Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

BYRÅD SBU Skolebestyrelser Skoleforum Styrelsesvedtægt.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "BYRÅD SBU Skolebestyrelser Skoleforum Styrelsesvedtægt."— Præsentationens transcript:

1 BYRÅD SBU Skolebestyrelser Skoleforum Styrelsesvedtægt

2 BYRÅD SBU Fastsætter overordnede økonomiske rammer Vedtager generelle politiske mål: Den inkluderende folkeskole Skole/hjemsamarbejdet De tosprogede elever i skolen Udvikling og implementering af en evalueringskultur Udskoling og vejledning Beslutter indsatsområder og fokuspunkter: Den inkluderende folkeskole Skole/hjemsamarbejdet

3 Skolebestyrelsen 7 forældrerepræsentanter * Formand + næstformand 2 medarbejder- repræsentanter 2 elev- repræsentanter Skoleleder + souschef Sekretær   * Fjordskolen, Nordgårdsskolen og TCR 2010 - 2014

4 Skolebestyrelsen Arbejder med alle skolens tilbud: Børnehaveklassen Grundskolen Specialundervisning Fritidsundervisning SFO Voksnes deltagelse i undervisningen Samarbejde med lokalsamfundet Fastsætter principper for skolens virksomhed, fx: Undervisningens organisering Samarbejdet mellem skole og hjem Underretning om elevens udbytte af undervisningen Arbejdets fordeling mellem lærere Fælles arrangementer i skoletiden Godkender: Skolens budget Undervisningsmidler Voksnes deltagelse i undervisningen Kulturcenteraktiviteter Andre opgaver: Afgiver høringssvar Fastsætter ordensregler Udtaler sig, når der ansættes ledere og lærere Udarbejder forslag om skolens læseplaner Udarbejder forslag om forsøgs- og udviklingsarbejder Udarbejder en årlig beretning Indkalder forældrene til et møde om skolens virksomhed

5 Skoleforum Dialogforum på tværs af kommunen og på langs af skolevæsenet Deltage i de indledende debatter om politikker og høringspart i sager SFO- og fritidshjemsforum Klubforum

6 Skoleforum 36 medlemmer Skolebestyrelsernes formænd    Skole- og Børneudvalget  Børn og Kultur  Specialinstitutioner  Fælleselevrådet  Skolelederne - repræsentanter  Medarbejder- repræsentanter 

7 BYRÅD SBU Skolebestyrelser Skoleforum Hvordan opleves det at sidde i en skolebestyrelse i Roskilde Kommune?


Download ppt "BYRÅD SBU Skolebestyrelser Skoleforum Styrelsesvedtægt."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google