Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Arbejdsmiljø- og personalekonsulent Dennis Calender

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Arbejdsmiljø- og personalekonsulent Dennis Calender"— Præsentationens transcript:

1 Arbejdsmiljø- og personalekonsulent Dennis Calender
Landboungdomscentret * Billundvej 3 * * tlf Psykologiske jobkrav Behov for indhold i arbejdet Behov for at kunne lære noget og blive ved med at lære noget Behov for at kunne træffe beslutninger i det mindste indenfor et afgrænset område, som den enkelte kalder sit eget Behov for anseelse og et vist omfang af menneskelig støtte og respekt på arbejdspladsen Behov for at se en sammenhæng mellem arbejde og omverden Behov for at kunne se at arbejdet er foreneligt med en ønskværdig fremtid Arbejdsmiljø- og personalekonsulent Dennis Calender

2 Arbejdsmiljø- og personalekonsulent Dennis Calender
Landboungdomscentret * Billundvej 3 * * tlf Behovsafklaring / rekruttering Hvilken kategori ansat kan dække behovet Hvis man ikke kan få den man vil ha`….. (plan B) Annoncering – headhunting – egen rekruttering Udvælgelse – samtaler Beslutning og kontakt til medarbejder Introduktion til arbejdspladsen og regler m.v Indkøring Opfølgning – samtaler Arbejdsmiljø- og personalekonsulent Dennis Calender

3 Personalepolitik strategisk
Landboungdomscentret * Billundvej 3 * * tlf * Arbejdsmiljø- og personalekonsulent Dennis Calender * Personalepolitik strategisk Visioner for fremtiden - økonomiske – produktionsmæssige - ejerskab Folkehold i fremtiden profiler - kompetencekrav Driftsledelse til realisering af visioner og mål Styringsredskaber personalehåndbog/APV/videnregnskab mv. Kommunikation på virksomheden ledelse - ansatte Kvalificering Kvalitetssikring (HR) Arbejdsmiljø- og personalekonsulent Dennis Calender

4 Personalepolitik operativ
Landboungdomscentret * Billundvej 3 * * tlf * Arbejdsmiljø- og personalekonsulent Dennis Calender * Kommandovej ejer – driftsleder – ansatte Kommunikation på virksomheden (lederstil mv.) Uddannelses- og efteruddannelsespolitik på virksomheden Jobmuligheder – flexjobsordninger - jobrotationer – praktikanter – flygtninge-/udlændingeordninger Rekruttering – ansættelse – afvikling Udvikling via uddannelse - efteruddannelse Arbejdsmiljø- og personalekonsulent Dennis Calender

5 Arbejdsmiljø- og personalekonsulent Dennis Calender
Landboungdomscentret * Billundvej 3 * * tlf Du kan ikke - ikke kommunikere Arbejdsmiljø- og personalekonsulent Dennis Calender

6 Arbejdsmiljø- og personalekonsulent Dennis Calender
Landboungdomscentret * Billundvej 3 * * tlf DiSC profil Afdækning af egen og ansattes adfærd Ny viden og bedre forståelsesgrundlag Værktøj til motivation af ansatte og sig selv Personlig udvikling Tilpasning af specifikke færdigheder Arbejdsmiljø- og personalekonsulent Dennis Calender

7 Arbejdsmiljø- og personalekonsulent Dennis Calender
Landboungdomscentret * Billundvej 3 * * tlf DiSC arketyper D-dominans (dominerende, resultater, handler, magt, beslutninger, ønsker prestige, problemløser) mål I-social indflydelse (empati, tillidskabende, motiverende, inddrage folk, tør og gør, teamworker, positiv) mål S-stabilitet (fast arbejdsmønster, tålmodighed, speciale færdigheder, loyal og støttende, optimistisk, tryghed) vejen C-kompetence (ser detaljer, regler og rammer, analytisk, systematisk, forventer kendte vilkår, bedømmende) vejen Arbejdsmiljø- og personalekonsulent Dennis Calender

8 Arbejdsmiljø- og personalekonsulent Dennis Calender
Medarbejdersamtale Landboungdomscentret * Billundvej 3 * * tlf * Arbejdsmiljø- og personalekonsulent Dennis Calender * Følg den i ansættelseskontrakten foruddefinerede dagsorden Spørg ind til indfriede forventninger (spørgeteknik og lyt) Er der konstruktiv kritik af div. arbejdsområder (begge veje) Tal om trivsel, efterudd., løn, bonus, sikkerhed mv. Nævn fx 3 positive ting og fx 1 ting som skal/ønskes ændres (begge) Brug altid ros – ris – ros metoden eller vær positiv (skab godt rum) Husk altid at have fulgt op på aftaler Vær aktiv lyttende (prøv at lytte dig frem til meningen med det sagte) Sørg for at ansatte også kender bedriftens mål, værdier mv. Hold øje med egen taletid og afbryd aldrig! Gå ikke i forsvar selvom du er chefen, men prøv at forstå. Arbejdsmiljø- og personalekonsulent Dennis Calender

9 Arbejdsmiljø- og personalekonsulent Dennis Calender
Landboungdomscentret * Billundvej 3 * * tlf * Arbejdsmiljø- og personalekonsulent Dennis Calender * Motivation & muligheder Brug ansættelseskontrakten positiv, den er i forvejen lovpligtig Medarbejdersamtaler bruges til at forbedre kommunikationen på bedriften Brug evt. arbejdsplaner og hold uge-/infomationsmøder Brug evt. DiSC til at teambuilde personalet Sørg for gode efteruddannelsesmuligheder og lav evt. udd.plan for ansatte Personaleudflugter/sportsarr. er også gode investeringer i at øge bedriftens ”vi kultur”. Sørg for at lederstil og kultur passer sammen på bedriften Inaktivitet optrapper hver konflikt - agér hvis der er noget under opsejling Inddrag i stedet for at opdrage Arbejdsmiljø- og personalekonsulent Dennis Calender

10 Arbejdsmiljø- og personalekonsulent Dennis Calender
Ansættelsesforløb Landboungdomscentret * Billundvej 3 * * tlf * Arbejdsmiljø- og personalekonsulent Dennis Calender * Tur rundt på bedriften - forklar i simple vendinger, hvorledes arb.situationen er på bedriften - stil enkle og konkrete spørgsmål for at skabe overblik over faglighed - husk/noter om ansatte var præcis, påklædning, udadvendthed, nysgerrighed og vigtigst om ”kemien” passer Samtale i køkken eller lignende - åbent kropssprog. Præsenter deltagere der ikke var med i stalden - indled evt. opsummering af turen i stalde og lyt ind til reaktioner - spørg om vedkommendes forventninger til jobsituationen, få evt. vedkommende til at spørge - afdæk og sammenlign med egne mål og visioner, calibrer sprog og forståelser Ansættelsesforholdet - gennemgå hovedregler i kontrakt og boligforhold, brug tid på vilkårene i ansættelsen - medarbejdersamtaler og opfølgning på personalepolitikken på egen bedrift - kontakt evt. UK til udførelse (mediator) Praktiske ting - få aftalt startdag samt indflytning - find ud hvad I gør med mad, vask, rengøring almindelig pli mv. - lav evt. faste ugeplaner lidt afhængig af kompetence og ansættelsesvilkår Arbejdsmiljø- og personalekonsulent Dennis Calender

11 Forslag til vilkår i ansættelsen
Landboungdomscentret * Billundvej 3 * * tlf * Arbejdsmiljø- og personalekonsulent Dennis Calender * Forslag til vilkår i ansættelsen 4. Kompetencefordeling Telefonbenyttelse Nøgler, lukning, alarm m.v. 5. Tavshedspligt Rygning Øl og spiritus Boligforhold m.v. Andre goder (vask af arbejdstøj m.v.) Mobil tlf. politik Målskema/opfølgning Arbejdsgiver: 1. Ledelse(n) Kommandolinie Hvem, hvad, hvornår Medarbejdersamtaler 2. Ansættelse/afskedigelse Løn/pension m.v. (bonus) Lønudbetaling (feriepenge m.v.) Graviditet m.v. Efteruddannelse m.v. Kørsel m.v. 3. Aftale arbejdstid (ansvarsfordeling), overarbejde Fravær i arbejdstiden Ferie, frihed, fridage Sygdom, lægebesøg Barns sygdom Arbejdsmiljø- og personalekonsulent Dennis Calender

12 Hvordan fastholdes medarbejdere
Landboungdomscentret * Billundvej 3 * * tlf * Arbejdsmiljø- og personalekonsulent Dennis Calender * Hvordan fastholdes medarbejdere Kort præsentation Psykologiske jobkrav Behovsafklaring/rekruttering Personalepolitik(ker) DiSC et værktøj af flere Ansættelsesforløb og vilkår i ansættelsen Medarbejdersamtale (MUS/GRUS/LUS) Psykisk arbejdsmiljø på en fysisk måde Forøget overblik Arbejdsmiljø- og personalekonsulent Dennis Calender


Download ppt "Arbejdsmiljø- og personalekonsulent Dennis Calender"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google