Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vision og ideer fra Den Internationale Tænketank for Århus

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vision og ideer fra Den Internationale Tænketank for Århus"— Præsentationens transcript:

1 Vision og ideer fra Den Internationale Tænketank for Århus
ÅRHUS PÅ VERDENSKORTET Vision og ideer fra Den Internationale Tænketank for Århus

2 GLOBALISERING OGSÅ LOKALT
De økonomiske, kulturelle og politiske forbindelser på tværs af landegrænserne bliver stadig tættere Globaliseringen skaber en mere åben verden, som giver Århus nye muligheder for vækst og velstand

3 FORMÅLET MED DEN INTERNATIONALE TÆNKETANK:
Inspirere til konkrete aktiviteter, der bidrager til at Århus er et af Europas fremtidige vækstcentre Skabe offentlig debat om, hvordan byen kan realisere globaliseringens muligheder

4 DEN INTERNATIONALE TÆNKETANKS VISION:
Århus skal inden for de næste fem år have en stærk international profil og være blandt de ti mest dynamiske mellemstore byer i Europa

5 DEN INTERNATIONALE TÆNKETANKS STRATEGIER
Udvikling og vækstmiljøer - vejen til international klasse

6 DEN INTERNATIONALE TÆNKETANKS STRATEGIER
2. Profilering - vejen til international synlighed Genkendelighed Tænke globalt

7 POTENTIALE STØRRELSE LANDSKAB

8 NÆRHED HISTORIE

9 HAVN BYLIV

10 FREMTIDSSIKRET INFRASTRUKTUR

11 En velfungerende og fremtidssikret infrastruktur er af overordentlig stor betydning, for at opfylde målsætningen om, inden for 5 år, at gøre Århus til en af de mest dynamiske og levende byer i Europa.

12 ÅRHUS INTERNATIONALT Århus Internationalt:
Adgang til HOP med hyppighed og præcision: Helikopterforbindelse mellem Århus og København Højhastighedstog mellem Århus og København samt Århus – Hamburg

13 ANBEFALINGER: Århus – Herning motorvejen skal fuldendes
Den overordnede infrastruktur til og fra Århus ANBEFALINGER: Århus – Herning motorvejen skal fuldendes Det jyske motorvejsnet skal udbygges til 6-sporet

14 CENTRALT OG LOKALT Anbefaling:
Letbanens etablering vil: Aflaste bustrafikken og dermed vejnettet. Frigøre adgangen til de bynære havnearealer. Sikre en smidig, moderne og miljøvenlig effektivisering af den kollektive transport. Letbanen vil styrke såvel den centrale og interne bytrafik samt mellem by og opland. At letbanens etablering fremmes med forcerende styrke.

15 CENTRALT OG LOKALT Anbefaling:
Som en kløft skærer banegraven sig ind i midtbyen. Banegraven rummer uanede ressourcer i forhold til trafik ind og ud af midtbyen, samt store muligheder for byudvikling i øvrigt.

16 GODSTRANSPORT Århus Havn er:
En af Europas vigtigste, største og mest effektive inden for containertransport. Hjemsted og katalysator for en række relaterede virksomheder. Anbefaling: Århus Havn skal sikres en velfungerende infrastruktur, som effektivt kan opfylde behov for godstransporten til og fra den nye østhavn.

17 INVESTERING I INFRASTRUKTUREN FORDI !
Dette vil stimulere: Muligheden for at tiltrække udenlandske forretningsforbindelser, forskere, studerende, turister m.v.. Lokale virksomheder, kulturer – uddannelses- og forskningsinstitutioners mulighed for at deltage aktivt i internationale netværk, konferencer m.v. samt tiltrække disse til Århus.

18 TIDEN Her og nu anbefales:
Etablering af helikopterforbindelse mellem Århus og København. Højhastighedstog til København og Hamburg Letbanens etablering skal fremmes.

19 TÆNKETANKEN GIVER INITIATIVERNE VIDERE TIL:
Århus Kommune, Region Midtjylland, erhvervslivet, interesseorganisationer, uddannelses- og forskningssektoren, kultur- og oplevelsesinstitutioner samt relevante aktører på infrastrukturområdet.

20

21 HVAD KAN VI I ÅRHUS ? Få fat i de unge (langt de mest udviklingsorienterede og forandringsparate) Udnytte synergi på uddannelsessiden og skabe et sammenhængende unikt uddannelsesmiljø Tiltrække unge fra udlandet Markere Århus som international uddannelsesby – også gennem byudviklingen Skabe yderligere synergi i form af udvikling af innovative iværksættermiljøer

22 EN AF EUROPAS BEDSTE STUDIEBYER
Meget bred uddannelsesvifte Stor studentertæthed Højt fagligt niveau Forskningsmiljøer i verdensklasse Mulighed for tæt samspil med erhvervslivet –praktik og relevans

23 HVAD?

24

25 INNOVATIVE IVÆRKSÆTTERMILJØER
Masser af muligheder med udgangspunkt i ’århus som uddannelsesby’ Aktiv investering !!! Indsamling af ”Best Practise” : de spændende eksempler, Iværksætterforeningen, IDEA, ASB, Berlin, BABSON, Stockholm .... Skab ny mental model for innovation Åben døre, nedbryd vægge/siloer Bidrag til at skabe fysiske rum/samling Skab interesse/marked/konkurrencer Skaf kapital til investeringer

26 ÅRHUS BYUDVIKLING

27 HVAD En by der er synlig på verdenskortet En by hvor man tænker stort
En by hvor man tør sætte nyskabende dagsorden En by der bryder grænser En by man rejser langvejs for at opleve

28 POTENTIALE Størrelse skov land nærhed historie byliv havn

29 PILOT- PROJEKTER At bo i byen At arbejde i byen At handle i byen
At opleve byen

30 GRØNNE BOLIGER _BÆREDYGTIGHED I FOKUS

31

32 TÆTHED _ EN NY BOFORM

33 FÆLLESSKAB

34 BANETERRÆNNET _ DEN VERTIKALE ’VILLA-BY’ PÅ EN LEVENDE GRØN FLADE _ EN NY ÅBEN BOFORM _ ÅRHUS SOM SCENOGRAFI

35 IKONBYGGERI

36 UNIVERSITETSOMRÅDET KATALYSATOR ET VARTEGN MED STOR SIGNALVÆRDI ET SAMLINGSPUNKT MED FOKUS PÅ TVÆRFAGLIGHED

37

38

39

40 UNIVERSITETET _ STOR SIGNALVÆRDI _ ÅBENHED _ MANGFOLDIGHED

41 IVÆRKSÆTTERFRISTAD

42 KATALYSATOR IVÆRKSÆTTER FRISTAD EN BY I BYEN – EN LEVENDE ORGANISME TVÆRFAGLIGHED OG BÆREDYGTIGHED I FOKUS SLAGTERIGRUNDEN _ MELLEMARMEN

43 SLAGTERIGRUNDEN

44 SLAGTERIGRUNDEN

45 MELLEMARMEN _ GRØN STRUKTUR M. BÆREDYGTIGHED I FOKUS

46 MARKEDSHAL

47 KATALYSATOR MULTIHAL _ CENTRAL PLACERING _ TÆT PÅ LOKAL OG REGIONAL INFRASTRUKTUR BANETERRÆNNET

48

49 BANETERRÆNNET _ CENTRAL PLACERING _ DET OFFENTLIGE RUM FLYDER IND I STRUKTUREN

50 HVORDAN Kommunen afsætter recourser til en faglig professionel Task Force gruppe bestående af en række kendte, evt. internationale fagfolk. - Gruppen arbejder delvist uafhængig af den normale sagsgang på kommunen, men har deltagelse af den kommende stadsarkitekt. Gruppen udtænker og igangsætter Koncept og Idékonkurrencer med deltagelse fra nationale og internationale aktører. Gruppen inddrager lokale institutioner og andre relevante personer undervejs som rådgivere.

51 KOMMUNIKATION

52 Århus har meget at vinde ved at synliggøre sig selv overfor omverdenen: flere skal se, hvad byen har at byde på... Opprioritering af engelsksproget kommunikation Aktiv udnyttelse af internettet Stærkere international profilering

53 JAGT PÅ BYENS INTERNATIONALE KUNDER
Potentielle samarbejdspartnere: Visit-Aarhus, Århus Kommune, ErhvervsCentrum Århus, Erhverv Århus, internationale virksomheder, folkeskoler, gymnasier, udenlandsårhusianere, Århus City Forening m.fl. Initiativerne kan iværksættes på kort sigt


Download ppt "Vision og ideer fra Den Internationale Tænketank for Århus"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google