Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik Mindre lugt Færre nabogener Konsulent Arne Grønkjær Hansen Landscentret, Byggeri og Teknik.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik Mindre lugt Færre nabogener Konsulent Arne Grønkjær Hansen Landscentret, Byggeri og Teknik."— Præsentationens transcript:

1 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik Mindre lugt Færre nabogener Konsulent Arne Grønkjær Hansen Landscentret, Byggeri og Teknik

2 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik Lugtkoncentration og intensitet Halvering af koncentration er ikke altid nok! Meget svag Svag Tydelig Stærk Meget stærk Ekstremt stærk Ingen lugt Data fra Misselbrook et al., 1993 Tegnet af Peter Kai, Danmarks JordbrugsForskning

3 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik Scrubber fra Scanair-clean Vasker luften med svovlsyre. Fjerner op til 90 % af ammoniak, hvis al luft renses, opsamles som gødning Varierende effekt på lugt Ca. 8-16 kr. pr. produceret svin ved 50-90% rensningsgrad (10 års afskrivning)

4 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik Biofilter, centralt system (SKOV/Perstrup)

5 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik Biofilter, decentralt system ( Skov/Perstrup)

6 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik Biofilter med halm/flis i Stae Samarbejde mellem Landsudvalget for Svin, Dansk Landbrugsrådgivning, Teknologisk Institut og Århus Universitet

7 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik Tyske erfaringer med halmfilter Agrofilter, System Oldenburg 25 cm halm + tyndt lag flis placeret på rionet en meter over jord Kun 20 pascal modtryk Styret befugtning inden filter, (beton eller geomembran kræves) 70-90 % effektivitet mod lugt Virker kun med befugtning Maks. 60 meters udbredelse 35 anlæg i Nordtyskland. Foto: Jörg Oldenburg, 2002

8 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik

9 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik Konstruktion af biobed

10 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik Halmfilter Fordele Ulemper Egne materialer Let at kontrollere Billigt ved selvbyg Høj effektivitet mod lugt Lavt modtryk i forhold til traditionel biofiltre => lille strømforbrug Lave driftsomkostninger (ca. 3-4 kr. pr. produceret gris) Kræver stort areal: ca. 250 m 3 luft/m 2 pr. time ~ 0.3 m 2 pr. slagtesvineplads Arbejde og tilsyn Gnaverbekæmpelse Stort vandforbrug (ca. 540 m 3 /1.000 stipladser =>+ 50 m 3 gylleopbevaring Svingende effekt mod NH 3 Risiko for udtørring Nødventilation

11 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik Bestemmelse af lugtstoffer Olfaktometri (lugtpanel) (MIMS = Membran Inlet Masse Spektrometri)- En mobil ON-line metode Gaschromatografi Lugtprøver udtages på rør (Lugttek m.fl.)

12 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik Lugtreduktion ved halmfilter Kilde: Thomas L. Jensen. LUS Foreløbige resultater

13 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik Rensningsgrader på én måledag Stof Effektivitet(%) Stof Effektivitet(%) Ethanol >95 Butansyre 99 Acetone90Hexanal80 Methanthiol803-Me-butansyre>95 Dimethylsulfid~302-Me-butansyre91 1-Propanol>95Heptanal80 Eddikesyre97Hexansyre>95 2-Butanon>95Octanal75 3-Me-2-butanon>95p-Cresol>95 2-MeO-ethanol>95Nonanal73 1-Butanol>95Benzosyre35 Propansyre954-Ethylphenol70 3-HO-2-butanon>95Decanol60 Iso-butansyre>95Indol88 Dimethyl-disulfid>95Skatol95 (Kilde: Teknologisk Institut, Notat:. kvantificering af lugtreduktion ved hjælp af MIMS suppleret med GCMS).

14 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik Effektivitet i filter målt med MIMS (On-line) Mz 60 = P-cresol Mz 107 = carboxylsyrer

15 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik Biofiltre og virkningsgrad

16 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik Lattergas Risiko for udvikling af N 2 O Vi kan løse ét problem og skabe et nyt…

17 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik Amerikanske biofiltre Typisk gulvudsugning Ekstra investering: 100- 120 kr. pr. stiplads Løbende omkostninger ca. 2,5 kr. pr. slagtesvin Kompost, træflis kokosnøddefiber mv. Tykkelse 0,5-1 meter Areal: 0,15-0,33 m 2 /gris Kilde: Schmidt (2000) univ. Of Minesota

18 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik Linespil + køling Drægtighedsstald Ingen lugtreduktion 30-40 % mindre ammoniakemission Billigt alternativ, hvis varme kan udnyttes effektivt Foto: Poul Pedersen, LUS

19 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik Syre + beluftning mindsker fordampning Foreløbige resultater: Forbrug: 5 tons svovlsyre til 1.000 tons gylle Gyllens kvælstofindhold øges med ca. 10-15 % 50-80 % mindre fordampning Lugt koncentrationen er uændret fra stald Lugtkarakter: ? Mindre lugt ved udkørsel? Kemisk behandling udvikles (brintoverilte ?) Foto: Arne Grønkjær Hansen

20 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik Lugt fra lavemissions stalde (2) contra traditionelle (1)

21 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik Konklusion Teknik der reducerer ammoniak er ikke altid effektiv overfor lugt. Sikker lugtreduktion (>50 %) kan p.t. kun opnås ved hjælp af biologisk luftrensning. Luftrensning ikke færdigudviklet og dokumenteret. Vanskelig etablering ved eksisterende bygninger, hvor der er flest lugtgener. Forskning i betydende lugtstoffer kan måske give gennembrud (optimere teknik, billigere lugtmålinger, sammenhæng til genegrad). Nye resultater om nedfældning af gylle er på vej. Afprøvet teknik beskrives i BAT-Byggeblade.

22 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik www.landscentret.dk/ammoniakoglugt


Download ppt "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik Mindre lugt Færre nabogener Konsulent Arne Grønkjær Hansen Landscentret, Byggeri og Teknik."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google