Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

A A R H U S U N I V E R S I T E T DET TEOLOGISKE FAKULTET HVORDAN FÅR VI RELIGION OG DEMOKRATI TIL AT SPILLE BEDRE SAMMEN? Eller Den religiøse pluralisme.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "A A R H U S U N I V E R S I T E T DET TEOLOGISKE FAKULTET HVORDAN FÅR VI RELIGION OG DEMOKRATI TIL AT SPILLE BEDRE SAMMEN? Eller Den religiøse pluralisme."— Præsentationens transcript:

1 A A R H U S U N I V E R S I T E T DET TEOLOGISKE FAKULTET HVORDAN FÅR VI RELIGION OG DEMOKRATI TIL AT SPILLE BEDRE SAMMEN? Eller Den religiøse pluralisme som udfordring til kirke og samfund Viggo Mortensen Center for SamtidsReligion Aarhus Universitet

2 Hvorfor drøfter vi det her?  Det religiøse landskab er under forandring  Demokrati er mere end afstemninger. Det er kultur A A R H U S U N I V E R S I T E T DET TEOLOGISKE FAKULTET

3 A A R H U S U N I V E R S I T E T DET TEOLOGISKE FAKULTET Det danske Pluralismeprojekt  http://www.teo.au.dk/cms/pluralismeprojektet/ http://www.teo.au.dk/cms/pluralismeprojektet/  akademisk forskningsprojekt, som har til formål at dokumentere den voksende religiøse diversitet i Danmark. Projektets primære formål er:  at dokumentere ændringerne i det religiøse landskab ved at kortlægge den nye religiøse geografi.  at analysere hvordan religioner og religiøse traditioner ændrer og udvikler sig inden for nye kontekster, sammenholdt med sociale og kognitive strukturer. Hvad ændrer sig i kulturmødet?  at forstå baggrunden for udbredelsen af de nye religioner og alternative spirituelle grupper og  at tolke de teologiske tilgange inden for kristendommen, som søger at besvare udfordringerne fra denne nye religiøse mangfoldighed.

4 A A R H U S U N I V E R S I T E T DET TEOLOGISKE FAKULTET Kampen om symbolmagten i Europa  Kristendommens afgørende indflydelse på udformningen af demokratiet i Danmark  Islam og demokrati  De to modeller:  Laicite og ”ledende kultur”  Er vi i gang med et religionsskifte?

5 A A R H U S U N I V E R S I T E T DET TEOLOGISKE FAKULTET

6 A A R H U S U N I V E R S I T E T DET TEOLOGISKE FAKULTET

7 A A R H U S U N I V E R S I T E T DET TEOLOGISKE FAKULTET Kristendommen under forvandling  Den er blevet global  Den flytter sig mod Syd  Den forandrer sig

8 A A R H U S U N I V E R S I T E T DET TEOLOGISKE FAKULTET Hvorfor er kristendommen under forvandling?  A religion made for travel  Kontekstualisering  Kristendommen som en oversættelsesbevægelse (Lamin Sanneh)

9 A A R H U S U N I V E R S I T E T DET TEOLOGISKE FAKULTET De udefra kommende faktorer  globalisering med dens tro følgesvend lokaliseringen,  modernisering og den deraf følgende rationalisering,  sekularisering og den dermed sammenhængende  de-sekularisering eller genkomst af religionen,  medialisering, der fremmer eventkulturen samt  individualiseringen

10 A A R H U S U N I V E R S I T E T DET TEOLOGISKE FAKULTET Hvad betyder det for os i Nord?

11 A A R H U S U N I V E R S I T E T DET TEOLOGISKE FAKULTET Det multikulturelle  Enhedskulturens forfald  Folkeligheden under forvandling  Traditionstabet

12 A A R H U S U N I V E R S I T E T DET TEOLOGISKE FAKULTET Stikord til karakteristik af udviklingen  Fra ortodoksi til ortopraksi.  Fra konfessionsopdeling til religionsopdeling: Religionsteologi bliver vigtig.  Fra forsvar for sekulariseringen til forsvar for troen: Apologetik bliver vigtig.  Fra absoluthed til universalitet.  Fra ”faste” fromhedsformer til ”løs” spiritualitet.  Fra embeds- og stands tænkning til autencitet og nærvær.  Fra omvendelse og re-kristianisering til en renæssance for vidnesbyrdet  Fra vane til valg

13 A A R H U S U N I V E R S I T E T DET TEOLOGISKE FAKULTET Ændringer i det åndelige klima  KLASSISK KRISTEN TRONY SPIRITUALITET  Den hinsidige GudDen iboende Gud  Vi er syndere der behøver tilgivelseVi er sårede og behøver helbredelse  At gøre sin pligtAt opnå selvrealisering  Gud som herre og kongeGud som ven og liv  Ordets forkyndelseMysteriet i eukaristien  ForståelseErfaring  Tro som sandhedTro som tillid  Den snævre portDen brede favn  Komme i himlenLeve på jorden  Filosofisk sandhedPsykologisk sandhed  (”Jeg hævder at…”) (“Jeg føler at..”)  Hierarkisk autoritetErfaringsbaseret autoritet  Stærke grænser-eksklusivismeBlødegrænser-inklusivisme  KommandereSætte i stand til  AdlydeFremhjælpe, medskabe  Hierarkiske relationerGensidige relationer

14 A A R H U S U N I V E R S I T E T DET TEOLOGISKE FAKULTET Hvad kommer det til at betyde?  Dogmernes tid er forbi  Fortællingens rolle  Privatreligionens sejr, den flydende spiritualitet.

15 A A R H U S U N I V E R S I T E T DET TEOLOGISKE FAKULTET Den danske vision?

16 A A R H U S U N I V E R S I T E T DET TEOLOGISKE FAKULTET Historien er vigtig

17 A A R H U S U N I V E R S I T E T DET TEOLOGISKE FAKULTET The American Vision

18 A A R H U S U N I V E R S I T E T DET TEOLOGISKE FAKULTET Den russiske vision

19 A A R H U S U N I V E R S I T E T DET TEOLOGISKE FAKULTET Den danske vision

20 A A R H U S U N I V E R S I T E T DET TEOLOGISKE FAKULTET Kan den danske syntese holde stand? De globale store linjer:  De traditionelle konfessionelle kirker går tilbage  Nogle uafhængige menigheder kan opleve en moderat succes  Vækst i fremskridtsteologi (prosperity gospel: Health & Wealth)  Væksten i synkretisme, bricolage, patchwork.

21 A A R H U S U N I V E R S I T E T DET TEOLOGISKE FAKULTET Spørgsmål i relation til udviklingen i Europa  Hvordan vil et postsækulart Europa se ud?  Hvilken rolle vil migrantkirkerne komme til at spille i det europæiske laboratorium?  Kan den folkekirkelige struktur overleve?  Hvad er fremtiden for de konfessionelle kirker?  Står valget mellem en protestantisering af religionen eller en islamisering af kristendommen?

22 A A R H U S U N I V E R S I T E T DET TEOLOGISKE FAKULTET Vil den danske syntese overleve?

23 A A R H U S U N I V E R S I T E T DET TEOLOGISKE FAKULTET De fire menigheder  Kernemenighed  Servicemenighed  De trofaste kirkefremmede  Patchworkmenigheden

24 A A R H U S U N I V E R S I T E T DET TEOLOGISKE FAKULTET De tre kirkemodeller  Kommunekirke  Markedskirke  Projektkirke

25 A A R H U S U N I V E R S I T E T DET TEOLOGISKE FAKULTET Det overordnede valg  Det varme tætte fællesskab  Den civilreligiøse aktør  Det åbne missionale fællesskab. Kirken som salt og lys.

26 A A R H U S U N I V E R S I T E T DET TEOLOGISKE FAKULTET Grundlæggende problem  Formidling af kristendom med universelle sandhedskrav i en dialogisk indstillet forhandlingskultur

27 A A R H U S U N I V E R S I T E T DET TEOLOGISKE FAKULTET Den nye spørgehorisont  Hvem er jeg? Identitets spørgsmålet  Hvad kan jeg tro? Er dogmernes tid forbi?  Hvad kan jeg håbe? Sammenhæng & klima  Hvordan kan jeg leve? Spørgsmålet om den religiøse praksis.

28 A A R H U S U N I V E R S I T E T DET TEOLOGISKE FAKULTET Vil den danske syntese overleve?


Download ppt "A A R H U S U N I V E R S I T E T DET TEOLOGISKE FAKULTET HVORDAN FÅR VI RELIGION OG DEMOKRATI TIL AT SPILLE BEDRE SAMMEN? Eller Den religiøse pluralisme."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google