Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Biodiversitet og miljøvurdering - fragmenter af et nyt plansystem Per ChristensenAaUNaturrådet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Biodiversitet og miljøvurdering - fragmenter af et nyt plansystem Per ChristensenAaUNaturrådet."— Præsentationens transcript:

1 Biodiversitet og miljøvurdering - fragmenter af et nyt plansystem Per ChristensenAaUNaturrådet

2 Status for biodiversitet 4 Halvkulturen på retur med 80-90% i det foregående århundrede 4 Vandløbene er mishandlet (98%) 4 Skovene vokser, men kun 10% er “oprindelig” (kontinuitet) 4 Udslip af næringsstoffer påvirker fortsat miljøet 4 Naturområderne for små, opsplittede og uden kontinuitet

3 Biodiversitets-planlægning ? 4 Sikre eksisterende natur bedre 4 100.000 ha. ny halv-natur 4 Nationale naturområder 4 Bufferzoner og tålegrænser 4 Målrette tilskudsordninger 4 Naturkvalitetsplanlægning 4 EU-habitat implementeres ordentligt

4 Forsiden og bagsiden 4 Første samlede bud 4 Næste ryk efter 1991 4 Mere natur der beskyttes bedre 4 Havet tages med 4 Frivillighedsprincippet 4 MVJ-ordninger duer ikke 4 Tålegrænser overskrides fortsat - små og få zoner 4 Ingen naturkvalitet på højbund !

5 Konsekvensen for plansystemet 4 EU-habitat/Natura 2000 bliver ryggraden i naturbeskyttelsen 4 sammen med de nationale områder 4 og naturkvalitets-planlægningen

6 Lapperier 4 Lag på lag af nye planer hver gang nye problemer erkendes 4 Fraktionering (segregering) af landskabet bliver resultatet

7 Plansystemet - 1974

8 Plansystemet - 1987

9 Plansystemet - 1998 –Hertil kommer så naturkvalitetsplanlægning, EU-habitatområder, vandrammedirektiv, SMV ……..

10 Den videnskabelige agenda Komplicering og atomisering Den videnskabelige agenda 4 Overload og ad-on 4 Opståen og spredning af ideer 4 Modsatrettede mål og virkemidler

11 Bæredygtighedens grundpiller 4 Forebyggelse og forsigtighed 4 Afkobling 4 Sektorintegration –(Nationale strategi for bæredygtig udvikling, 2001)

12 Integration er vigtig 4 Strategisk miljøplanlægning 4 Miljøkonsekvensvur- deringer 4 Økonomiske vurderinger 4 Borgerinddragelse & Lokal Agenda 21

13 Zoneringens problemer 4 Funktionsadskillelse - ikke integration 4 Afbødende foranstaltning - ikke forebyggelse 4 Er dybest set uøkologisk - jf. biodiversitet og grundvandsbeskyttelse

14 Flersidighed 4 Forebyggelse i centrum 4 Miljøhensyn integreres i alle aktiviteter 4 Alle interesser kommer på banen

15 Sektorintegration er svaret 4 Teknologisk –Økologisk landbrug, – eller ekstensivering – eller måske en GMO- revolution 4 Interessevaretagelsen –Nye former for aktørinddragelse –Organisatoriske ændringer i forvaltningen

16 Nye virkemidler 4 Fra generel til differentieret landbrugsregulering (lokalplanlægning) 4 Ekstensiveringspolitikker 4 Mindre tilskud, social og miljømæssigt betinget og cross-compliance

17 Ekstensiveringspolitikker 4 Rent grundvand 4 Landbrug skal tage miljøhensyn 4 Øget andel af økologisk jordbrug 4 Mere skovrejsning 4 Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 4 Halvere udledningerne af N (VMP I+II) 4 Bufferzoner omkring sårbare naturtyper 4 Vandrammedirektivet = Begrænsning på landbrugsproduktionen ?

18 Fremtidige diskussionsfelter 4 Hvilken slags ekstensivering ? 4 Hvad betyder afkobling ? 4 Skal vi fortsat være et landbrugsland ?


Download ppt "Biodiversitet og miljøvurdering - fragmenter af et nyt plansystem Per ChristensenAaUNaturrådet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google