Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lokal Aktions Gruppe Lokal Udviklingsstrategi 2007 - 2013.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lokal Aktions Gruppe Lokal Udviklingsstrategi 2007 - 2013."— Præsentationens transcript:

1 Lokal Aktions Gruppe Lokal Udviklingsstrategi 2007 - 2013

2 Lokal Aktions Gruppe Programmet Præsentation Hvad er en LAG LAG Ringkøbing – Skjern Udviklingsstrategien Landbrugets rolle Debat

3 Lokal Aktions Gruppe Hvad er en LAG  En forening af lokale medlemmer  En repræsentativ bestyrelse  En lokal udviklingsplan  Et tildelt budget 2007-13  En koordinator  Ildsjælenes fundament

4 Lokal Aktions Gruppe LAG Ringkøbing-Skjern  Stiftende generalforsamling 19. april 2007.  Etablering af hjemmeside.  4 inspirationsmøder/dialogmøder med lokale borger  Udviklingsplan godkendt 8. Nov. 2007  Koordinator starter 1.januar 2008  LAG - projektfolder

5 Lokal Aktions gruppe  Udviklingsstrategiens grundlag Swotanalysen: Konklusion Perspektiv Overordnede målsætninger: Bosætning Erhverv Kultur og fritid Turisme : F1. Overordnede målsætninger for den lokale aktionsgruppe. VISION – Attraktive og dynamiske landdistrikter I Ringkøbing-Skjern kommune skal landdistrikterne være en væsentlig del af de bosætningsmuligheder kommunen kan tilbyde. Landdistrikterne skal være attraktive og dynamiske bosteder som udbygges og markedsføres med respekt for det enkelte områdes erhverv, natur og særpræg. De overordnede temaer for målsætningen i strategien er: Bosætning – Erhverv – Kultur og fritid – Turisme.

6 Lokal Aktions Gruppe  Swat analysen – konklusion – perspektiver Kommunen i almindelighed og landdistrikterne i særdeleshed risikerer at miste fodfæste som bosætningsområde: Især de yngre kvinder kan ikke få dækket deres uddannelsesønsker og flytter væk fra området og især landdistrikterne. Området og landdistrikterne skal kunne tilbyde yngre børnefamilier ”need to have” som får hverdagen til at fungere med job og børneservice samt ”nice to have” i form af naturadgang, et godt boligmiljø og lokalt sammenhold der inkludere og accepterer tilflytterne på deres præmisser.

7 Lokal Aktions gruppe De valgte indsatsområder i strategien er:  Kompetence-udvikling  Lokale Udviklingsplaner  Arbejdspladser (L)  Kultur og fællesskab  Etablering af attraktive boformer og byfornyelse. (L)  Motion og trafiksikkerhed (L)  Naturens tilgængelighed (L)  Turisme (L)

8 Lokal Aktions gruppe  Mulige projektaktører  Enkeltpersoner  Foreninger  Grupper  Virksomheder (L)

9 Lokal Aktions Gruppe Landbrugets kultur/sociale rolle de sidste 50 år Landdistriktslivet 1958 contra 2008 Barndoms/ungdomsoplevelser > bosætningsgrundlag ”Attraktive og dynamiske landdistrikter” Er Landbruget interesseret i LAG visionen: Hvis nej > ensomt – gudsforladt – lille accept - affolkning Hvis ja > spændende – accept – fastholdelse af befolkning

10 Lokal Aktions Gruppe  Landbruget som medspiller i landdistriktsudviklingen  Vise hensyn og forståelse: trafik - gyllekørsel – arbejdstider Handel lokal og brug lokale håndværker Åbenhed og dialog: Sms.information – lokal åben hus – Sjov landbrugslørdag – Turist åben hus Være ærlig, åben og begejstret, når vi fortæller om landbrugets daglige arbejde. Naturoplevelser: Positiv ved afgivelse af jord til spændende byfornyelser, stier og andre naturoplevelsesmuligheder: skøjtebane, crosserbane m.m. Fælles naturplanprojekter til glæde for lokalbefolkningen

11 Lokal Aktions gruppe Landbruget som medspiller i landdistriktsudviklingen Landbrugsassistancen ”Tørringhuse”: Materiel stilles til rådighed efter aftale ved lokale, frivillige projekter Assistance generelt til lokalsamfundets udvikling. Landbrugssponsorater: Fælles sponsorater til almene kulturelle aktiviteter i lokalområdet (foreningslivet) Tilbyde ”gården som undervisningssted” til den lokale skole/børneh. (imagepleje) Nedlagte landbrugsejendomme: Landboforeningens egen ”codeks of practise” for salgsklargøring En moderniseret nedrivningsskattereform ( og en skrotpræmie til byhuse)

12 Lokal Aktions Gruppe Hvad vil landbruget Hvad kan landbruget Hvad gør landbruget


Download ppt "Lokal Aktions Gruppe Lokal Udviklingsstrategi 2007 - 2013."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google