Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Afdelingsbestyrelsens roller. ”… at være naturens vagthund og naturens førehund”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Afdelingsbestyrelsens roller. ”… at være naturens vagthund og naturens førehund”"— Præsentationens transcript:

1 1 Afdelingsbestyrelsens roller. ”… at være naturens vagthund og naturens førehund”

2 2 Vagthundens roller …… Fredninger Miljøgodkendelser af husdyrbrug Virksomhedernes miljøforhold Beskyttelse af grundvand Vandløbene og søernes miljøforhold Havets miljøforhold Landzonetilladelser Vindmøller Golfbaner Friluftsreklame Kulturmiljø Adgangsforhold Planlægningsdelen –Kommuneplaner –Lokalplaner –Råstofplanlægning –Vand og Naturplaner 2010

3 3 Førerhundens roller Affaldsindsamling Hjælp til grupper omkring: –Bynær natur –Andre konkrete projekter med natur og/eller miljø som omdrejningspunkt Events –Dyrskuer –Fjordens dag –Naturens dag –Skovens dag –Arrangementer sammen med andre ”grønne” organisationer Ture og foredrag: –Fugle og flagermus ture –Foråret så sagte kommer.. –Skovsneppens parringsflugt –” Er du dus med himlens stjerner ”. –Fremtidens natur i vores kommune. Evt. 2 delt med foredrag + bustur. –Filmaften –Kulturmiljø (kirker, herregårde etc. etc.)

4 4 Førehundens roller – fortsat.. Naturprojekter –Kogræsserlav –Naturgenopretning –Naturpleje –Andre ( Projekt skovmår) Kommunikation –Afdelingens hjemmeside –Dagblade –Natur & Miljø –Ugeaviser –Lokal TV –Regionalradio –Lokalradio

5 5 Projekt Skovmår.

6 6 Projekt Fjordens Dag 2009.

7 7 Projekt affaldsindsamling.

8 8 Afdelingsbestyrelsens samarbejdspartnere.

9 9 DN`s administration. DN`s organisationskonsulent i dit område. DN`s kommunikatør i dit område. DN`s samråd i dit område. DN`s netværk. Kommunen: politikere + embedsmænd. Kommunens Grønne Råd. Andre netværk. Pressen. Andre grønne foreninger.(DOF, DJF, BF, DSF ) Andre foreninger. ( Turist, Landbrug, Fiskeri) Skov- og Naturstyrelsen. Miljøcenteret, det lokale.

10 10


Download ppt "1 Afdelingsbestyrelsens roller. ”… at være naturens vagthund og naturens førehund”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google