Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Beregninger Hvornår skal der laves udregninger? I skal kunne beregne:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Beregninger Hvornår skal der laves udregninger? I skal kunne beregne:"— Præsentationens transcript:

1 Beregninger Hvornår skal der laves udregninger? I skal kunne beregne:
Skal kun udføres, hvis de bidrager til at tydeliggøre et mønster eller en tendens i talmaterialet I skal kunne beregne: Indekstal Andele Vækst

2 Indekstal Bruges til? Hvad er det? Beregning:
Tydeliggøre udvikling over tid Sammenligne udvikling i tal med forskellig absolut størrelse Hvad er det? Absolutte tal omregnes til forholdstal i forhold til et basisår Beregning: (Tallet for året/tallet for basisår) * 100 Man kan kun sammenligne i procent med basisåret. Ellers hedder det %-point!

3 Det gider vi ikke lave i hånden!
Laves nemt i Excel! Formel: (Celle for årstal/celle for basisår)*100 Når du kopierer: husk at sætte $-tegn foran kolonnebogstavet så basisåret fastholdes

4 Andele Hvad er det? Bruges til? Eksempel:
Et udtryk for hvor stor en andel noget udgør af et hele Bruges til? At vise en fordeling på et bestemt tidspunkt Eksempel: Hvor stor andel udgør den alvorligere vold af den samlede vold? Udregnes som: (tallet/det samlede tal)*100 Husk!! Forskel på procent og procentpoint: Stigning i arbejdsløshed fra 4% til 6% =2 procentpoint =50% Ud fra andelene kan ikke konkluderes om forekomsten er steget eller faldet, blot hvad den udgør af det samlede hele!

5 Vækst Hvad er det? Hvordan udregnes det?
Et udtryk for hvor meget noget er steget Hvordan udregnes det? Formel: ((slutår-begyndelsesår)*100)/begyndelsesår

6 KEYPOINTS Indekstal – udvikling over tid ift. basisår
Andele – hvor meget en andel udgør af et hele Vækst – hvor meget noget er steget (oftest fra år til år)


Download ppt "Beregninger Hvornår skal der laves udregninger? I skal kunne beregne:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google