Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

September 20031KUP - Videndeling i udvikling Udviklingsprocessen Fremstillingsdiscipliner Identificerer kundens krav Omsætter gradvist og struktureret.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "September 20031KUP - Videndeling i udvikling Udviklingsprocessen Fremstillingsdiscipliner Identificerer kundens krav Omsætter gradvist og struktureret."— Præsentationens transcript:

1 September 20031KUP - Videndeling i udvikling Udviklingsprocessen Fremstillingsdiscipliner Identificerer kundens krav Omsætter gradvist og struktureret kravene til et velfungerende produkt Styringsdiscipliner Holder styr på aktiviteter og delprodukter i udviklingsforløbet

2 September 20032KUP - Videndeling i udvikling Fremstillingsdiscipliner Forretningsmodellering – giver et billede af kundens verden Kravspecificering – fastlægger kundens krav til systemet Arkitektur – fastlægger systemets komponentarkitektur samt afklarer mulighederne for genbrug Design – specificerer komponenternes snitflader samt fastlægger brugerdialogen Konstruktion – tilvejebringer og programtester komponenter og brugerdialoger Test – fastlægger teststrategi, testplaner, testcases samt sikrer gennemførelse og rapportering af system- og brugertest Modning – gør løsningen klar til salg og leverance

3 September 20033KUP - Videndeling i udvikling Styringsdiscipliner Miljøstyring – sikrer styr på udviklings-, test- og produktionsmiljøer Konfigurationsstyring – sikrer styr på processer og delprodukter i udviklingsforløbet Projektstyring – planlægger og styrer et udviklingsprojekt –Etablerer projektets rammer via projektgrundlag og aftaler –Styrer aktiviteter via estimering, kvalitetsplanlægning, projektplanlægning, opfølgning, replanlægning og rapportering –Håndterer afvigelser i form af hændelser, ændringer i krav og ændringer i risici

4 September 20034KUP - Videndeling i udvikling Udviklings- og testmiljøer Konfigurationsbeskrivelser Projektgrundlag, plan, status Forretningsmodel Kravspecifikation Produktarkitektur Komponenter, applikationer Test Modning Miljøstyring Konfigurationsstyring Projektstyring Forretningsmodellering Kravspecificering Arkitektur Konstruktion Design Snitflader og dialog DisciplinerDelprodukter Teststrategi, testplaner, testcases, testrapporter Leverancestrategi, modningsydelser Konstruktør Analytiker Arkitekt Analytiker Tester Modningsprojektleder Tekniker Administrator Udviklingsprojektleder Roller Designer

5 September 20035KUP - Videndeling i udvikling Nøglebegreber i KUP Roller Aktiviteter Delprodukter ansvarlig for fremstiller indgår i udfører Discipliner Hovedaktiviteter omfatter har kompetence i

6 September 20036KUP - Videndeling i udvikling KUP’s dimensioner Indholdet er repræsenteret ved discipliner der er vist som rækker i matricen. Tidsforløbet er repræsenteret ved faser og iterationer der er vist som søjler Omfanget af arbejdsmængde i hovedaktiviteter/aktiviteter er vist som røde bjælker http://kup/

7 September 20037KUP - Videndeling i udvikling Ikke-funktionelle krav Krav til udviklings-, drifts- og leveranceapparater Kvalitetskrav –Funktionalitet –Sikkerhed –Brugervenlighed –Driftseffektivitet –Driftsstabilitet –Leveringsvenlighed –Vedligeholdelsesvenlighed –Genbrug Kravspecifikation

8 September 20038KUP - Videndeling i udvikling Projektgrundlag Projektetablering Bemanding og organisation Beslutningsproces og ansvarsplacering Projektdeltagere Projektorganisation Opfølgnings- og styringsmåde Problemhåndtering Statusrapportering Aftaler om overdragelse Planer Hovedtidsplan: Henvisning til projektplan Iterationsplan: Henvisning til iterationsplan Strategi for gennemførelse Strategi for test og review Strategi for implementering Krav til dokumentation Kvalitetskrav Godkendelseskriterier Målemetoder Afslutning Slutrapport Projektets rammer Formål med projektet Projektets målsætning Integration til andre systemer Projektets målgruppe Baggrund for projektet Myndighedskrav til produktet Systemtekniske rammer Produkt- og systemarkitektur Udviklingsarbejdsplads Udviklingsstrategi Leverancestrategi Relationer til omverdenen Primære interessenter Samarbejdspartnere: Interne underleverandører Eksterne underleverandører Kunder Andre samarbejdspartnere

9 September 20039KUP - Videndeling i udvikling KUP og RUP Roller Aktiviteter Delprodukter ansvarlig for fremstiller indgår i udfører Discipliner Hovedaktiviteter omfatter har kompetence i

10 September 200310KUP - Videndeling i udvikling KUP RUP


Download ppt "September 20031KUP - Videndeling i udvikling Udviklingsprocessen Fremstillingsdiscipliner Identificerer kundens krav Omsætter gradvist og struktureret."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google