Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Status GMO tiltag styring, kvalitetssikring, forandring

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Status GMO tiltag styring, kvalitetssikring, forandring"— Præsentationens transcript:

1 Status GMO tiltag styring, kvalitetssikring, forandring
Navn på enhed (Indsæt --> Diasnummer) Status GMO tiltag styring, kvalitetssikring, forandring Randi Schjødt Iversen Nørre Campus

2 Navn på enhed (Indsæt --> Diasnummer)
Styringsdele Procedurer og værktøjer, der understøtter administration af GMO processen og sikrer vidensdeling i organisationen Gennemsigtighed eks. GMO Matrix- ’styringssystem’ for alle typer af opgaver/dokumenter – fx opgavebeskrivelser, instrukser, GMO register, etablering af nybygninger, kurser, kampagner, klassifikationsbilag eks. KU Projekteringsvejledning i 4 dele: GMO procesbeskrivelse - styring af etableringsprocessen GMO kravsspecifikationer – KU krav til ønsket standard GMO produktkatalog – inventar og udstyr Procedurer for fraflytning og afklassificering

3 Kvalitetssikring, ”kontrol” og overblik
Navn på enhed (Indsæt --> Diasnummer) Kvalitetssikring, ”kontrol” og overblik Egenkontrol Fokus på at arbejde efter de beskrevne regler i bla. sikkerhedsforskrifter eks. ”huspligter” i laboratoriet eks. internt tilsyn – gennemgang af fysiske forhold Audit og GMO statusrapport Målsætning: Mindst hvert 3. år er der gennemført audit på hvert GMO lokale Audit gennemføres af GMO konsulent og GMO koordinator på søsterinstitut: Check af procedurer: Gør vi det vi siger vi gør.

4 Det der skaber forandring
Navn på enhed (Indsæt --> Diasnummer) Det der skaber forandring Kulturændringer Oprydning, rengøring, adfærd Billeder før og efter – gode eksempler Desinfektionsmatrix Indsamle dokumentation KU positivliste Undervisning Drift Brugere Rengøring Rådgivere Information

5 Organisation / beslutningsproces
Navn på enhed (Indsæt --> Diasnummer) Organisation / beslutningsproces ARBEJDSMILJØRÅDET REKTORAT (rektor) tilbagemelding Audit Godkender handlingsplan GMO Statusrapport Inkl. handlingsplan FAMU DEKANAT (dekan) Fakultetets GMO koordinator Implementering af handlingsplan GMO-gruppen GMO koordinator Det operative niveau IAMU INSTITUT (institutleder) GMO ansvarlig

6 Organisation/ beslutningsproces
Navn på enhed (Indsæt --> Diasnummer) Organisation/ beslutningsproces Ansvar for overholdelse af myndighedskrav ligger i linieledelsen dvs. laboratorieleder (GMO ansvarlig), institutleder, dekan, rektor. Det operative niveau er institutniveau. Institutleder er ansvarlig. GMO konsulent sidder som stabsfunktion til dekanat GMO konsulent er sekretær for GMO gruppen GMO gruppen består af institut koordinatorer GMO gruppen er ad-hoc udvalg til FAMU. Rådgiver, sagsbehandler og indstiller til beslutning til FAMU GMO koordinator er institutleders rådgiver, og er GMO konsulentens indgang til instituttet ift. procedurer, information mm. GMO koordinator skal give tilbagemelding til GMO konsulent såfremt håndværkere, rengøring oa. ikke overholder sikkerhedsforskrifter.

7 Information/ kommunikation
Navn på enhed (Indsæt --> Diasnummer) Information/ kommunikation Information via nettet med links Administrative papirer: Anmeldelsesblanketter, lovgivning, sikkerhedsforskrifter, rengøringsforskrifter, særlige opslag, auditskemaer, projekteringsvejledning, ”GMO-matrix” GMO pixibog Gode løsninger – positivliste Gode historier Information via GMO gruppen

8 Navn på enhed (Indsæt --> Diasnummer)


Download ppt "Status GMO tiltag styring, kvalitetssikring, forandring"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google