Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

BA-projektemner i Finansiering og Investering Mange emner forudsætter Corporate Finance and Incentives. Ikke nogen udtømmende emneliste.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "BA-projektemner i Finansiering og Investering Mange emner forudsætter Corporate Finance and Incentives. Ikke nogen udtømmende emneliste."— Præsentationens transcript:

1 BA-projektemner i Finansiering og Investering Mange emner forudsætter Corporate Finance and Incentives. Ikke nogen udtømmende emneliste

2 Investoradfærd Afvigelser fra investor rationalitet, og mulige konsekvenser for markederne Med udgangspunkt i en dansk boligejer, hvad er den optimale portefølje? Optimal dynamisk konverteringsadfærd Låneformer, der ”narrer” låntagerne?

3 Kredit Effekten af et liberaliseret boliglånemarked? Hvad er specielt ved det danske realkreditsystem, og under hvilke omstændigheder kan det eksporteres? Er der gode konkurrenceforhold i den danske finansielle sektor? 3. verden: status over mikrokredit Kilde til inspiration: Nykredit StudiecasesNykredit Studiecases

4 Pension Konsekvenser af nye skatteregler for det danske pensionssystem og opsparerne Optimal beskatning af opsparing Stabilitet af pensionskasser på langt sigt

5 Pris-svingninger Er der systematiske forklaringer på volatiliteten i markederne? Hvordan måles og forklares bobler? Er der bobler i boligmarkederne?

6 Stabilitet Bliver bank-systemet reguleret på passende vis? Basel 2? Giver hedgefondes adfærd anledning til større eller mindre stabilitet på markederne? Analyse af sommerens kreditkrise

7 Børser Hvilke børs-regler giver den mest hensigtsmæssige handel? Er der nok konkurrence imellem børser? Hvad vil det betyde for det danske aktiemarked, hvis NASDAQ køber OMX? Hvor stor er velfærdsgevinsten ved velfungerende udveksling af aktiver på børsen?

8 Selskabers adfærd Teoretiske forklaringer på behovet for corporate governance regler Hvilken effekt har etiske investeringer på aktiemarkedet og selskabernes adfærd? Har aktionærerne kontrol over selskaberne? Får toplederne for høje lønninger? Status over corporate governance i DK

9 Selskabs-finansiering Effekter af og forklaringer på nyere tids overtagelser og afnoteringer af danske børsnoterede selskaber Venture kapital – beskrivelse af området, og skal der støttes/reguleres?

10 Andre emner Hvad synes I selv er interessant? Søg litteratur Hvad foregår der i den akademiske litteratur? Læs artikler i nye numre af tidsskrifter


Download ppt "BA-projektemner i Finansiering og Investering Mange emner forudsætter Corporate Finance and Incentives. Ikke nogen udtømmende emneliste."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google