Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Beregningsmodeller for kvælstofudvaskning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Beregningsmodeller for kvælstofudvaskning"— Præsentationens transcript:

1 Beregningsmodeller for kvælstofudvaskning
Plantekongres 2007 Beregningsmodeller for kvælstofudvaskning Finn P. Vinther, Institut for Jordbrugs- produktion og Miljø, Forskningscenter Foulum A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

2 Baggrund “Kvælstofgruppe” repr. fra Danmarks JordbrugsForskning Amter
Plantekongres 2007 Baggrund “Kvælstofgruppe” repr. fra Danmarks JordbrugsForskning Amter Kommuner Danmarks Miljøundersøgelser Miljøstyrelsen Skov- og Naturstyrelsen Dansk Landbrugsrådgivning Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser hvis mål var at udarbejde forslag til metode til beregning af nitratud-vaskning fra rodzonen. A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

3 Kvælstofudvaskning fra en bedrift?
Nedbør Handelsgødning NH3 NH3 Husdyrgødning N2 Afgrøder/sædskifte NH4 N2/N2O NH3 Jordpulje Jordtype A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet NO3 udvaskning

4 Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet
Plantekongres 2007 NH3 NH3 N2/N2O (RF4) N2/N2O (RF2) N2/N2O (RF3) N2/N2O (RF5) NO3 NH3 NH3 N2/N2O Jordpulje - NO3 udvaskning - NO3 N2/N2O (RF1) DJF A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet NH3: Ammoniakemission NO3: Nitratudvaskning N2/N2O: Nitratreduktion -

5 FarmN (bedriftsbalancemodel) + N-LES
Plantekongres 2007 FarmN (bedriftsbalancemodel) + N-LES Bedrift Postnummer Stedspecifik nedbør Markoplysninger Jordtype Areal Afgrøder ± efterafgr. Afgrødefordeling Sædskifte Husdyrproduktion Art Antal Anlæg Samlet gødnings- produktion (kg N) Gødskning Pr. afgrøde i kg N/ha: Husdyrgødning Handelsgødning til norm Udbringningstab Balance (kg N/ha) Input: Handelsg. Husdyrg. Deposition Såsæd N-fiksering Output: Afgrøder Kød og mælk = Bedriftsoverskud - stald- og lagertab = Markoverskud _ A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

6 Kvælstofudvaskning (kg N/ha & mg NO3/l)
Plantekongres 2007 Markoverskud Fire tabsposter: NH3-fordampning (emissionsfaktorer) Algoritme Planteoptagelse Denitrifikation (SIMDEN) Ændring i jordpulje (C-TOOL) Udvaskning (N-LES3) = markoverskud 0 rest Rest Kvælstofudvaskning (kg N/ha & mg NO3/l) A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

7 Tak for opmærksomheden!
Plantekongres 2007 Tak for opmærksomheden! Ib Sillebak Kristensen – sædskifte modellen og Farm-N generelt. Troels Kristensen – ”alt om dyr”. Nick Hutchings – NH3 fordampning Finn P. Vinther – denitrifikation (SIMDEN) Bjørn Molt Petersen – puljeændring (C-TOOL) Kristian Kristensen, Cristen Børgesen, m.fl. – udvaskning (N-LES) Inge T. Kristensen – analyser af GLR-data. Jesper Waagepetersen – N-normer + generelt Iver Thysen – Farm-N på ”nettet” Margit S. Jørgensen & Nina Detlevsen – kodning og programmering A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

8 Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet
Plantekongres 2007 A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

9 Eksempel med udvidelse af svinebedrift
Plantekongres 2007 Eksempel med udvidelse af svinebedrift En bedrift ønsker at udvide svineproduktionen fra 1500 til 4100 slagtesvin, og staldsystemet ændres fra dybstrøelse til spaltegulv. Udbringningsarealet udvides samtidig fra 48 til 96ha. Den overvejende jordtype er lerjord (JB6-7), dog med en del af arealet på sandjord (JB1-2). Sædskiftet: 20% vårbyg, 20% vinterraps, 20% vinter- byg og 40% vinterhvede. A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

10 Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet
Plantekongres 2007 A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet


Download ppt "Beregningsmodeller for kvælstofudvaskning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google