Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Økologiske grundbegreber 2

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Økologiske grundbegreber 2"— Præsentationens transcript:

1 Økologiske grundbegreber 2
Stofkredsløb Per Christensen Lørdag den 13. november 2004

2 Dagens program Energiomsætning er lig stofkredsløb Kvælstofkredsløbet
Fosforkredsløbet Iltsvindets biologi og renseprocesser Overgødskning og biomanipulation

3 Energistrøm og stofkredsløb
Biosfærens drivkræfter Kemisk binding af energi Fotosyntese og respiration Den naturlige balance

4 Fotosyntese og respiration

5 Energipyramiden Energien forsvinder fra et niveau til det næste (respiration) Grænser for hvor mange led i kæden

6 Fødekæde og fødenet Energien passer gennem autotrofe og heterotrofe – gennem planter, herbivorer og carnivore Som grov model er det en fødekæde Set detaljeret er det et fødenet

7 Stofstrømme bæres af organismerne
Liebigs minimumslov – begrænsende faktorer En række stoffer skal til i forskellige mængder – makro og mikro-næringsstoffer

8 Kvælstofkredsløbet og overgødskning
Iltsvind og fiskedød er en af problemerne ved overgødskning!

9 Kvælstofkredsløbet Makronæringsstof Mange kemiske former Mange medier

10 NPO-redegørelsen var den første input/output-analyse

11 Øgede stofstrømme Siden 2. Verdenskrig var forbruget af kunstgødning mangedoblet Overskuddet af kvælstof, stammer fra ”Natur og Miljø Udvalgte indikatorer”

12 Vandmiljøplanens målsætninger

13 Reduktionen af landbrugets N-udledning

14 Kvælstofs afhængighed af organisk stof, temperatur og nedbør

15 Vandmiljøplanens reguleringer

16 Handlingsplaner om landbrugets forurening
NPO-loven (1985) Pesticidhandlingsplanen (1986) Vandmiljøplanen (1987) Handlingsplanen for et bæredygtigt landbrug (1991) 10-punktsprogram til beskyttelse af grundvand og drikkevand (1994) Opfølgningen af handlingsplanen for et bæredygtigt landbrug (1996) Vandmiljøplan II (1997) Drikkevandsudvalgets betænkning (1998) Pesticidhandlingsplan II (2000) Ammoniakhandlingsplanen (2001) VMP III (2003) fortsættelse følger ……….

17 De samlede balancer i landbrugssystemet 1996/97
Alle tal er opgjort i kg/ha.

18 Kvælstofmængderne på vej ned !
Hvor langt skal vi ned ?? Det blev diskuteret i relation til VMP3.

19 Natur- og miljøpolitisk redegørelse 1999
PAUSE Natur- og miljøpolitisk redegørelse 1999

20 Fosfors kredsløb er ”lokalt”
Ændrer ikke kemisk form – kun jordbundet og opløst i vand Fastlægning i jorden Afhængighed af pH og redoxforhold

21 Fosfor-problemet

22 Fosfor som begrænsende faktor

23 Natur- og miljøpolitisk redegørelse 1999
PAUSE Natur- og miljøpolitisk redegørelse 1999

24 Vandforurening BI5 N P Iltforhold Artssammensætning

25 Renseprocesser Mekanisk rensning Biologisk rensning Fosforrensning
Kvælstoffjernelse

26 Iltsvindets anatomi

27 Overgødskning findes til vands såvel som til lands!

28 Ved overgødskning forrykkes balancen i fødenettet

29 Fra ”spisefisk” og klart vand til ”skidtfisk” og grumset vand

30 Biomanipulation


Download ppt "Økologiske grundbegreber 2"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google