Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

PLANTEDIREKTORATET Principper for Plantedirektoratets arbejde Morten Ejrnæs.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "PLANTEDIREKTORATET Principper for Plantedirektoratets arbejde Morten Ejrnæs."— Præsentationens transcript:

1 PLANTEDIREKTORATET Principper for Plantedirektoratets arbejde Morten Ejrnæs

2 PLANTEDIREKTORATET Plantedirektoratets arbejde med implementering af de to forordninger er grundlæggende baseret på fem principper. Aftalt med brancheorganisationer for at sikre en effektiv brug af ressourcerne i Plantedirektoratet. Begge parter forpligter sig.

3 PLANTEDIREKTORATET 1. Princip: Offentligt-privat samarbejde. Den lovpligtige myndighedsopgave i forhold til implementering af egenkontrol er defineret snævert. Den er tæt knyttet til den ordinære kontrol. Ekstra støtte og vejledning for at nå målet. 3.-parts certificering – ISO eller andre standarder. Husk at kigge på lovgivningskrav.

4 PLANTEDIREKTORATET 2. Princip: Implementeringen sker løbende. Alle reglerne skal følges fra 1. januar 2006 (landbrug og virksomheder). Egenkontrol skal læres. Der er ikke noget entydigt krav i forordningen om, at virksomhedernes kvalitetsstyringssystemer skal godkendes. Kvalitetsstyring er en dynamisk proces – udvikles i samspil. Løbende gennemgang af egenkontrol over en årrække. Fordeling af implementeringsomkostninger.

5 PLANTEDIREKTORATET 3. Princip: Udarbejdelse af branchekoder. Branchekoder = vejledning om kvalitetsstyring fra erhvervsorganisationerne. Erhvervet skal efter forordningen lave branchekoder i dialog med os. Egenkontrol er et redskab til virksomhederne til at håndtere ansvaret for reglerne. Branchekoderne skal fungere som virksomhedernes redskabsskur. Gode og detaljerede branchekoder = færre omkostninger til vores kontrol såvel for den enkelte virksomhed som for branchen samlet.

6 PLANTEDIREKTORATET 4. Princip: Betalingen vil afspejle den enkelte virksomheds indsats Forordningerne betyder stigende omkostninger i Plantedirektoratet i implementeringsfasen og i den første del af driftsfasen. Omkostningerne skal betales af de brancher/virksomheder, der trækker på kontrollen. Foderstofkontrollen skal i endnu højere grad målrettes derhen, hvor problemerne er. Med god egenkontrol, så slipper man for de ekstra omkostninger ved implementeringen. Herved sikres et incitament til at minimere vores samlede omkostninger og til at få reglerne gennemført så hurtigt som muligt.

7 PLANTEDIREKTORATET 5. princip: Koordinering af kontrollen med Fødevarestyrelsen. Foderhygiejneforordning og fødevarehygiejnepakke Kontrolforordning Fælles regler på en række områder => fælles virksomheder og landbrug, fælles registrering, fælles kontrol. Koordinering fra jord til bord – hele fødevarekæden. Krav i kontrolforordningen. Undgå dobbeltkontrol Effektiv ressourceudnyttelse Yderligere målretning af kontrollen


Download ppt "PLANTEDIREKTORATET Principper for Plantedirektoratets arbejde Morten Ejrnæs."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google