Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik Gylleseparering og biogas – praktiske erfaringer Resultater af FarmTest og andre projekter Specialkonsulent.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik Gylleseparering og biogas – praktiske erfaringer Resultater af FarmTest og andre projekter Specialkonsulent."— Præsentationens transcript:

1 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik Gylleseparering og biogas – praktiske erfaringer Resultater af FarmTest og andre projekter Specialkonsulent Jørgen Hinge Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret, Byggeri og Teknik Gylle: 4,1

2 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik Resultater af FarmTest og andre projekter FarmTest; DDH-contractors og Kemira Miljø Projekt fra DJF, Forskningscenter Bygholm Projekt om anvendelse af produkter Anvendelse af resultater, landsdækkende rådgivning om biogas og gylleseparering

3 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik FarmTest på separeringsanlæg Hvad kommer der ind og ud af anlægget i en given periode? Anlægsejerens og leverandørens driftserfaringer i perioden Lever anlægget op til betegnelsen – ”højteknologisk” (70 % N og 70 % P) – ”lavteknologisk” (20 % N og 60 % P)

4 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik FarmTest på DDH-Contractors’ inddampningsanlæg på Hegndal Kan leve op til kravene til ”højteknologisk separering” –>95 % N –>99 % P Stabil drift, enkel start/stop Enkelte komponenter skal færdigudvikles

5 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik FarmTest på DDH-Contractors’ inddampningsanlæg på Hegndal Produkter: –Tørstof fra dekanter, ca. 8 % –Koncentrat, ca. 17 % –Kondensat (”rent” vand), ca. 75 % Forbrug (pr. m³ “rågylle”) –Ca. 21 kWh 13 kr. –Ca. 10 l svovlsyre 20-25 kr. –Ca. 200-350 kWh varme (“biogasvarme”, ellers alt for dyrt) I alt 33-38 kr./m³ rågylle

6 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik FarmTest Kemira Miljø Lever op til kravene til ”lavteknologisk separering”: –25-30 % –Ca. 70 % Stabil drift, kræver bemanding under opstart

7 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik FarmTest Kemira Miljø Produkter: –Tørstoffraktion, 10-15 % –Væskefraktion, 85-90 % Forbrug (pr m³ “rågylle”) –Ca. 1,8 kWh el1 kr. –0,3-0,5 kg polymer7-12 kr. –Ca. 50 liter vand0,5 kr. I alt 8-14 kr./m³ rågylle

8 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik Mobil gylleseparering med dekantercentrifuge Effektiv fraseparering af fosfor fra svinegylle Mindre effektiv for kvæggylle Omkostninger stærkt afhængige af: –Arbejdsindsats –Behandlet årlig mængde –Størrelse af fortanke på gårdene –17-21 kr./m³ ved 100.000→ 50.000 tons/år, 50 % bemanding og 1.000 m³ fortanke

9 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik Datablade for separeringsprodukter Hvordan skal produkterne opbevares og udbringes? Hvilken udnyttelse vil der være af næringsstofferne? Er der særlige regler ved anvendelse af produkterne? Databladene kan ses på: www.landscentret.dk/gylleseparering

10 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik Landsdækkende specialister i biogas og gylleseparering Rådgivning på landmandens præmisser Stærk back-up gruppe på alle fagområder Først med den nyeste viden Hurtig udrykning (Se udstillingen på 1. sal i pauserne)

11 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik Hvis du vil vide mere… www.landscentret.dk/gylleseparering www.landscentret.dk/biogas www.landscentret.dk/farmtest http://web.agrsci.dk/arspublikationer/publiresu ltforfat.asp?forfatter=2007 (publikationer fra Bygholm)


Download ppt "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik Gylleseparering og biogas – praktiske erfaringer Resultater af FarmTest og andre projekter Specialkonsulent."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google