Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

undersøgelse af hukommelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "undersøgelse af hukommelse"— Præsentationens transcript:

1 undersøgelse af hukommelse
og undersøgelse af hukommelse Anders Gade

2 - eller har vi flere slags hukommelser ?
Første spørgsmål: Har vi én hukommelse ? - eller har vi flere slags hukommelser ? William James (1890) The principles of psychology * Primær hukommelse * Sekundær hukommelse Gade

3 The principles of psychology * Primær hukommelse * Sekundær hukommelse
William James (1890) The principles of psychology * Primær hukommelse * Sekundær hukommelse Primær hukommelse: den vedvarende bevidsthed (ikke blot flygtig som i sanse-efterbilleder) om noget oplevet efter stimulationen * Knyttet til bevidstheden – den hukommelse, som understøtter bevidstheden * ”den bagerste del af det nuværende” (Sætning) Gade

4 The principles of psychology * Primær hukommelse * Sekundær hukommelse
William James (1890) The principles of psychology * Primær hukommelse * Sekundær hukommelse Sekundær hukommelse = den ”rigtige” hukommelse * ”Er viden om en tidligere sindstilstand efter, at den allerede én gang har været ude af vores bevidsthed” * ”Eller snarere: det er viden om en begivenhed eller kendsgerning, som vi i den mellemliggende tid ikke har tænkt på, med den yderligere bevidste oplevelse af , at vi har tænkt på det eller oplevet det tidligere” Gade

5 milli- sekunder til minutter sekunder minutter til år
Atkinson & Shiffrins Stadiemodel ca. 1960 Korttidslager (KTH) Kontrolprocesser: * repetition * kodning * beslutninger * genkaldelses- strategier Langtidslager (LTH) Input fra omverdenen Ultra- kort lang kort milli- sekunder til minutter sekunder minutter til år Sensoriske registre * visuelle * auditive Respons / output Gade

6 Disposition Klassifikation STM / arbejdshukommelse Amnestisk syndrom
Verbale hukommelsesprøver RAVLT & CCR Warrington ansigtsgenkendelse Visuelle Gestalter Reys komplekse figur Semantisk hukommelse (Retrograd amnesi) Gade

7 Arbejdshukommelse Verbal korttidshukommelse
”Fonologisk/artikulatorisk sløjfe” Central styreenhed ”centrale eksekutivfunktion” Visuel korttidshukommelse ”Visuo-spatial skitseblok” Gade

8 Arbejdshukommelse Verbal korttidshukommelse Hvad bruger vi den til ?
”Fonologisk/artikulatorisk sløjfe” Hvad bruger vi den til ? Hvordan undersøger vi den ? Gade

9 Cifferspændvidde Gade

10 Arbejdshukommelse Verbal korttidshukommelse Hvad bruger vi den til ?
”Fonologisk/artikulatorisk sløjfe” Hvad bruger vi den til ? Hvordan undersøger vi den ? Kan den være defekt ? Downs syndrom + Selektiv STM-defekt Gade

11 Arbejdshukommelse Corsi blok-spændviddeprøve Visuel korttidshukommelse
”Visuo-spatial skitseblok” Gade

12 Arbejdshukommelse Opgave: .. ... …. Visuel korttidshukommelse
”Visuo-spatial skitseblok” Gade

13 Arbejdshukommelse Antagelse: specielt knyttet til frontallapperne
Hvad bruges den til ? Central styreenhed ”centrale eksekutivfunktion” Hvordan undersøger vi den ? ”Tal-bogstav sekvenser” Gade

14 Letter-number sequencing
Opgave 2 Letter-number sequencing Øvelse: 6 – F -> 6 – F G – 4 -> 4 – G 3 – W – 5 -> 3 – 5 – W T – 7 - L -> 7 – L – T 1 – J – A -> 1 – A - J Gade

15 Opgave 2: Letter-number sequencing
1. Prøve 1: L – > 2 – L 2. Prøve 2 R – 4 -D -> 4 – D - R 3. Prøve 1 T – 9 – A > 3 – 9 – A - T 4. Prøve 2 K – 2 - C – 7 – S -> – C – K - S Gade

16 Selektion / kontrol (præfrontalt)
Lagerfunktion (parietalt) Selektion / kontrol (præfrontalt) Rowe et al., 2000 AG# 3486a Gade

17 Schmahmann & Pandya, 2007 Gade

18 Slut på den korte ……. En klassifikation …….. Gade

19 Klassifikation af hukommelse
Langtidshukommelse Korttidshukommelse (Arbejdshukommelse) Deklarativ / bevidst Procedural / ubevidst * Motoriske og perceptuelle færdigh. * Regelindlæring * Klassisk betingning * Perceptuel og begrebsmæssig priming Episodisk hukommelse (anterograd og retrograd; verbal og visuel; Semantisk hukommelse emotionel og non-emotionel genkaldelse vs. genkendelse) Gade

20 Klassifikation af hukommelse
Langtidshukommelse Korttidshukommelse (Arbejdshukommelse) Deklarativ / bevidst Procedural / ubevidst * Motoriske og perceptuelle færdigh. * Regelindlæring * Klassisk betingning * Perceptuel og begrebsmæssig priming Episodisk hukommelse og amnestisk syndrom Episodisk hukommelse (anterograd og retrograd; Semantisk hukommelse verbal and visuel; emotionel og non-emotionel) Gade

21 Klassifikation af hukommelse
Langtidshukommelse Korttidshukommelse (Arbejdshukommelse) Deklarativ / bevidst Procedural / ubevidst * Motoriske og perceptuelle færdigh. * Regelindlæring * Klassisk betingning * Priming Episodisk hukommelse og amnestisk syndrom Episodisk hukommelse (anterograd og retrograd; Semantisk hukommelse verbal and visuel; emotionel og non-emotionel) Gade

22 Opgave 3: Priming (”ordstamme-fuldendelse”)
DEKRET FRAGT BLOTTE APPETIT BEKLAGE EKSPERT PATRON KOLONI FLITTIG MINERE DESPOT MARKED INVADERE LEVN .. KAMEL SKRIN Gade

23 Opgave 3: Priming. ”Sig det første ord, som du kan
Opgave 3: Priming ”Sig det første ord, som du kan komme på, og som begynder med disse bogstaver” DES KAM DEK EKS KOL FRA INV MIN Gade

24 Opgave 3: Ja/nej genkendelse (kontrol)
PATRON PORTØR BLOTTE HOVERE LOKOMOTIV FLITTIG APPETIT SKRIN LEVN BEKLAGE BUSKADS KRAMPE TOMMEL REFERENT .. MARKED TRAKTOR Gade

25 Amnestisk syndrom = tab af episodisk hukommelse
Klassiske tilfælde: HM (Scoville & Milner, 1957) Bilateral fjernelse af mesiale temporallapper Amnestisk syndrom = tab af episodisk hukommelse * anterograd hukommelsestab * variabel retrograd defekt Normal el. relativt bevaret: intelligens arbejdshukommelse procedural huk. betingning priming Gade

26 Undersøgelse af verbal episodisk hukommelse :
fx 1) Genkaldelse af ordliste …... 2) Genkaldelse med stikord ….. 3) Genkendelse med ja/nej ….. 4) Tvungen genkendelse ml. alternativer …. PATRON eller HOVERE ? LOKOMOTIV eller APPETIT ? MARKED eller REFERENT ? Genkendelse: Erindring og/eller bekendthed ? BUSKADS eller BEKLAGE ? KRAMPE eller BLOTTE ? TRAKTOR eller SKRIN ? Etc… Gade

27 Verbale genkaldelsesprøver
Ordpar-prøver (fx Ruth Andersens) Ordlister, fx Listeindlæring med selektiv påmindelse (Buschke) Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT) California Verbal Learning Test (CVLT) Kategori-styret genkaldelse (CCR) Tekstgengivelse Det væsentligste er at inkludere en forsinket genkaldelse, fx efter 10 min. Gade

28 S-81 verbale genkaldelsesprøver
Test-retest stabilitet (20 normale fpp., 3 mdr. interval) Nogle prøver har uacceptabel reliabilitet r * 15 ordpar, indlæring * , retention * Buschke selektiv påmindelse .74 Gennemsnit af de tre prøver (”Verbal learning”) .56 Gade

29 Verbale genkaldelsesprøver
Ofte ret ringe reliabilitet ... ringe sammenhæng med IQ …. kønsforskel Gade

30 AGENDA RAVLT test-retest
Test-retest stabilitet (77 normale fpp., 1 mdr. interval) r RAVLT, indlæring / .69 , delay / .76 Test-retest stigning ved samme liste RAVLT, indlæring - , delay Gade

31 Verbal genkaldelse med stikord eller kategorielt ordnet
Category Cued Recall (CCR; Buschke) Dansk udgave 2010 v/ Kasper Jørgensen Gade

32 Undersøgelse af verbal episodisk hukommelse :
fx 1) Genkaldelse af ordliste …... 2) Genkaldelse med stikord ….. 3) Genkendelse med ja/nej ….. 4) Tvungen genkendelse ml. alternativer …. Genkaldelse vs. genkendelse ? Gade

33 Non-verbale genkendelsesprøver:
fx. CamCog benævnelse og genkendelse Warringtons ansigtsgenkendelsesprøve ……… Gade

34 Gade

35 Gade

36 Gade

37 Gade

38 Gade

39 Gade

40 Gade

41 Etc….. 50 ansigter Gade

42 Gade

43 Gade

44 Gade

45 Gade

46 Gade

47 Gade

48 Etc ….. 50 ansigtspar Gade

49 3. Genkendelse: To processer
Denne test rejser tre spørgsmål 1. Betydning af kodning (affektiv vurdering) 2. Kan den anvendes som kooperationsprøve ? 3. Genkendelse: To processer Genkendelse via erindring Genkendelse via bekendthed Gade

50 Non-verbal episodisk hukommelse: aktiv genkaldelse
Eksempler: Visuelle Gestalter (Ruth Andersen) Reys figur Gade

51 Visuelle Gestalter Hvad er problemerne? 1) Loftseffekt hos unge
2) For svær for gamle 3) Korrelerer med (andre) konstruktionelle færdighedsopgaver 4) Ringe reliabilitet ? Visuelle Gestalter, indlæring .14 , retention .27 Gade

52 Indlæring versus hukommelse. Kan man skelne?
Gade

53 Konklusion: den initiale ’indlæring’ og den senere
1st 1st 2nd 2nd r = .14 (NS) r = .27 (NS) 1st Konklusion: den initiale ’indlæring’ og den senere reproduktion er ikke uafhængige 2nd r = .47 (p<.05) Gade

54 Reys komplekse figur Gade

55 Reys komplekse figur Gade

56 Er dette en hukommelsestest?
Sig så mange dyrenavne, som du kan, på ét minut Sig så mange ord, som begynder på bogstavet S, som du kan, på ét minut …. Det var en afledning (3 minutter); - tegn figuren en gang mere, nu efter hukommelsen Gade

57 Gade

58 Reys komplekse figur 3 og/eller 30 minutters retention?
Begge er OK reliable ved 4 ugers retest: r = .80 / .85 Korrelation mellem præstation ved 3 og 30 min: .96 / .97 Gade

59 Gade

60 Defekt episodisk hukommelse =
Amnesi - Årsager og lokalisationer Gade

61 Klassifikation af hukommelse
Langtidshukommelse Korttidshukommelse (Arbejdshukommelse) Deklarativ / bevidst Procedural / ubevidst * Motoriske og perceptuelle færdigh. * Regelindlæring * Klassisk betingning * Perceptuel og begrebsmæssig priming Semantisk hukommelse og fx semantisk demens Episodisk hukommelse (anterograd og retrograd; Semantisk hukommelse verbal and visuel; emotionel og non-emotionel) Gade

62 Semantisk hukommelse Hvad bruger vi den til ? Gade

63 Hvordan opleves svigt i semantisk hukommelse ?
Floornop Holoprojektor Dias lånt af Jette Stokholm

64 Eksempel på spontantale ved semantisk demens
“Jeg har ikke noget med at lave mad og sådan. Der er også nogle gange, hvor min mand han siger, at nu skal han lave det og det - så siger jeg: “hvad er det nu det er for noget, det der du siger, det er?” Så siger han: “Det har du da lavet før og sådan”. “Jamen, det har jeg da også, men….” Dias lånt af Jette Stokholm

65 Alzheimers sygdom Semantisk hukommelsestab Bestemmes sygdommens
progression af retningen af de patologiske ændringer? Ved tab af viden: progression fra den entorhinale kortex mod temporalpol og inferiore temporallap Gade

66 Semantisk hukommelse Hvad bruger vi den til ?
Hvordan undersøger vi den ? Gade

67 Er dette en hukommelsestest?
Sig så mange dyrenavne, som du kan, på ét minut Sig så mange ord, som begynder på bogstavet S, som du kan, på ét minut Gade

68 Kendte ansigter Etc. (20 stk.) Gade

69 Palme og pyramide test Gade

70 Retrograd amnesi (RA) Kort RA Lang RA, tidsgradient
Lang RA, flad kurve Isoleret RA Gade

71 Retrograd amnesi – Ribots lov
RA-test Hvilken statue ….. ? X---X ACoA amnesi X---X Postencefalitisk amnesi Gade & Mortensen, 1990 Gade

72 - eller har vi flere slags hukommelser ?
Første spørgsmål: Har vi én hukommelse ? - eller har vi flere slags hukommelser ? William James (1890) The principles of psychology * Primær hukommelse (kort) * Sekundær hukommelse (lang) Gade

73 Klassifikation af hukommelse
Langtidshukommelse Korttidshukommelse (Arbejdshukommelse) Deklarativ / bevidst Procedural / ubevidst * Motoriske og perceptuelle færdigh. * Regelindlæring * Klassisk betingning * Perceptuel og begrebsmæssig priming Episodisk hukommelse og amnestisk syndrom Episodisk hukommelse (anterograd og retrograd; Semantisk hukommelse verbal and visuel; emotionel og non-emotionel) Gade

74 Slut Gade


Download ppt "undersøgelse af hukommelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google