Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Regeringens politik med hensyn til biobrændstoffer i transportsektoren Den 11. januar 2006 Kontorchef Claus Andersen, Energistyrelsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Regeringens politik med hensyn til biobrændstoffer i transportsektoren Den 11. januar 2006 Kontorchef Claus Andersen, Energistyrelsen."— Præsentationens transcript:

1 Regeringens politik med hensyn til biobrændstoffer i transportsektoren Den 11. januar 2006 Kontorchef Claus Andersen, Energistyrelsen

2 Biobrændstoffer som led i energi- og miljøpolitikken Mindre olieafhængighed  begrænset potentiale med dagens teknologier (kræver et stort landbrugsareal), men perspektiver Reduktion af CO 2 -emissioner  men dyr reduktionsmåde med dagens teknologier  Aktuelt udnyttes biomasse billigst til el/varme

3 EU’s biobrændstofdirektiv Referenceværdier for hele EU  2 pct. biobrændstoffer ultimo 2005  5¾ pct. biobrændstoffer ultimo 2010 Medlemsstaterne fastsætter selv nationale vejledende mål, der kan afvige herfra  bl.a. henvisning til biomasse til andre energiformål Danmarks mål ultimo 2006 er 0,1 pct. 2010-mål skal meddeles medio 2007

4 Biomasse til energi i Danmark 11 pct. af energiforbruget (4 pct. i EU)  Årlig vækst 2000-2004: ¾ pct. (eller 6 PJ)  2 pct. biobrændstoffer svarer til 3-4 PJ Fremmer samme overordnede formål  energiforsyningssikkerhed og CO 2 -reduktion

5 Hvad er iværksat ? CO 2 -afgift på biobrændstoffer er afskaffet  pt. ingen effekt, da biobrændstofferne er for dyre Offentlig støtte til forskning og udvikling Arbejdsgruppe om alternative drivmidler: forslag til styrket teknologiudvikling 60 mio. kr afsat til forsøgsordning med biodiesel i perioden 2006-8

6 Styrkelse af teknologiudvikling Energistyrelsens forskningsstrategi peger bl.a. på produktion af bioethanol på halm og andre restprodukter  Stort potentiale, større CO 2 -gevinst, danske forskere og virksomheder førende  Venzin visionen Arbejdsgruppe om alternative drivmidler: anbefalinger til regeringen ultimo 2006

7 Forsøgsordning med biodiesel 60 mio. kr. i perioden 2006-2008  aftale mellem regeringen og DF om FL06 Biodiesel i afgrænsede ”flåder”  fx kollektiv transport, offentligt ejede køretøjer Afprøvning og erfaringsindsamling  teknik, organisering, økonomi, forsyning


Download ppt "Regeringens politik med hensyn til biobrændstoffer i transportsektoren Den 11. januar 2006 Kontorchef Claus Andersen, Energistyrelsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google