Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til Medier og kommunikation Charlie Breindahl

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til Medier og kommunikation Charlie Breindahl"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til Medier og kommunikation Charlie Breindahl charlieb@itu.dk

2 Hvad skal der ske i dag? Introduktion til underviseren og kurset, bl.a. –Kursusform –Litteratur –Semesterplanen –Brug af IT under kurset Hjemmesiden Nyhedsgrupper Mailliste Første teorilektion Ingen øvelser i dag – men en hjemmeopgave til næste gang

3 Målsætning Det er kursets formål at levere en ”værktøjskasse” i form af metoder og teorier, som vil sætte den studerende i stand til at analysere og vurdere kommunikative aspekter ved it. Gennem oplæg fra underviser og til dels studerende, diskussion og praktisk analyse vil it-kommunikation og medier blive behandlet i forhold til teoretiske, praktiske, samfundsmæssige og historiske perspektiver.

4 Efter kurset vil den studerende således: Kunne analysere og kritisk vurdere computer-medieret kommunikation Kunne udpege de forskellige mediers særlige karakteristika, svagheder og styrker Kunne redegøre for de væsentligste teoridannelser inden for kommunikations- og medieteori Kunne redegøre for forskellen på opfattelser af computeren som maskine og computeren som medie Kunne vurdere forskellige medie-platforme og fremgangsmåders egnethed i forbindelse med computer- medieret kommunikation i praksis.

5 Fagligt indhold Kurset præsenterer kommunikations- og medieteoretiske perspektiver med relevans for it. Herunder vil vi beskæftige os med de særlige problemer, udfordringer og fordele, der knytter sig til it-baseret kommunikation. Teoretisk vil kurset fokusere på grundlæggende kommunikationsteori, medieteori, teorier om computer- medieret kommunikation samt historiske og nutidige forestillinger om computerens kommunikative potentiale. For at skabe en god sammenhæng mellem teori og praksis, vil der være rig mulighed for at afprøve og anvende de præsenterede teorier og metoder. Først og fremmest under øvelsestimerne om eftermiddagen, hvor vi vil arbejde med forskellige små cases. Undervisningen vil dog også inddrage aktuelle eksempler som oplæg til diskussion.

6 Kursusform 12 forelæsningsgange + 11 øvelsesgange - Oplæg fra underviser samt løbende diskussion - Gruppearbejde i begrænset omfang (herunder oplæg fra studerende) - Praktiske/analytiske øvelser Der er ingen øvelser i dag, men der er hjemmearbejde til næste gang.

7 Eksamensform Intern censur, 13-skala, B4: Mundtlig eksamen med skriftlige arbejder men uden forberedelsestid ved eksamen. De studerende skal aflevere 2 obligatoriske opgaver i løbet af kurset. Disse skal godkendes for at den studerende kan blive indstillet til eksamen.

8 Litteratur (købes i IT-bogladen – kommer først hjem sidst i denne uge) Newbold, Chris, Oliver Boyd-Barrett, and Hilde van den Bulck. 2002. The Media Book. London/New York: Arnold/Oxford University Press, ISBN: 0340740485. Mayer, Paul A. 1999. Computer Media and Communication: A Reader. New York: Oxford University Press, ISBN: 0198742576. Tekster og ressourcer fra Internettet.

9 Pause Teorilektion: Hvad er medier?

10 Medier af tre grader Første grad: Menneskets biologiske udtryksmuligheder – herunder sproget Anden grad: Menneskets teknologiske forlængelser af kroppens udtryksmuligheder Tredje grad: Computeren, som er en universal maskine og som kan reproducere og kombinere medier af første og anden grad Jensen, Klaus Bruhn: “Medier af tredje grad.” Kosmorama 224, s. 5-13. 1999

11 Medier af første grad Hvordan skaber man mening?

12 Medier af anden grad (i en meget tidlig udgave) Schmandt-Besserat, Denise. 1995. The Earliest Precursor of Writing. In Communication in History : Technology, Culture, Society, edited by D. J. Crowley and P. Heyer. White Plains, N.Y.: Longman Publishers USA, ISBN: 0801312507.

13 Medier af tredje grad Computeren: en universel maskine, også kaldet en Turing- maskine. Turings’ teorem: It is possible to invent a single machine which can be used to compute any computable sequence. En universel Turingmaskine er en Turingmaskine, som kan udføres af en Turingmaskine. Turing, Alan. 1965. On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem. In The Undecidable. Basic Papers on Undecidable Propositions, Unsolvable Problems and Computable Functions, edited by M. Davis. Hewlett, N.Y.: Raven Press. Original edition, 1936.

14

15 Hvad er en computer? First, [the computer] is both a medium for producing, editing, processing, storing, copying, distributing, searching and retrieving knowledge. It thereby integrates the production of knowledge, the production of books, bookselling and library into a single symbol system and medium.

16 Second, [it] is both a medium for presenting linguistically (spoken and written) formally, pictorially and auditively expressed knowledge. It thereby integrates all modern society’s staple forms of knowledge into the same medium and in the same symbolic representation system and thereby also provides the possibility of integrating written and pictorial forms of knowledge with auditive forms.

17 Third, it is a medium for communication. It thereby integrates the most important previous means of communication, such as mail, telegraph, radio, telephone, television etc. whether one-to-one, one-to-many, many-to-many and both close to real-time interactive communication and communication, independently of the presence of the receiver. Finnemann, Niels Ole. 1999. Thought, Sign and Machine - the Idea of the Computer Reconsidered [PDF], [cited 10 April 2003]. Available from http://www.hum.au.dk/ckulturf/pages/publications/nof/tsm/tsm.pdf.

18 Lev Manovich’ fem principper for nye medier 1.Numerisk repræsentation Matematik og logik. Algoritmisk behandling. 2.Modularitet Sekvens, selektion, iteration. 3.Automatisering Batch og script. Påmindelser. 4.Variabilitet Materiale uden egenskaber. Under construction. 5.Transkodning Remediering. Manovich, Lev. 2001. The Language of New Media, Leonardo. Cambridge: MIT Press, ISBN: 0262632551.

19 The Vision Thing Computeren er et materiale uden egenskaber. Den kan derfor både være En ”elektronhjerne” → et værktøj ”Big Brother” → et magtmiddel til overvågning og kontrol Et ”medie” → en kommunikationsteknologi Derfor bliver det afgørende for brugen af computeren, hvilken vision, der driver værket. Bill Gates’ version. Din version.

20 Hjemmearbejde til næste gang I skal føre en mediedagbog over al jeres brug af medier. Dagbogen skal dække mindst et døgn og indeholde følgende oplysninger: Tidspunkt og varighed Medie Program Lokation (i bussen, i dagligstuen, ved stranden…)


Download ppt "Velkommen til Medier og kommunikation Charlie Breindahl"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google