosteroidinjektioner med tendens til dårligere outcome

6 Diskussion: Validitet Små studier- resultater meget samstemmende.
Risiko for at små reelle forskelle bliver insignifikante. Risiko for selektionsbias. Patientkarakteristika er tilsyneladende ikke afgørende for sammenligning.

7 Diskussion Intervention- Intrastudie variation forsøgt elimineret.
Der er interstudie varriation mht. interventionerne. Forskel i antal behandlerkontakter

8 Diskussion Evaluering Primære endepunkt ikke ens. Ekstern validitet
Ingen golden standard. Selvevaluering synes rationel. Ekstern validitet Studierne foretaget i sammenlignelige sundhedssystemer.

9 Konklusion: Selvlimiterende tilstand
Behandlingsmodalitet vurderes sammen med patienten, evt. behov for hurtig smertelindring


Download ppt "Evidensbaseret behandling af epicondylitis lateralis i almen praksis"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google