Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DJF, Flakkebjerg Lise Nistrup Jørgensen 1 Potentiale for nedsættelse af pesticidforbruget ved anvendelse af Planteværn Online Lise Nistrup Jørgensen Per.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DJF, Flakkebjerg Lise Nistrup Jørgensen 1 Potentiale for nedsættelse af pesticidforbruget ved anvendelse af Planteværn Online Lise Nistrup Jørgensen Per."— Præsentationens transcript:

1

2 DJF, Flakkebjerg Lise Nistrup Jørgensen 1 Potentiale for nedsættelse af pesticidforbruget ved anvendelse af Planteværn Online Lise Nistrup Jørgensen Per Rydahl, Hans Pinnschmidt Ole Bøjer, Egon Noe, AnneMette Langvad, Jens Erik Ørum, Jens Erik Jensen

3 DJF, Flakkebjerg Lise Nistrup Jørgensen 2 Planteværn Onlines historie Tilgængeligt siden begyndelsen af 90’erne Udviklet i samarbejde mellem LC og DJF Baseret på markregistreringer gives anbefalinger til bekæmpelsesindsatser –Anviser løsninger på ukrudtsbekæmpelse i de fleste større afgrøder –Anviser løsninger på sygdomsbekæmpelse i korn

4 DJF, Flakkebjerg Lise Nistrup Jørgensen 3 Samling af oplysninger om planteværn Sorters resistens Skadetærskler Informationer om sygdomme Løsningsforslag til bekæmpelse Hvilke midler er egnet til specifikke ukrudtsarter Hvad kan en given blanding bekæmpe?

5 DJF, Flakkebjerg Lise Nistrup Jørgensen 4 Planteværn Online og pesticidhandlingsplanerne Reduktion skal ske ved fokuseret rådgivningsindsats på bedrifter Viden om behovsbestemt tildeling til landmænd bl.a. via Planteværn Online Ca. 3% af landmænd abonnerer på PVO Næsten alle konsulenter og rådgivere bruger PVO.

6 DJF, Flakkebjerg Lise Nistrup Jørgensen 5 Projektformål: Planteværn Onlines økonomiske og miljømæssige effekt PVO´s reduktionspotentiale i forhold til det aktuelle forbrug og de vejledende måltal Aktuelle barrierer for at bruge systemet og muligheder for alternative indgange Er der nyt at lære fra analyser af historiske data? Sociologiske undersøgelser af jordbrugernes beslutningsadfærd i forbindelse med sprøjtearbejde

7 DJF, Flakkebjerg Sammenligning mellem salgsstatistik, måltal og BI anbefalet i forsøg med PVO BI HerbiciderBI Fungicider Vinter- hvede VårbygVinter- hvede Vårbyg Officiel statistik (2003-2005) 0,740,34 Måltal0,650,35 BI i PVO forsøg (antal) 0,7 (45) 0,4 (38)

8 DJF, Flakkebjerg Lise Nistrup Jørgensen 7 BI og gennemsnitlig dosering for fungicider i hvede BI eller Dosering Farmstat/Kleffmann/kemikaliestatistik

9 DJF, Flakkebjerg Lise Nistrup Jørgensen 8 Sammenligning mellem salgsstatistik, måltal og BI anbefalet i forsøg med PVO BI HerbiciderBI Fungicider Vinter- hvede VårbygVinter- hvede Vårbyg Officiel statistik (2003-2005) 1,250,950,740,34 Måltal0,950,70,650,35 BI i PVO forsøg (antal) 0,69 (76) 0,49 (86) 0,7 (45) 0,4 (38)

10 DJF, Flakkebjerg Lise Nistrup Jørgensen 9 Resultater fra ukrudtsforsøg med PVO og herbicider BI Herbicider ( antal forsøg) VinterhvedeVårbyg Forsøg 1996-98 0,47 (16)0,38 (12) Forsøg 2000-2006 0,75 (60)0,51 (74) Variation i BI0,1-2,160,04-1,33

11 DJF, Flakkebjerg Lise Nistrup Jørgensen 10 Mulige resultater hvis reduktionspotentialet udnyttes Opskalerer fra forsøgene til DK’s kornareal og indfrier reduktionspotentialet for herbicider kan BI sænkes til 1,9 Der vil kunne spares 50-130 kr/ha til kemi, svarende til ca. 30.000 kr på en bedrift med 300 ha. Indregnet omkostning til markregistrering (45 min /10 ha) Kræver ekstra tid til driftsledelse –Ca. 1 uge til udførelse af markregistreringer og ekstra tid til at fylde sprøjter m.m. Fordelt på de 3-4 uger

12 DJF, Flakkebjerg Lise Nistrup Jørgensen 11 Markregistrering af ukrudt og sygdomme i marken

13 DJF, Flakkebjerg Lise Nistrup Jørgensen 12 Barrierer for at bruge PVO blandt landmænd der kender programmet Helt eller delvis enig med udsagnet% af svar Mangler tid til at lave markregistreringer Mangler tid til at bruge PVO Problemer med at genkende ukrudt Problemer med at genkende sygdomme PVO-anbefalinger passer ikke ind i bedriftsplanen Lettere at få råd fra en rådgiver Stoler ikke på programmet 76 67 40 50 41 50 25

14 DJF, Flakkebjerg Lise Nistrup Jørgensen 13 Barrierer for at bruge PVO blandt landmænd der ikke kender programmet Helt eller delvis enig med udsagnet% af svarene Sjældent behov for PVO og ønsker ikke at bruge tid på det. Ikke tid til at bruge PVO i vækstsæsonen Vil hellere bruge en rådgiver Vil hellere bruge sin egen erfaring 64 53 86 84

15 DJF, Flakkebjerg Lise Nistrup Jørgensen 14 Landmænd er ikke bare landmænd; de tager beslutninger på forskellig måder. Systemorienteret Erfaringsbaseret Udliciterende Noe & Langvad, 2006

16 DJF, Flakkebjerg Lise Nistrup Jørgensen 15

17 DJF, Flakkebjerg 16 Alternative indgange Nye indgange nødvendigt, hvis andelen af landmænd, der bruger systemet, skal øges Eksempler på nye indgange er udviklet og afprøvet Sygdomsregistreringer –Anvendelse af data fra registreringsnet og klimastationer Ukrudtsbestemmelser –Ufuldstændige registreringer –Lav standard indsats i efteråret efterfulgt af PVO- vurdering i foråret –Sensorteknik kombineret med injektionssprøjter

18 DJF, Flakkebjerg Lise Nistrup Jørgensen 17 Konklusioner PVO tilbyder et reduktionspotentiale for herbicider PVO er et godt redskab til rådgivere og som læringsredskab Vigtigt som fælles referenceramme

19 DJF, Flakkebjerg Lise Nistrup Jørgensen 18 Konklusioner Økonomiske analyser af historiske pesticidforsøg viser, at der er muligheder for visse justeringer af PVO, men at anbefalingerne generelt er ok Sikkerheden (indtjeningen) øges ikke ved at øge doseringen, snarere tværtimod

20 DJF, Flakkebjerg Lise Nistrup Jørgensen 19 Konklusioner PVO passer ikke i den måde mange landmænd tager beslutning på Synd hvis planteavlere dumper PVO, fordi der er meget nyttig information at hente!! Vigtigt at have landmænd med, når der skal udvikles systemer

21 DJF, Flakkebjerg Lise Nistrup Jørgensen 20 Erkendtlighed Tak til Miljøstyrelsen fordi de har givet penge til projektet! Sundt at arbejde tværfagligt!


Download ppt "DJF, Flakkebjerg Lise Nistrup Jørgensen 1 Potentiale for nedsættelse af pesticidforbruget ved anvendelse af Planteværn Online Lise Nistrup Jørgensen Per."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google