Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Aarhus Universitet Studieforvaltningen 5. oktober 2007

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Aarhus Universitet Studieforvaltningen 5. oktober 2007"— Præsentationens transcript:

1 Aarhus Universitet Studieforvaltningen 5. oktober 2007
Indskrivning Aarhus Universitet Studieforvaltningen 5. oktober 2007 A A R H U S U N I V E R S I T E T STUDIEFORVALTNINGEN

2 Hvem vi er Anni Larsen Pia Hyllested Christina Høgh Hansen Lone Urbak
Pia Hyllested Christina Høgh Hansen Lone Urbak Søren Anker Andersen A A R H U S U N I V E R S I T E T STUDIEFORVALTNINGEN

3 Hvad indskrivningsområdet dækker
Administrativ indskrivning (AL) Overflytning Genindskrivning Studieskift Indskrivning på meritmoduler (CHH) Optagelse på tilvalg (PHY) Redigering af ITT-programmer (AL) Optagelse på kandidatuddannelser (CHH, AL, LU) Orlov (CHH) Diverse kontroller (PHY og CHH) 1. årsprøve Inaktivitet Tidsgrænser Udmeldelser (PHY) eget ønske administrativ A A R H U S U N I V E R S I T E T STUDIEFORVALTNINGEN

4 og alt det andet…. Produktion af studiekort (CHH)
Valgsekretariat (valg til styrende organer) (LU) Depositum administration (AL) Pædagogikum og faglig supplering A A R H U S U N I V E R S I T E T STUDIEFORVALTNINGEN

5 Legale rammer Universitetsloven Bekendtgørelser AU’s egne regler
Adgangsbekendtgørelsen Uddannelsesbekendtgørelser Den nye og de gamle Eksamensbekendtgørelsen AU’s egne regler Studieordninger A A R H U S U N I V E R S I T E T STUDIEFORVALTNINGEN

6 vores mantra Ingen ændringer med tilbagevirkende kraft
A A R H U S U N I V E R S I T E T STUDIEFORVALTNINGEN

7 og andet mere generelt Ansøgninger skal altid komme fra ansøgeren selv
Selvbetjeningen Papirform med underskrift Fax med underskrift Mail (studentermail adresse) Et telefonopkald er derfor ikke nok A A R H U S U N I V E R S I T E T STUDIEFORVALTNINGEN

8 og så alligevel…. Hvis der til faget er søgt om godkendelse,
og det af svaret fremgår, at ansøgningen er imødekommet og det søgte vil blive effektueret med godkendelsen behøver ansøgeren ikke anmode STUF om det samme igen A A R H U S U N I V E R S I T E T STUDIEFORVALTNINGEN

9 Administrativ indskrivning I
Typer Overflytning Genindskrivning Studieskift Krav Bestået prøver svarende til første år på den uddannelse, der søge indskrivning på Opfylder niveau- og sprogkrav Har fået nødvendige dispensationer Ledige studiepladser på relevante uddannelsestrin, dvs. 2. år eller senere Sagsgang Modtages på Studieforvaltningen Normalt ingen frist for ansøgning Eventuelt til høring på faget Svar fra Studieforvaltningen Hvis ansøgningen imødekommes søges efterfølgende om merit A A R H U S U N I V E R S I T E T STUDIEFORVALTNINGEN

10 Administrativ indskrivning II
Studieforvaltningen træffer den endelige afgørelse Studieforvaltningen kan dispensere fra reglerne om indskrivning som er bestemt i adgangsbekendtgørelsen Indskrivning sker som udgangspunkt altid på nyeste studieordning Studienævnet kan dispensere for studieordningskrav, herunder niveaukrav (studieordningsbestemte) 1. årsprøve 3 eksamensforsøg studieinaktivitet mm. indskrivning på en ældre ordning A A R H U S U N I V E R S I T E T STUDIEFORVALTNINGEN

11 Merit indskrivninger Hvem.. Krav:
Studerende ved danske uddannelsesinstitutioner, typisk universiteter Krav: Det eller de ønskede studieelementer skal kunne meritoverføres til ansøgerens uddannelse Ansøgningsskemaet skal være underskrevet af Det afgivende studienævn = forhåndsgodkendelse Det modtagne studienævn = ret til at følge undervisning og aflægge prøve Efter prøven er bestået, skal den studerende søge om endelig merit på baggrund af forhåndsgodkendelsen! A A R H U S U N I V E R S I T E T STUDIEFORVALTNINGEN

12 Tilvalg Samlebetegnelse for Tilvalg er ikke en uddannelse i sig selv
Sidefag Suppleringsfag ITT, individuelt tilrettelagt tilvalg Fagpakker (NAT) Tilvalg er ikke en uddannelse i sig selv A A R H U S U N I V E R S I T E T STUDIEFORVALTNINGEN

13 Arbejdsgangen ifm. optagelse på sidefag og suppleringsfag
Indkaldelse af udbud: efterår med frist ultimo december Udbudsoversigt: januar Tilvalgsdag: ultimo februar Ansøgning via studenterselvbetjeningen eller skema sidste frist 15. april der kan søges op til fire forskellige tilvalg i prioriteret rækkefølge prioriteringsrækkefølgen kan ændres frem til og med 15. april Kvitteringsbreve: udsendes løbende, men alle senest medio maj Behandling Maj-juni: vurdering af motiveret ansøgning fra ansøgere til fag med begrænsning Maj-juni: optagelsesprøver sidste frist for indsendelse af dokumentation er 1. august Svarbreve: udsendes løbende, men alle dog senest medio august A A R H U S U N I V E R S I T E T STUDIEFORVALTNINGEN

14 Optagelse på tilvalg I Kombinationsret
Bestået 90 ECTS på det centrale fag (på enkelte fag 120 ECTS) Opfylde niveaukrav Bestået eventuel optagelsesprøve Være prioriteret tilstrækkeligt højt ved tilvalg med begrænsning Have fået godkendt indholdet ved individuelt tilrettelagte tilvalg af fakultetet A A R H U S U N I V E R S I T E T STUDIEFORVALTNINGEN

15 Optagelse på tilvalg II
Studieforvaltningen tager stilling til Kombinationsret Studienævnet kan dispensere fra Uddannelseskravet mht. ECTS Niveaukrav Optagelsesprøve Fakultetet godkender individuelle programmer A A R H U S U N I V E R S I T E T STUDIEFORVALTNINGEN

16 Optagelse på tilvalg III
Studietidsforlængelse Fag med propædeutiske forløb Tværfakultære kombinationer efter ministerens godkendelse A A R H U S U N I V E R S I T E T STUDIEFORVALTNINGEN

17 Optagelse på tilvalg IV - ITT
Ændring af indholdet i et ITT kræver ny godkendelse af fakultetet Indholdet af et ITT skal manuelt registreres Sker på STUF A A R H U S U N I V E R S I T E T STUDIEFORVALTNINGEN

18 Optagelse på kandidatuddannelser I
Adgangskrav (beskrevet i studieordningen) Bacheloruddannelsen skal være afsluttet Eventuelle sprog- og niveaukrav skal være opfyldt To optagelsesterminer 1. juni og 20. december Dog særlige frister på uddannelser med begrænsning A A R H U S U N I V E R S I T E T STUDIEFORVALTNINGEN

19 Optagelse på kandidatuddannelser II
Dispensation til indskrivning på kandidatuddannelse Fakultetet <30 ECTS Studieforvaltningen >=30 ECTS Indskrivningen er typisk tidsbegrænset til 1 semester Optagelse sker administrativt, hvis bacheloruddannelsen afsluttes inden udløb af den tidsbegrænsede indskrivning Hvis ikke, skal den studerende søge om optagelse på kandidatuddannelsen A A R H U S U N I V E R S I T E T STUDIEFORVALTNINGEN

20 USB Udenlandske SelvBetalere Med mindre
Statsborgere i lande uden for EU/EØS Med mindre Permanent opholdstilladelse Tidsbegrænset opholdstilladelse mhp. permanent ophold Indskrevet i henhold til udvekslingsaftale Erasmus uddannelse A A R H U S U N I V E R S I T E T STUDIEFORVALTNINGEN

21 Orlov Uden grund Med grund Tidligst når 1. år er afsluttet
4 semestre uden grund pr. uddannelse Med grund Dokumentation Sygdom Barsel/adoption Værnepligt og FN-tjeneste A A R H U S U N I V E R S I T E T STUDIEFORVALTNINGEN

22 Orlov – konsekvenser I Ingen deltagelse i undervisning
Ingen indstilling til prøve og eksamen Ingen aflevering af opgaver Ingen SU Deltagelse i prøve og eksamen kan heller ikke ske i et semester, hvor man har haft orlov Fribeløb det samme, som hvis SU frameldes A A R H U S U N I V E R S I T E T STUDIEFORVALTNINGEN

23 Orlov – konsekvenser II
1. årsprøve Kravene udskydes med orlovens længde Inaktivitet Tidsgrænser Kravene udskydes ikke A A R H U S U N I V E R S I T E T STUDIEFORVALTNINGEN

24 Diverse kontroller 1. årsprøve Inaktivitet Tidsgrænser
Deltagelseskrav efter 2 semestre Beståelseskrav efter 4 semestre Inaktivitet ”Varsel” efter 2 års inaktivitet Udmeldelse efter 3 års inaktivitet Indgåelse af aftale Tidsgrænser Uddannelsesspecifikke (studieordning) A A R H U S U N I V E R S I T E T STUDIEFORVALTNINGEN

25 Udmeldelse Udmeldelse efter eget ønske Administrativ udmeldelse
Tidligst pr. dato for modtagelse af anmodning Eksamenstilmeldinger Administrativ udmeldelse Afsluttet uddannelse 1. årsprøve Skift til anden uddannelse Tidsgrænser Dumpede eksamensforsøg Studieinaktivitet Overtrædelse af disciplinære regler A A R H U S U N I V E R S I T E T STUDIEFORVALTNINGEN

26 Kompetence ift. afgørelser og dispensationer ifm. udmeldelse
Studienævnet 1. årsprøve Tidsgrænser Ekstra eksamensforsøg Studieinaktivitet Studieforvaltningen Afsluttet uddannelse To samtidige indskrivninger Dato for udmeldelse Ledelsessekretariatet Disciplinære regler A A R H U S U N I V E R S I T E T STUDIEFORVALTNINGEN

27 Dispensationer generelt
Opmærksom på hvilke regler der dispenseres fra Eksempel 4. gangs forsøg og 1. årsprøve Nyt eksamensforsøg Hvornår deltagelseskravet skal være opfyldt (termin) Hvornår beståelseskravet skal være opfyldt (termin) A A R H U S U N I V E R S I T E T STUDIEFORVALTNINGEN

28 Og det jeg har husket, at jeg har glemt….
Studietidsforlængelse Studiekort Depositumadministration Valgsekretariat Pædagogikum og faglig supplering A A R H U S U N I V E R S I T E T STUDIEFORVALTNINGEN

29 og endelig det, jeg ikke har husket, at jeg har glemt……. …
og endelig det, jeg ikke har husket, at jeg har glemt……. …..det må I spørge om A A R H U S U N I V E R S I T E T STUDIEFORVALTNINGEN


Download ppt "Aarhus Universitet Studieforvaltningen 5. oktober 2007"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google