Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Harold Lasswells kommunikationsmodel (fra 1948)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Harold Lasswells kommunikationsmodel (fra 1948)"— Præsentationens transcript:

1 Enkle kommunikationsmodeller Her gengivet fra Poulsen, Henrik: Mediebogen, s. 21

2 Harold Lasswells kommunikationsmodel (fra 1948)
Harold Lasswells kommunikationsmodel (fra 1948). Her gengivet fra Jacobsen, Jan Krag: 25 spørgsmål – en moderne retorik til planlægning af kommunikation. Roskilde Universitetsforlag, 1997 Se eks. Sven Windahl: Kommunikations-modeller. Lund 1972

3 Udvidet kommunikationsmodel (med meddelelsessituationen) Galberg Jacobsen: Dansk sprog. En grundbog. (s. 49) Schønberg, 1996

4 Model til kommunikationsanalyse (med institutions- og samfundsperspektiv) Becker Jensen: Indføring i tekstanalyse (s. 19)

5 Endnu en model over faktorer, der indgår i al kommunikation Kilde: Politikens Håndbog i Nudansk (s. 242)

6 Fem typer sproghandlinger John E. Andersen: Sproghandlinger på dansk
Fem typer sproghandlinger John E. Andersen: Sproghandlinger på dansk. Dansklærerforeningen, 1989 Informationsudvekslende (beskrive, forklare, oplyse) Handlingsregulerende (opfordre, invitere, tillade, afslå) Holdnings- og følelsesudtrykkende (positive: rose, anerkende / negative: bebrejde, udtrykke kritik / neutrale: udtrykke hvad man mener eller føler) Handlinger, der udtrykker sociale konventioner (hilse, byde velkommen ) Dialogstrukturerende handlinger (indlede samtale, udtrykke forståelse)

7 3 typer sproghandlinger Tore Kristiansen: Dansk sproglære
3 typer sproghandlinger Tore Kristiansen: Dansk sproglære. Dansklærerforeningen, 1996 (s. 124) Selvfremstillende sproghandlinger (gennem sproget udtrykker vi vores følelser, vurderinger og holdninger, giver udtryk for vores behov og ønsker) Regulerende sproghandlinger (gennem sproget forholder vi os til os selv og andre/ regulerer egen og andres adfærd) Informerende sproghandlinger (gennem sproget giver vi oplysninger og fremsætter påstande om verden omkring os) Disse 3 sproghandlingstyper er de overordnede. Der findes flere typer og mange nuancer. Blandt andet fremhæves også metasprog (s. 133)

8 Sprogfunktioner (ifølge Roman Jakobsen, russisk sprogforsker født 1896) Galberg Jacobsen: Dansk sprog. En grundbog. (s. 50) Schønberg, 2007 Omtales i forenklet form i Lützen: Sproglig analyse og relevans.(s. 11) Dansklf, 2004 Emotiv funktion (når afsenderen vil udtrykke en følelse eller holdning til noget) Referentiel funktion (når emnet/sagen er i fokus) Konativ funktion (når modtageren er vigtigst) Fatisk funktion (når sproget har en social funktion) Metasproglig funktion (når vi anvender sprog om sproget) Poetisk funktion (når sproget anvendes på særlige måder og dermed selv kalder på opmærksomhed, som fx i fiktion)


Download ppt "Harold Lasswells kommunikationsmodel (fra 1948)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google