Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Junglen af miljøreguleringer Miljøchef, Hans Roust Thysen Landscentret, Planteavl Afdeling for Miljø, Natur og Arealforvaltning.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Junglen af miljøreguleringer Miljøchef, Hans Roust Thysen Landscentret, Planteavl Afdeling for Miljø, Natur og Arealforvaltning."— Præsentationens transcript:

1 Junglen af miljøreguleringer Miljøchef, Hans Roust Thysen Landscentret, Planteavl Afdeling for Miljø, Natur og Arealforvaltning

2 Disposition ► Generelle miljøregler ► Anmeldelse af produktionen til kommunen ► Vurdering af Virkning på Miljøet (VVM) ► Miljøgodkendelser ► Krydsoverensstemmelse ► Konklusion

3 Mange myndigheder og love ► EU direktiver ► Nationale danske regler ► Amter ► Kommuner

4 Generelle regler ► Gødningskvoter ► Regulering af tidspunkter for udspredning af husdyrgødning ► Regulering af udspredt mængde af husdyrgødning pr. ha (harmoniregler) ► Regulering af sædskifte – efterafgrøder ► Kontrolleres på bedriftsniveau af Plantedirektoratet via årlige gødningsregnskaber

5 Lovpligtige efterafgrøder ► Krav til efterafgrøder: ► Regler for hvilke efterafgrøder der skal anvendes ► Krav om indregning af eftervirkning:

6 Indberetninger til Plantedirektoratet FristEmne 21. aprilIndberetning af markplan, oplysninger til enkeltbetalings- ordning (EU-støtte), og oplysninger til beregning af N-kvote 1. april 2006Indberetning af gødningsregnskab for 2004/2005

7 Anmeldelse af husdyrproduktionen ► Anmeldelse af ændringer i husdyrholdet i bestående bygninger ► Registreres på ejendomsniveau ved miljøtilsyn ► Ingen overskridelse af den registrerede husdyrproduktion ► Kommunen er kontrolmyndighed

8 Vurdering af Virkning på Miljøet (VVM) ► 1994: Svineejendomme der udvider til mere end 250 De  Ingen vejledning til Amterne i starten ► 1999: blev VVM reglerne gældende for alle husdyrbrug. ► Screening for VVM pligt ► 2003: anmeldelse af ændringer i husdyrproduktionen ► Amtet er myndighed ved VVM-vurderinger og screeninger ► Klageindstans: Naturklagenævnet

9 Miljøgodkendelser ► Husdyrbrug over 250 DE skal have en miljøgodkendelse ► Udarbejdes ofte sideløbende med VVM- vurderinger ► Forskel på grænser for VVM og miljøgodkendelser ► Klageindstans: Miljøankenævnet

10 Grænser for obligatorisk VVM-pligt og miljøgodkendelse Obligatorisk VVM pligtObligatorisk miljøgodkendelse - 250 DE, dog - 270 DE hvis mindst 90 % af DE stammer fra søer med tilhørende smågrise til 30 kg eller 900 stipladser til søer - 250 DE, dog - 270 DE hvis mindst 90 % af DE stammer fra søer med tilhørende smågrise til 30 kg eller 750 stipladser til søer

11 Grænser for obligatorisk VVM-pligt og miljøgodkendelse Obligatorisk VVM pligtObligatorisk miljøgodkendelse - 250 DE i slagtesvin over 30 kg eller 3000 stipladser - 250 DE i æglæggende høns, eller 60.000 stipladser - 210 DE i slagtekyllinger eller 85.000 stipladser - 210 DE i slagtesvin over 30 kg eller 2000 stipladser - 230 DE i æglæggende høns eller 40.000 stipladser - 100 DE i slagtekyllinger eller 40.000 stipladser

12 Krydsuoverensstemmelse ► Overtrædelse af visse EU og danske love medfører træk i EU tilskud ► Mange kontrollerende myndigheder

13 Overblik? Amter Kommuner Plantedirektoratet NaturklagenævnetMiljøankenævnet DFFE ??!

14 Overblik? Amter Kommuner Plantedirektoratet NaturklagenævnetMiljøankenævnet DFFE

15 Konklusion ► Miljøreguleringen er unødvendig ulogisk og kompleks ► Mange myndigheder er involveret ► Mange steder landmanden skal indberette de samme data ► Mange klageindstandser


Download ppt "Junglen af miljøreguleringer Miljøchef, Hans Roust Thysen Landscentret, Planteavl Afdeling for Miljø, Natur og Arealforvaltning."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google